Maskinmestrenes Forening Lokalforening Odense – Oplevelse på Harteværket

227 227 people viewed this event.

Tid: Lørdag den 2. oktober kl. 10.00 til minimum kl 1430

Sted: Harteværket, Alpedalsvej 107A, 6000 Kolding

Medlemmer af lokalforeningen og ledsager inviteres hermed til en spændende oplevelse på Harteværket.

Man skal selv bringe sig til Harteværket. Man kan give besked om hvis man savner transportmulighed eller man gerne tager et antal med i sin bil.

Arrangementet består af rundvisning af Gustav Hansen fra MMF i Harteværket, som blev bygget lige efter 1. verdenskrig og sat i drift i 1920.

Afslutningsvis vil vi blive beværtet i Restaurant Kongens Kælder i Christiansfeld. Maden er inkluderet, men drikkevarer er for egen regning.

Hele projektet med at opkøbe land, bygning af kanaler mm. kostede 3,6 mio. kr. I dag svarer dette beløb til ca. 1300 mio. kr.

Harteværket blev dengang drevet sammen med et dampkraftanlæg i Kolding by.

I sin tid kunne Harteværket dække næsten halvdelen af Kolding by og oplands forbrug af el, men i dag udgør produktionen kun omkring 1 pct. af forbruget i Kolding by.

Selvom Harteværket i dag kun er en mindre produktionsenhed sammenlignet med de centrale kraftværker, er det dog et større kraftværk sammenlignet med de mange lokale produktionsenheder såsom gasmotorer mm.

På trods af, at Harteværket i dag kun udgør en lille del af selve energiforsyningen, har det til gengæld nogle egenskaber i form af hurtig regulering, som kan udnyttes.

I dag foregår udvikling og produktion i Vejstrup. Der forskes også i egne bremsebelægninger, og systemer bliver testet i egne faciliteter med temperaturer ned til minus 40 grader Celsius.

Spisning i Christiansfeld giver mulighed for at slentre rundt i byen og betragte den Herrnhutiske Brødremenigheds kirke og tilhørende institutioner. Det tager nok en times tid. Undertegnet vil gerne bidrage med oplysninger om bygninger og historie. Det er frivilligt om man vil deltage her.

Pris kr. 50,00 pr. deltager.

Tilmelding på tlf. 31683113 eller lars.skjaerris@stofanet.dk
Tilmeldingsfrist er tidligere pga reservation i restauranten – fredag kl. 18:00, den 24. september!

På lokalforeningens vegne
Lars Skjærris