Skip to content

DRIFTSLEDER TIL AFLØBSOMRÅDET

Driftsleder til afløbsområdet

Har du teknisk erfaring og forståelse? Trives du i en værdibaseret organisation, og bidrager du med en anerkendende ledelsesstil, hvor kommunikation, tillid og respekt er nøgleordene?

KLAR Forsyning søger en erfaren driftsleder til Spildevand Transport. Du skal være med til at sikre stabil drift og udvikling af vores afløbssystemer i samarbejde med medarbejdere og øvrige ledere. For at lykkes i stillingen er det væsentligt, at du er god til at samarbejde på tværs af afdelinger og med eksterne parter, f.eks. kunder, myndigheder og entreprenører.

”Vi har fokus på at forebygge belastning af miljøet samt fremme bæredygtig og sikker forsyning til vores kunder. Vi arbejder konstant med forbedringer for at fremme kvaliteten af alle vores forsyningsområder.  Vi har nogle gode og sikre arbejdspladser, hvor medarbejderne er motiverede for at tænke i udvikling, ressourceanvendelse og bæredygtighed”. Citat: ledelseshåndbogen, KLAR Forsyning

Dine arbejdsopgaver og ansvarsområder er at:

 • koordinere, planlægge og lede driftsopgaver på kloaknet, bassiner og pumpestationer
 • lede og udvikle 16 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere
 • sikre funktion og udvikling af eksisterende anlæg under daglig drift og i beredskabssituationer
 • varetage eget budgetområde samt indkøb (tilbud og udbud)
 • sikre arbejdsprocesser for eget arbejdsområde inden for vores ledelsessystemer
 • samarbejde om større og mindre projekter med Plan og Anlægs-afdelingen

Vi forventer, at du:

 • har ledelseserfaring fra en driftsorganisation, herunder med værdibaseret ledelse og selvfungerende grupper
 • har en teknisk baggrund som maskinmester eller lignende
 • kan kommunikere konkret og målrettet
 • er god til at samarbejde på tværs af organisationen
 • kan anvende IT systemer bredt i den daglige opgaveløsning

Organisatorisk vil du være daglig leder af området Spildevand Transport og referere til driftschef Anne-Mette Mølholt. Du vil indgå i den samlede ledergruppe i KLAR Forsyning.

Til gengæld tilbyder vi dig
En spændende arbejdsplads med et godt socialt sammenhold, en uformel omgangstone, højt til loftet og store frihedsgrader. Du har høj grad af indflydelse i jobbet.

Løn efter kvalifikationer og efter forhandling med din faglige organisation. Du bliver ansat på en overenskomst mellem en relevant faglig organisation og KL. Som leder ansættes du uden højeste tjenestetid, hvilket er ensbetydende med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen inkl. frokost. Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt.

KLAR Forsyning som arbejdsplads
KLAR Forsyning er en ambitiøs virksomhed med højt til loftet og en uformel tone. Sammenhold, tillid og plads til udvikling og forskellighed er nøgleord i KLAR Forsyning.

Vi tilbyder vores medarbejdere faglige udfordringer og en spændende arbejdsdag i en travl virksomhed, hvor vi konstant har fokus på at opretholde en sikker drift.

Vi mener, at vækst og udvikling kombineret med sammenhold, tillid og plads til forskellighed er det bedste grundlag for at skabe en attraktiv arbejdsplads. Vi tilbyder derfor vores medarbejdere medindflydelse og faglig udvikling via kurser og efteruddannelse samt en fleksibel arbejdsdag.

KLAR FORSYNING

Om virksomheden 

I KLAR Forsyning renser vi spildevand for vores kunder i Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner. Vi leverer vand og varme til dele af Køge og håndterer affald i Greve. Vi står for den daglige drift af genbrugspladsen i Greve. Derudover arbejder vi med klimatilpasning i alle fire kommuner.

Læs mere om os på klarforsyning.dk

Yderligere oplysninger
Hvis du synes, det er noget for dig, så send os din ansøgning og dit CV hurtigst muligt på SØG DETTE JOB-linket herunder. Ansøgningsfristen er søndag den 14. august 2022.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte driftschef Anne-Mette Mølholt på mobil nr.: 5136 5720 i uge 27-29 eller teknisk direktør Jesper Koziara i uge 30-31 på mobil nr.: 2960 8575.

Vi holder 1. samtaler mandag den 22. august 2022 på Vasebækvej 40, 4600 Køge. Du skal forvente, at du skal gennemføre en persontypetest, hvis du går videre til 2. samtale, som afholdes tirsdag den 6. september 2022.

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.