Generalforsamling i Aarhus Maskinmester Klub – onsdag 22.09.2021 kl. 17:00-18:00

31 31 people viewed this event.

Generalforsamlingen afholdes inden medlemsmødet (du skal også huske at tilmelde dig medlemsmødet).

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:
– Valg af dirigent
– Formandens beretning
– Regnskab
– Fastsættelse af næste års kontingent.
– Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
o Hans Henrik Gregersen (Modtager genvalg)
o Anders Jensen (Modtager genvalg)
– Valg af suppleant:
o Anders Skorstensgaard (Modtager genvalg)
– Valg af Revisor:
o Bent Mand Jørgensen
– Indkomne forslag
– Evt.

Tilmelding via mail senest onsdag 15.09.2021: aarhus.maskinmester.klub@gmail.com

OBS! Kun medlemmer af Aarhus Maskinmester Klub kan deltage.