Skip to content

PROJEKTLEDER

Vi søger en arkitekt, konstruktør eller lignende til at varetage projektlederopgaver i universitetets bygherreafdeling. Vi administrerer en spændende, kompleks bygningsportefølje, der stiller krav til din erfaring, faglighed og evne til at manøvrere i en politisk organisation.

Om stillingen Campus Byggeri er en sektion i Campus Service, som varetager alle forhold omkring universitetets fysiske rammer. I sektionen varetager vi bygherrefunktionen på ombygnings- og renoveringsprojekterne.

Projekterne spænder fra tekniske laboratorieprojekter på unikke faciliteter til små og store projekter med bygningsvedligehold af en ikonisk campus og bygningsportefølje.

Som projektleder har du ansvar for at sikre, at projekterne kommer godt i mål. Du indgår både i et tæt samarbejde med de interne interessenter på KU og sørger samtidig for, at de eksterne rådgivere, entreprenører og andre samarbejdspartnere får leveret de aftalte opgaver.

Du bliver en del af projektledergruppen i sektionen og vil referere til en af de to gruppeledere under byggechefen. Du indgår i et kompetent team med gensidig faglig sparring og et godt socialt arbejdsmiljø. Hertil kommer, at der er en stor grad af fleksibilitet ved tilrettelæggelse af arbejdet.

Dine kvalifikationer Vi forventer du har omfattende erfaring som projektleder. Vi søger overvejende en medarbejder til at varetage byggetekniske og arkitektfaglige projekter. Dog har vi også en del installationstekniske projekter i porteføljen og din uddannelsesmæssige baggrund kan derfor være som arkitekt, bygningskonstruktør, ingeniør, maskinmester eller installatør.

Vi forventer, at du er struktureret, selvstændig og skaber fremdrift. Du har indgående erfaring med byggeriets aftalesystem og kan:

  • gennemføre brugerafklaringer såvel funktionelt som teknisk
  • stå for styring og samarbejde med rådgivere- og entreprenører
  • kommunikere på dansk og engelsk skriftligt og mundtligt klart og præcist
  • anvende alsidige digitale værktøjer,
  • forstå aftalesystemet, byggekontrakter, budgetter og regnskaber
  • lide udviklingsopgaver som f.eks. vedligeholdsplaner for KU’s bygningsmasse.

Du bevarer fatningen og holder retningen, selv i pressede perioder med respekt for KU´s kerneforretning (forskning, uddannelse og formidling), budgetter, deadlines og den aftalte kvalitet.

Løn & ansættelsesvilkår Stillingen er en fast fuldtidsstilling.

Ansættelse sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og cirkulære om overenskomst for akademikere i staten (AC-overenskomsten) med indplacering som specialkonsulnet, eller cirkulære om organisationsaftale bygningskonstruktører mv. i staten. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg på baggrund af erfaringer og kompetencer.

Tiltrædelse 1. februar 2022.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere information & ansøgning Vil du vide mere?

Spørgsmål til stillingen kan rettes til gruppeleder Anders Strømvig Hansen, Anders.stroemvig@adm.ku.dk.

Send venligst din ansøgning via www.jobportal.ku.dk, vedlagt CV og relevante eksamensbeviser ved at trykke på ”søg stilling” herunder, så den er os i hænde senest den 30. november 2021. Første samtaler forventes at finde sted i uge 48 og anden samtale forventes at finde sted i uge 49.

Om Campus Service, Københavns Universitet Campus Service (CAS) skaber og vedligeholder de fysiske rammer om Københavns Univers­itet og optimale faciliteter til 36.000 studerende og 9.000 ansatte. CAS’ kerneopgave er at sikre et godt fysisk uddan­nelses- forsknings- og arbejdsmiljø for universitetets studerende, forskere og øvrige ansatte.

CAS koordinerer universitets bygge- anlægs og bygningsdriftsopgaver. Universitetets campusområder omfatter knap en million kvadratmeter.

CAS sætter en ære i at skabe fysiske rammer af høj internationale kvalitet ved at inddrage brugere, myndigheder og samarbejdspartnere i de forskellige projektfaser.

Læs mere på www.cas.ku.dk

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Om København Universitet

Kerneopgaven for Campus Service er at sikre et godt fysisk studie- og arbejdsmiljø for universitetets ca. 38.000 studerende og ca. 9.000 ansatte.

Vi drifter, vedligeholder og udvikler KU’s arealer og faciliteter på en million m2 bygningsmasse fordelt på fem campusser samt en række mindre lokaliteter. 

Ansøgningsfrist:

30. november 2021

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Anders Strømvig Hansen
Mail: Anders.stroemvig@adm.ku.dk

Søg stillingen

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.