Automation & Digitalisering netværk – Besøg hos Kalundborg Forsyning

213 213 people viewed this event.

Lidt om Kalundborg forsyning.

Varmepumperne
• 3 ens varmepumper, med lav og høj tryks kompressorer fra Sabroe, hver på 3,5 MW
• Anlægget trækker varme ud af spildevand, som er i snit 17 grader i vinterhalvåret
• Ved fuld last bliver der leveret 210 m3/h fjernvarme på 80 grader

Overfladevand (TissøII)
• Overfladevand fra Tissø, bliver renset op til drikkevands kvalitet, som bliver brugt hos industrierne i byen
• Kan levere op til 400 m3/h, men producere 220 m3/h, med en samlet buffer på 800 m3 renset vand

Fjernkøl
• 166 MW frikølet fjernkøl, via havvand
• 18.000 m3 i timen, ved max drift
• 7 havvands pumper, bestående af NiAlBz

• Der kan cirkuleres optil 16.000 m3 vand i timen, fra fjernkøleanlægget til byens industri
• 10 Cirkulations pumper, 16 titaniums vekslere
• 10 MW chiller til de varmeste dage

Program
Der blive gennemgået lidt om bl.a.

Forsyningen – roller og ansvarsområder
o Afdelinger i forsyningen: Vand, Varme, Spildevandstransport, Renseanlæg, Overfladevand og Fjernkøl
o Overblik over forsyningens arbejdsområde
o Symbiosen – Fjernkøl
o Udfordringer:
 Udstykninger og udvidelser i industrien
 Skærpede lovkrav på miljø
 Gamle anlæg optimeres til bedre arbejdsmiljø

Maskinmester i forsyningen
o Tværfaglighed, i alle afdelinger
o Døgnvagt
o Pumper, rør, opholdstider, varmeenergi og tryk, mm.

Digitalisering og brugerflade
o SCADA – GIS-kort, på tablet i marken
o APP til telefon som viser opgaver i nærheden i SCADA for driftspersonel
o Brug af data med machine-learning for at finde fejl via driftskurver
o Kemidatablade digitalt på app
o Automatisk kontaktsynkronisering på telefon

Anlæg
• Rundtur på Tissø II (overfladevand)
• Rundtur på Varmepumpen
• Fremvisning af SCADA (SRO) under turen på tablet Digital tilgang i marken

Afslutning i lokale
• Opsummering og spørgsmål i lokalet, kaffe til hjemturen og småsnak

Billettype

9 pladser tilbage
 

Dato

13-09-2023 - 13:00 til
13-09-2023 - 16:30
 

Tilmeldingsfrist

07-09-2023
 

Kategori

Medlem
0 kr.

Max antal deltagere
20