Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Ferie

Du har ret – og pligt – til at holde ferie.

Lønmodtagere er omfattet af ferieloven, og har krav på at afholde ferie og optjene ret til feriepenge eller ferie med løn.

Du kan som lønmodtager ikke give afkald på din ret til ferie, løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse efter loven. Derimod er ferieloven ikke er til hinder for, at der kan aftales bedre rettigheder.

Den 1. september 2020 overgik lønmodtagerne til samtidighedsferie. Lønmodtagere optjener nu 2,08 feriedage, som allerede kan afholdes måneden efter.

Ferieåret vil fremover gå fra 1. september til 31. august året efter. I perioden optjenes sammenlagt 25 dages ferie svarende til fem ugers ferie. Ferieafholdelsesperioden er i kraft af den nye ferielov blevet forlænget og kan afholdes fra 1. september til 31. december året efter.

Ferie skal aftales med arbejdsgiver, der som udgangspunkt har ret til at bestemme feriens placering. Lønmodtageren har dog ret til tre ugers hovedferie og to ugers restferie i løbet af året.

Hovedferien på sammenlagt tre uger placeres i perioden 1. maj til 30. september. Lønmodtageren har krav på at afholde hovedferien samlet. Øvrig ferie kan placeres på andre tidspunkter indenfor ferieafholdelsesperioden og kan afholdes enkeltvis efter aftale med arbejdergiver. 


Ferieforskud
Er ferie endnu ikke optjent, er det muligt at indgå aftale med arbejdsgiver om forskudsferie. Ferien vil efterfølgende blive fradraget i den ret til betalt ferie, som optjenes efterfølgende. Det er en betingelse, at ferien kan optjenes inden for samme ferieår.

Overførsel af ferie
Ferieloven giver mulighed for, at ferie udover de 4 uger kan overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode efter aftale med arbejdsgiver. Overførsel af ferie bør afklares i god tid inden ferieafholdelsesperiodens udløb 31. december.  

Feriehindring
Ved feriehindring forstås at en allerede planlagt ferie ikke kan afholdes på grund af særlige forhold hos lønmodtageren. Det kan f.eks. være egen sygdom, barsel, overgang til selvstændigt erhverv m.m.

Ferie ved fratrædelse
Ved fratrædelse skal arbejdsgiver indbetale 12,5 % til feriekonto af den løbende ferie med løn optjent i ferieåret og for optjent ferie fra tidligere ferieår, som endnu ikke er afholdt. Afregning af feriepenge til feriekonto, skal ske med din sidste månedsløn.

 

 

Kontakt ikon - Maskinmestrenes Forening

Tlf.: +45 3336 4920

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.