Skip to content

DRIFTSVAGT

Er du vores nye driftsvagt i ”hjertet” af forsyningen?

Vi er fortsat Danmarks andet største elforsyningsselskab, og ønsker at fastholde og udvikle vores position som et af landets mest effektive netselskaber. Vi søger en driftsvagt, der har lysten til at være med på rejsen, og ikke mindst vil tage medansvaret for driften og udviklingen i vores nye kontrolrum i Esbjerg. Vi ønsker nemlig at fastholde og udvikle vores position som en attraktiv samarbejdspartner for andre forsyningsselskaber og eksterne leverandører, samt fastholde vores nuværende høje leveringssikkerhed……

Kort om N1’s Driftscenter EL
Vores primære opgave er overvågning af elnettet på 60/20/10 kV niveau med en døgnbemandet vagtordning. Vi dækker et stort geografisk område, afhjælper opståede fejl på elnettet hele døgnet samt deltager i idriftsættelse af alle nye høj- og lavspændingsanlæg. Vi har 24/7/365 ansvar for drift og overvågning af hele N1’s elnet. Du vil blive ansat som driftsvagt i Netdrift (N1’s kontrolrum), med base i Esbjerg. Netdrift er en del af afdelingen Driftscenter El, som udover kontrolcentret på 25 medarbejdere, også rummer drift og vedligeholdelse på 60-20-0,4 kV nettet samt en specialistgruppe. Du refererer til lederen for Netdrift, der har base i Esbjerg. Læs mere om vores nye kontrolrum i artiklen fra Danske Energi her

Central funktion som driftsvagt i ”hjertet” af forsyningen
I N1 er vi i gang med et generationsskifte, og søger derfor en ny kollega til Driftscenter El. Som driftsvagt indgår du i driftscenteret, der dagligt varetager overvågning og styring af driftsopgaver inden for eldistribution på 60/20/10 kV nettet i forsyningsområdet. Derudover samarbejder du tæt med det øvrige team og andre specialistgrupper om at bidrage til udviklingen af afdelingen gennem identifikation af nye måder at løse de daglige opgaver på. Hverdagen er således præget af koordination, opfølgning og styring, hvor dine primære opgaver er:

  • Sikre 24/7/365 forsyning til N1´s elnetkunder samt til decentrale elproduktionsanlæg, hvor du deltager i en 24/7 turnus-vagtordning
  • Håndtering og udredning af fejl samt idriftsættelse af nye anlæg
  • Optimere de drifts- og sikkerhedsmæssige procedurer

Vi søger derfor en beslutningsstærk og tydeligt kommunikerende driftsvagt, der vil indgå i et ansvarsbevidst team og videnscenter med solid erfaring, og som hver dag brænder for arbejdet med drift, vedligeholdelse og optimering af forsyningen. Driftscenteret er vores knudepunkt, hvor det til tider går stærkt, og der skal træffes hurtige og de rigtige beslutninger. Derfor er det et fælles ansvar, hvor vi løfter i flok. Ud over driftsvagt funktionen er der også individuelle ansvarsområder, der skal løftes.

For at få succes i jobbet, er det afgørende, at du er forandringsparat og formår at omsætte ideer til en sikker, effektiv og solid opgaveløsning. Du er en holdspiller, som også naturligt tager styringen, når situationen kræver det, ligesom din struktur, ro og præcise kommunikation bidrager til at sikre sikkerheden for dine kollegaer, samt at koblinger planlægges og gennemføres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.

Beslutningsstærk med et tydeligt overblik
Du har forventelig en el-teknisk baggrund som eksempelvis elinstallatør, maskinmester eller stærkstrømsingeniør, med interesse, erfaring og kompetencer inden for drift og vedligehold af elforsyningsnet

I en koordinerende rolle beskrives du som den, der bevarer overblikket og roen med en analytisk og metodisk tilgang i opgaveløsningen. Du er serviceminded og finder dig til rette i en udadvendt funktion med en bred kontaktflade, hvor du selv under pres fastholder overblikket og en tydelig kommunikation. Du har generelt flair for it, ligesom du er kommunikativ stærk såvel skriftligt som mundtligt. Din faglige stolthed gennemsyrer opgaveløsningen, som er præget af samarbejde og et tydeligt ejerskab. For den rette person vil der være gode karrieremuligheder i stillingen.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes, ligesom at du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Topkvalitet i drift og vedligeholdelse
Med gode ansættelsesvilkår får du mulighed for at blive en del af Danmarks andet største elforsyningsselskab. Du tilbydes endvidere en afgørende funktion med mulighed for at se hurtige resultater af din indsats i en virksomhed med højt til loftet og med mange udfordrende opgaver, der bidrager til din personlige og faglige udvikling. Slutteligt får du rig mulighed for at præge din egen hverdag i en altafgørende rolle i forhold til driften af elforsyningsnettet.

Ansøgning og spørgsmål
Er du interesseret i at høre mere om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte leder for Netdrift Johannes Dalegaard Guldbæk på 3052 5038.

Vi indkalder til samtaler løbende, så send os din ansøgning og CV hurtigst muligt. Vi tager jobannoncen ned, når vi har fundet den rette kandidat.

Send din ansøgning gennem vores online rekrutteringssystem med det samme – og angiv gerne, hvor du har set vores jobannonce.

NORLYS

Om Norlys

N1 er Jyllands største elnetselskab og er ejet af Norlys koncernen.
Vi er ca. 460 medarbejdere, som hver dag sørger for, at mere end 750.000 hjem og 
virksomheder har strøm i kontakten – både nu og i fremtiden. Elnettet baner vejen for grøn energi i Danmark, og i N1 vil vi sikre, at elnettet er gearet til øget 
elektrificering. Grøn omstilling er en naturlig del af vores hverdag.

Ansøgningsfrist 15. august 2021

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Leder for Netdrift, Johannes Dalegaard Guldbæk
Tlf.: 3052 5038

Søg stillingen via. linket:

Søg stillingen her

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.