Netværk for Køle- og Varmepumpeteknik – Besøg på Løgumkloster Fjernvarme

810 810 people viewed this event.

Program

15:00 Velkomst og kaffe ved netværkskoordinator Kenneth Sørensen

15:15-15:30 Kort bordet rundt, præsentation af deltagere

15:30-16:15 Velkomst til Løgumkloster Fjernvarme v. Operations Manager Peter Andersen, der fortæller om Løgumkloster Fjernvarme og samspil mellem forskellige teknologier herunder deres tre varmepumpetyper hhv. hybrid varmepumpe, luft-til-vand varmepumpe og absorptionsvarmepumpe

16:15-17:00 Gennemgang af varmepumpeanlæg v. Product Manager & Senior Engineer, Heat Pumps, Christian Christensen Aalborg CSP (tidligere Innoterm, nu Exodraft)

17:00-18:00 Rundgang på varmepumpeanlæg, spørgsmål og afslutning

Historien om Løgumkloster Fjernvarme

Torsdag den 22. maj 1958 blev der afholdt rejsegilde på Fjernvarmecentralen i Garvergade.
Fredag den 14. november 1958 kl. 17.00 overdrog D.C.C. ved direktør Andersen, Odense, Fjernvarmecentralen og iøvrigt hele anlægget til “Løgumkloster Fjernvarme”.

I starten havde fjernvarmecentralen en kedel, som havde påmonteret oliefyr, som skulle forsyne 127 ejendomme. Senere bestod værket af 2 naturgasfyret kedler og en oliefyret kedel med en samlet kapacitet på 16,8 mwh, som skal kunne forsyne ca. 1500 forbrugere. Værket har tidligere modtaget en stor del af varmen fra Løgumkloster Totalenergianlæg A/S, som er bygget af Sønderjyllands Højspændingsværk.

I 2005 overtog Lgkl. Fjv. kraftvarmeværket og i 2012 blev Løgumkloster TotalEnergianlæg nedlagt og alle aktiver blev flyttet til Lgkl. Fjv. Kraftvarmeværket har en indfyret effekt på 2×7,5Mwh naturgas, som bliver fordelt til 6Mw El og 7,6Mw varme. Kraftvarmeværket leverer stadig varme, når elprisen er fornuftig.

Værket er ejet af forbrugerne og vi ser derfor både et stort ansvar for og interesse i, at forbrugerne har så nem adgang som mulig, til oplysningerne om værket. 2013 er det første spadestik taget til en hel ny varmecentral inkl. administration på 1500m2. Efter det første spadestik blev taget gik det for alvor hurtigt.

Frem mod sommeren 2014 blev bygningen lukket og arbejdet med de tekniske installationer inde i bygningen kunne begynde. Anlægget blev gradvis taget i drift fra november, hvor vi startede med idrifttagning af gaskedlen, så vi kunne få den gamle central lukket ned inde i midtbyen. Der efter fulgte de øvrige produktionsenheder.

Hybridvarmepumpen og etape 2 af solvarmeanlægget blev taget i drift i efteråret 2015.

Læs mere her:

www.lgkfjernvarme.dk
www.hybridenergy.no

In 2015, Løgumkloster District Heating plant installed a Hybrid Heat Pump in their central in South Jutland. The Hybrid Heat Pump recovers heat from their CSP solar facility and supplies it to the district heating net. At the same time the Hybrid Heat Pump delivers cooled water that is used for cooling in other heat producing processes, including the solar facility.

The Hybrid Heat Pump reduces consumption of natural gas by 28,000,000 cubic ft. annually, has led to annual CO2-reductions of 528 metric tons and a NOx reduction of 1,8 metric tons.

Industry: District heating
Application: Solar heating
Temperatures °C: 35/17, 35/100
Effect: 1,300 kW
COP heating (seasonal): 4.3

Billettype

7 pladser tilbage
 

Dato

05-10-2023 - 15:00 til
05-10-2023 - 18:00
 

Tilmeldingsfrist

04-10-2023
 

Kategori

Arrangør(er)
Køle- og varmepumpeteknik Netværk

Medlem
Gratis

Studerende medlem
Gratis

Senior medlem
Gratis

Max antal deltagere
25