Kickoff Cirkulær netværk – Online møde

72 72 people viewed this event.

Ocean Plastic & Materialer skifter navn til Cirkulær netværk

Der stilles nye krav til affalds- og genbrugssektoren. Og det stiller nye krav til os som netværk, derfor hedder vi nu Cirkulær netværk.

Da Maskinmestrenes Forening i 2019 etablerede brancheforeningen Ocean Plastic Forum, blev netværket stiftet som forbindelsesled mellem de to foreninger. Men vi oplever at vores sektor og netværk rykker sig et andet sted hen, så vi ønsker vi at give vore netværks medlemmer et cirkulært tech boost – som netværk for maskinmestre med interesse inden for cirkulær økonomi.

Og med det nye navn Cirkulær, viser vi at netværket er mere end havaffaldshåndtering. Omstillingen til en cirkulær økonomi kræver større fokus på affaldsforebyggelse, affaldssortering, affaldsenergi, genbrug, genanvendelse, reparation, design af produkter, økonomiske incitamenter samt de mange materialer der indgår.

Tilmeld dig vores næste online møde allerede nu, hvor vi lancerer Cirkulær netværket. Vi skal netværke, høre fra eksperter indenfor cirkulær økonomi og får besøg af en virksomhed med succes indenfor cirkularitet:

Velkomst
Hvad ønsker vi med det nye netværk Cirkulær? Samt en status på Maskinmestrenes Forenings “Fra Hav til Hylde” havplast projekt og værdikæder.
/ved fungerende netværkskoordinator Peter Blach

Bordet rundt – navn, firma
/ved alle

Spildstrømme og genanvendelse for forskellige materialer og væsker
Spild- og reststrømme for forskellige materialer og vædsker samt genbrug, genanvendelse, reparation (6*r = repair, redesign, reduce, reuse, repurpose and recycle).
/ved seniorforsker Peter Rosborg, WASTELIFE, Teknologisk

Effektiv affaldshåndtering hos ARC
ARC tager sig af alt med affald, herunder indsamling, forbrænding og sortering af genbrugsaffald.
/ved Andreas Nielsen, afdelingschef drift, ARC, Amager Ressouce Center. HOFOR

Den cirkulære omstilling i en produktionsvirksomhed
Sådan skabte vi succesfuld cirkularitet i vores produktionsvirksomhed.
/ved Alpha Cycle

Udfordringen
En konkret problemstilling eller udfordring, du i netværket gerne vil drøfte med de andre i netværket.
/ved – skal dit navn står her?

HUSK at tilmelde dig med den mail du ønsker Teams-link tilsendt til.

Et opdateret program følger inden længe.

Billettype

 

Dato

29-11-2023 - 14:00 til
29-11-2023 - 16:00
 

Tilmeldingsfrist

22-11-2023
 

Lokation

Webinar
 

Kategori

Medlem
Gratis