Generalforsamling 2023

103 103 people viewed this event.

Program

Kl. 17.00 Ankomst og sandwich
Kl. 18.00 Prisoverrækkelse og generalforsamling
Kl. 20.00 Spisning og kollegialt samvær (tidspunktet er vejledende)

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og sekretær
  2. Beretning for året 2022
  3. Det reviderede regnskab for perioden 01. juli 2021 til 30. juni 2022
  4. Forslag til budget for perioden 01. juli 2023 til 30. juni 2024
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

Foreningens aktive medlemmer skal ved urafstemningen i foråret 2023 vælge formand for foreningen for perioden 01. juli 2023 til 30. juni 2027.

Forslag, samt forslag til formandskandidater, der ønskes optaget, som punkt på generalforsamlingens dagsorden skal være forsynet med 25 stillerunderskrifter og sendes til foreningens forslagsprotokol. Forslag skal være Maskinmestrenes Forening i hænde senest søndag den 15. januar 2023 kl. 12.00.

Ethvert medlem af Maskinmestrenes Forening har adgang til den fysiske generalforsamling uden forudgående tilmelding. Tilmelding til spisning er dog nødvendig og skal ske til Maskinmestrenes Forening via tilmeldingsblanketten her på siden senest onsdag den 01. marts 2023.

Generalforsamlingen bliver live-streamet, så du kan deltage fra distancen. Du skal tilmelde dig streamingen for at få tilsendt et link. Tilmelding til live-streaming kan ske på mail mf@mmf.dk senest tirsdag den 07. marts 2022 kl. 12.00. Venligst oplys den mailadresse, hvortil vi skal sende link til streamingen.

Maskinmestrenes Forening følger de til enhver tid gældende retningslinjer fra myndighederne vedrørende COVID-19 og tager derfor forbehold for ændringer af programsatte aktiviteter.

Billettype

 

Dato

08-03-2023 - 18:00 til
08-03-2023 - 22:00
 

Tilmeldingsfrist

01-03-2023