UNDERVISERE

To af vores undervisere har søgt nye udfordringer og vi søger derfor nye forstærkninger til vores kompetente undervisergruppe.

Kan du se dig selv i et job med stor fleksibilitet, fantastiske kollegaer og ikke mindst, verdens bedste studerende? Synes du det lyder spændende at arbejde med unge mennesker, deres faglige og personlige udvikling? Et job hvor du til stadighed udfordres på din faglige viden, dine pædagogiske evner og din evne til at opsøge ny viden inden for dit eget ekspertområde. Alt sammen i gode rammer i vores nye bygning på havnen i Svendborg.

Kan du nikke til ovenstående, så læs videre.

Du er som underviser ved SIMAC med til at gøre det muligt for Danmark at være med i den grønne omstilling. Dette sikrer vi ved at fremtidens maskinmestre, skibsofficerer og skibsførere er rustet til de teknologiske og ledelsesmæssige udfordringer som bæredygtighed og grøn omstilling naturligt bærer med sig.

Det er på SIMAC at den nyeste viden formidles. Vores uddannelser er på professionsbachelorniveau, og vi spiller alle en aktiv rolle i den kontinuerlige udvikling og nytænkning af fagenes indhold. Sammen arbejder vi på at vores dimittender er de foretrukne, når der efterspørges grønne tekniske og ledelsesmæssige kompetencer på land og til søs.

Vi har et gennemprøvet mentorforløb og du slippes ikke ”fri” før du er klar til det. Forløbet fra ansættelse indebærer blandt andet et pædagogisk uddannelsesforløb samt opkvalificering til master niveau eller lignende.

Jobbet
Din primære opgave er selvstændigt at varetage undervisning i tildelte fag på vores uddannelser. Derudover deltager du i national og international forskning samt projekter, igennem hvilke du er med til at præge og sætte dagsordenen for udvikling og undervisning.

Profil
Din uddannelsesmæssige tilgang kan være bred. Du er måske maskinmester/ingeniør, dual skibsofficer eller navigatør. Eller du har en anden relevant uddannelse på samme niveau. Vi ser gerne denne uddannelse kombineret med en efter-videreuddannelse på master eller diplom niveau men det er ikke et krav.

Vi søger bredt indenfor områderne

 • Miljøledelse
 • Arbejdsmiljøledelse
 • Proces og automation
 • Navigation, vagttjeneste og skibsteknik
 • Køl, damp, ventilation, varmepumper og motorlære
 • Nye grønne teknologier
 • El
 • Kursusvirksomhed. Primært indenfor det maritime


Den studerende i centrum
I alt hvad vi gør, tilstræber vi at have den studerende i centrum. Det er vores mest grundlæggende værdi og det er vigtigt at du kan identificere dig med dette.

Du har interesse for at bidrage til udviklingen af vores uddannelser og du ser dig selv som en motiveret underviser, klar til at videregive og dele ud af din erfaring og viden. Selv om du måske ikke har undervist før, ser du dig selv som havende en struktureret tilgang til undervisning og problemløsning.

Vi forventer, at du…

 • Kan planlægge og prioritere dine opgaver selvstændigt
 • Deltager i den daglige sparring og erfaringsudveksling med dine kolleger
 • Er initiativrig og engageret
 • Er fleksibel og har et godt humør
 • Har en ambition om at være viden førende indenfor dit fag


Vi tilbyder…

 • En fast stilling på fuld tid eller efter nærmere aftale
 • Et fastlagt introforløb med tilknyttet mentor
 • Opkvalificering på det pædagogiske område
 • Relevant faglig efter-/videreuddannelse
 • Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med staten
 • Mulighed for at præge eget jobindhold
 • Fleksibel arbejdstid

YDERLIGERE INFO

Ansøgning
Ansøgningsfrist er fredag d. 23. februar 2024 kl. 10.00.

Samtaler afholdes mandag 26. februar.

Tiltrædelse 1. april 2024 eller efter nærmere aftale.

Spørgsmål rettes til studiechef Thorkil Hansen på tlf. 72 21 56 99 eller mail thorkil@simac.dk.

SIMAC udbyder uddannelser på internationalt lederniveau. Vi er specialister på den grønne omstilling og vores dimittender er eftertragtede og efterspurgte globalt. Vi udbyder tre

professionsbacheloruddannelser til henholdsvis maskinmester, skibsfører og skibsofficer samt efter-videreuddannelsesaktiviteter.

Vi sætter den studerende i centrum, og nøgleordene i vores værdigrundlag er ansvarlighed, udvikling,

faglighed, engagement og godt kollegaskab.

SIMAC har ca. 800 studerende og 95 ansatte.

Da vi anser mangfoldighed for en ressource, opfordrer vi alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge job hos os.

DINE FORDELE
SOM MEDLEM I MF

STANDARDPLUS-PAKKEN

TEKSTANNONCE MED DOBBELT SYNLIGHED

Det får du:

• 4 ugers målrettet eksponering af din virksomhed og
jobannonce på Maskinmesterjob.dk.


• Synlighed over for 14.000 tekniske specialister
i Maskinmesterjobs nyhedsbrev.


• Opslag med din annonce på Maskinmesterjobs
Facebook og LinkedIn.


• En 1/2-sides annonce i fagmagasinet
Maskinmesteren.

PRIS
10.995 KR. (EKS. MOMS)

ANNONCEFORMATER

Vi modtager formater i: jpg. gif, png. maks 1,5 MB. Levering skal være til både desktop og mobil.

Desktop

1400 x 270 pixel

1400 x 450 pix

Mobile

1400 x 270 pixel

SÅDAN GØR DU

 1. Kontakt mediakonsulent Dorte Schlünzen på 7610 1146/dosc@stibo.com eller Maskinmestrenes Forening på 3336 4920/ maskinmesterjob@mmf.dk.

 2. Send materiale bestående af:
  Annonceteksten i et worddokument, virksomhedens kontaktinformation, afdeling, logo i høj opløsning, fakturainformation, fotos/video samt relevante brancher til opsætning af søgekriterier:
  Service/handel/rådgivni g, industri, energiforsyning/vand/renovation, skibsfart, offshore og bygge/anlæg.

 3. Materiale, som er modtaget inden kl. 12.00, bliver opsat senest kl. 9.00 næste dag.

 4. Din jobannonce er online indtil ansøgningsfristen eller 4 uger fra offentliggørelsen.