Generalforsamling 2022

244 244 people viewed this event.

Maskinmestrenes Forening holder sin 150. ordinære generalsamling.

Program
Kl. 17.00 Ankomst og sandwich
Kl. 18.00 Prisoverrækkelse
Kl. 20.00 Spisning og kollegialt samvær (tidspunktet er vejledende)

Dagsorden
1. Valg af dirigent og sekretær
2. Beretning for året 2021
3. Det reviderede regnskab for perioden 01. juli 2020 til 30. juni 2021
4. Forslag til budget for perioden 01. juli 2022 til 30. juni 2023
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt

Foreningens aktive medlemmer skal ved urafstemningen i foråret 2022 vælge tre bestyrelsesmedlemmer på land og fire inden for maritim/offshore. Desuden skal der vælges en kritisk revisor og en kritisk revisorsuppleant. Forslag, samt forslag til kandidater, der ønskes optaget som punkt på generalforsamlingens dagsorden, skal være forsynet med 25 stillerunderskrifter og sendes til foreningens forslagsprotokol. Forslag skal være Maskinmestrenes Forening i hænde senest lørdag den 15. januar 2022 kl. 12.00.

Ethvert medlem af Maskinmestrenes Forening har adgang til den fysiske generalforsamling uden forudgående tilmelding. Tilmelding til spisning er dog nødvendig og skal ske til Maskinmestrenes Forening via tilmeldingsblanketten her på siden senest tirsdag den 01. marts 2022.

Generalforsamlingen bliver live-streamet, så du kan deltage fra distancen. Du skal tilmelde dig streamingen for at få tilsendt et link. Tilmelding til live-streaming kan ske på mf@mmf.dk senest tirsdag den 08. marts 2022 kl. 12.00. Venligst oplys den mailadresse, hvortil vi skal sende link til streamingen.

Maskinmestrenes Forening følger de til enhver tid gælden retninglinier fra myndighederne vedrørende COVID-19 og tager derfor forbehold for ændringer i programsatte aktiviteter.

Billettype

 

Dato

09-03-2022 - 18:00 til
09-03-2022 - 21:00
 

Tilmeldingsfrist

01-03-2022
 

Udbyder

 

Kategori

Arrangør(er)
Maskinmestrenes Forening

Medlem
Gratis

Studerende medlem
Gratis

Senior medlem
Gratis