Brancheråd for Offshore – Rundvisning på riggen Noble Highlander

429 429 people viewed this event.

Mødet er flyttet (fra Lindø) til riggen Noble Highlander på Esbjerg Havn med rundvisning, hvorefter vi kl. 12 kører over på Fredericia Maskinmesterskole – Esbjerg, hvor selve brancherådsmødet afholdes.

Dagsordenen
Klar på Esbjerg Havn kl. 10:00 / der køres helt frem til riggen (se kortet nedenfor)

10:00 – 12:00 Rundvisning på riggen Noble Highlander (husk praktisk fodtøj)
12:00 – 12:30 Frokost på FMS-Esbjerg, Niels Bohrsvej 3
12:30 – 14:00 Brancherådsmøde

  • Velkomst
  • Godkendelse referat sidste møde
  • Gennemgang af de seneste OSR & OSR-AG møder.
  • Status opgaver i BROFF i henhold til forretningsordenen
  • Drøftelse og prioritering af de kommende opgaver
  • Rekruttering af nye BROFF medlemmer
  • Valg af ny formand
  • Eventuelt
  • Næste møde

14:00     Slut

Med venlig hilsen
Peter Blach og Ole Månsson

Lukket for tilmelding
 

Dato

29-03-2023 - 10:00 til
29-03-2023 - 14:00
 

Tilmeldingsfrist

22-03-2023
 

Kategori

Medlem
0 kr.

Max antal deltagere
20