Skip to content

Leder til teknikerteam samt design og vedligehold af forsøgsanlæg

CHEC forskningscentret ved DTU Kemiteknik søger ny tekniker, som også skal varetage ledelse af tekniker gruppen. CHEC er et internationalt førende forskningscenter med aktiviteter inden for højtemperatur-processer og katalyse. Vi råder over en bred vifte af analyseteknikker, vi anvender forsøgsanlæg fra laboratorieskala til pilotskala, og vi udfører forskningsprojekter i nært samspil med industrien.

Jobbet
Du skal indgå i, og lede, en gruppe på 5 teknikere, med en bred faglig baggrund, som har ansvar for design, vedligehold og drift af forsøgsopstillinger og analyselaboratorier. Teknikergruppens primære opgave er at assistere studerende og forskere med at opbygge forsøgsfaciliteter, gennemføre analyser, og at gennemføre målekampagner i samarbejde med virksomheder i ind- og udland. Du skal være engageret, fagligt dygtig og have flair for at få teknologi til at fungere. Det daglige arbejde sker i et internationalt miljø hvor arbejdssproget er dansk og engelsk.

Kvalifikationer

  • Du er en praktisk rettet ingeniør, maskinmester, seniortekniker eller lignende
  • Kendskab til et eller flere af følgende områder vil være en fordel: Kemiteknisk procesteknologi, laboratoriesikkerhed, konstruktion af pilotanlæg, analyseudstyr, styring og dataopsamling, ledelseserfaring.
  • Du trives i en organisation, hvor der til tider er særdeles travlt
  • Du skal kunne kombinere god ledelse og samtidig varetagelse af operative opgaver.
  • Du har en inkluderende ledelsesstil og forstår at samarbejde med og lede folk med forskellige uddannelsesmæssige og kulturelle baggrunde.

Hvad tilbyder vi dig
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i et internationalt miljø med fokus på forskning, uddannelse og samarbejde med industrien.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår vil ske i henhold til overenskomst for akademikere i staten eller OAO-S-fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Maskinmestre i land eller anden relevant overenskomst afhængig af uddannelsesmæssig baggrund.

Der er tale om en fuldtidsstilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer med start første august 2022 eller snarest muligt herefter.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 7. august 2022. Åbn linket “Ansøg online”, hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser. 

Ønsker du flere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte seniorforsker Peter Arendt Jensen på paj@kt.dtu.dk / 4525 2849 eller institutdirektør og centerleder Kim Dam-Johansen på kdj@kt.dtu.dk / 4525 2845.

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb tages ikke i betragtning.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU


Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 13.400 studerende og 5.800 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.

Yderligere informationer/ansøgning:

Tiltrædelse 1. august 2022 eller hurtigst muligt derefter.

Kontakt:
Peter Arendt Jensen
Telefon: +45 45 25 28 49

Kim Dam-Johansen 
Telefon: +45 45 25 28 45

Ansøg stillingen her

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.