TEKNISK KONSULENT, ENERGIANLÆG OG FJERNVARMESYSTEMER

Vil du være med til at præge omstillingen i energisektoren?

Om virksomheden: Vi er eksperter i fjernvarme og søger en Teknisk Konsulent til udvikling af tekniske anlæg og fjernvarmesystemer. Der er tale om en meget spændende stilling for den rette! Vi arbejder i fjernvarmesektoren, hvor kunderne er forbrugerejede selskaber, offentlige forsyninger og indimellem også private virksomheder med et betydeligt energiforbrug. 

Virksomhedens produkt er viden om og ekspertise inden for den anvendte teknik og fjernvarmens rammevilkår, derfor er det vigtigt, at vi besidder de faglige kvalifikationer, som medvirker til systemforståelsen, udviklingen og gennemførelsen af fjernvarmeprojekter. Vi er rådgiver i det der ofte er komplekse og langvarige sagsforløb med mange delprocesser og milepæle, som involvere såvel myndigheder, entreprenører og forsyningsselskabets ledelse. Vi arbejder med de komplekse projekter i et faseopdelt forløb, som sikre strukturen og kvaliteten i vores rådgivning.

Jobbet: Det forventes at du gennem din erfaring og uddannelsesmæssige baggrund kan udvikle energi- og fjernvarmeprojekter. Du besidder en høj grad af detail viden om elektrisk og termisk energi, samt de systemer hvorigennem de omsættes, herunder elektriske anlæg, termodynamiske anlæg samt lednings- og lagringsanlæg. 

Det bliver din opgave at opstille tekniske løsninger i procesdiagrammer, som danner grundlag for et feasibility study og dermed et beslutningsgrundlag. Det er din ekspertise der er udgangspunktet, men vi har allerede i dag en veletableret planlægningsafdeling som vil bistå med projektudviklingen og senere etableringen af det projekt som kunden vælger.

Din baggrund: Du har uddannelsesmæssigt en baggrund som maskinmester eller ingeniør. Det er væsentligt at du har en teoretisk baggrund kombineret med praktisk erfaring. Personer med praktisk erfaring vil blive foretrukket. Det vil absolut blive foretrukket hvis du har en baggrund fra fjernvarme- eller elsektoren eller en sektor som er tæt relateret hertil. Du har min. 5 års relevant erhvervserfaring.

Personlige kvalifikationer: Det er væsentligt at du er tillidsvækkende, lyttende og struktureret. Men du har også mod til at være konstruktiv og kritisk.

Øvrige kvalifikationer: Du skal være velbevandret i MS Office, være flydende i dansk skrift og tale samt gerne kunne læse og tale tysk og/eller engelsk. Du har en tillært forretningsforståelse og kvalifikationer inden for forhandling.

Du tilbydes: En meget spændende stilling på fuld tid, hvor du kan få lov til at udfolde din tekniske viden og erfaring. Afhængig af din bopælsadresse tilbydes du hjemmekontor, ellers bliver din base på vores kontor i Støvring. Fra tid til anden er der behov for møder hos kunder. Det er et krav, at du har egen bil og kørsel afregnes efter statens takster. Der tilbydes en lønpakke, der afspejler dine kvalifikationer og stillingens indhold. Endvidere tilbydes pension og forsikring.

YDERLIGERE INFO

Såfremt det lyder som noget du kan genkende, er du velkommen til at sende en kort ansøgning med CV til Hylling Energi & Projekt, Østre Allé 6, 9530 Støvring.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jens Hylling Kristensen på T: 24 42 21 67 eller E: jens@hyllingas.dk

Ansøgningsfrist: Ansøgninger behandles løbende og ansøgningsfristen er d. 12-10-2023. Send din ansøgning og CV til jens@hyllingas.dk.

Med henvisning til GDPR-reglerne, slettes din ansøgning og CV senest to måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Hylling Energi & Projekt ApS

Østre Allé 6 │ DK-9530 Støvring

T: +45 72 20 01 08 │ E: post@hyllingas.dkwww.hyllingas.dk

DINE FORDELE
SOM MEDLEM I MF

STANDARDPLUS-PAKKEN

TEKSTANNONCE MED DOBBELT SYNLIGHED

Det får du:

• 4 ugers målrettet eksponering af din virksomhed og
jobannonce på Maskinmesterjob.dk.


• Synlighed over for 14.000 tekniske specialister
i Maskinmesterjobs nyhedsbrev.


• Opslag med din annonce på Maskinmesterjobs
Facebook og LinkedIn.


• En 1/2-sides annonce i fagmagasinet
Maskinmesteren.

PRIS
10.995 KR. (EKS. MOMS)

ANNONCEFORMATER

Vi modtager formater i: jpg. gif, png. maks 1,5 MB. Levering skal være til både desktop og mobil.

Desktop

1400 x 270 pixel

1400 x 450 pix

Mobile

1400 x 270 pixel

SÅDAN GØR DU

 1. Kontakt mediakonsulent Dorte Schlünzen på 7610 1146/dosc@stibo.com eller Maskinmestrenes Forening på 3336 4920/ maskinmesterjob@mmf.dk.

 2. Send materiale bestående af:
  Annonceteksten i et worddokument, virksomhedens kontaktinformation, afdeling, logo i høj opløsning, fakturainformation, fotos/video samt relevante brancher til opsætning af søgekriterier:
  Service/handel/rådgivni g, industri, energiforsyning/vand/renovation, skibsfart, offshore og bygge/anlæg.

 3. Materiale, som er modtaget inden kl. 12.00, bliver opsat senest kl. 9.00 næste dag.

 4. Din jobannonce er online indtil ansøgningsfristen eller 4 uger fra offentliggørelsen.

STANDARD-PAKKEN

DEN KLASSISKE TEKSTANNONCE

• 4 ugers målrettet eksponering af din virksomhed og jobannonce på Maskinmesterjob.dk

• Synlighed over for 14.000 tekniske specialister i Maskinmesterjobs nyhedsbrev

• Opslag med din annonce på Maskinmesterjobs Facebook og LinkedIn

PRIS:
4.995 KRONER (EKS. MOMS)

ANNONCEFORMATER

Vi modtager formater i: jpg. gif, png. maks 1,5 MB. Levering skal være til både desktop og mobil.

Desktop

1400 x 270 pixel

1400 x 450 pix

Mobile

1400 x 270 pixel

SÅDAN GØR DU

 1. Kontakt mediakonsulent Dorte Schlünzen på 7610 1146/dosc@stibo.com eller Maskinmestrenes Forening på 3336 4920/ maskinmesterjob@mmf.dk.

 2. Send materiale bestående af:
  Annonceteksten i et worddokument, virksomhedens kontaktinformation, afdeling, logo i høj opløsning, fakturainformation, fotos/video samt relevante brancher til opsætning af søgekriterier:
  Service/handel/rådgivning, industri, energiforsyning/ vand/renovation, skibsfart, offshore og bygge/anlæg.

 3. Materiale, som er modtaget inden kl. 12.00, bliver opsat senest kl. 9.00 næste dag.

 4. Din jobannonce er online indtil ansøgningsfristen eller 4 uger fra offentliggørelsen

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.