Maskinmestrenes lønstatistik 2020

Maskinmestre kan se tilbage på et år med lønstigninger. Det viser lønstatistikken for 2020, der omfatter privat og offentligt ansatte maskinmestre i land samt privatansatte maskinmestre til søs.
Læs hele lønstatistikken her. Tallene viser, at den gennemsnitlige brutto-månedsløn for maskinmestre per 1. september 2020 er:
  • Privatansat i land 57.672 kroner
  • Privatansat til søs 66.546 kroner
  • Offentligt ansat på overenskomst 49.847 kroner
  • Offentligt ansat som tjenestemand 55.608 kroner
Privatansatte maskinmestre Stigningstakten for de privatansatte maskinmestre i land er på 1,78 procent. Lønningerne er mindre end Dansk Arbejdsgiverforenings konjunkturstatistik fra oktober 2020, der viser en lønstigningstakt for funktionærer på 2,1 procent i perioden fra tredje kvartal 2019 til tredje kvartal 2020. Hvis man udelukkende ser på de privatansatte maskinmestre, der besvarede lønstatistikken i både 2019 og 2020, var stigningstakten 3,21 procent. Finansministeriet skønner i en økonomisk redegørelse fra august 2020, at det samlede gennemsnit for danske lønstigninger i 2020 vil være cirka 1,8 procent. Den almindelige lønudvikling er blandt andet bestemt af faktorer som udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet samt inflation. Ifølge Nyt fra Danmarks Statistik fra november 2020 var den gennemsnitlige inflation fra oktober 2019 til oktober 2020 på 0,4 procent. Søfarende maskinmestre De sejlende maskinmestre har samlet set haft en gennemsnitlig stigning på 0,49 procent. Hvis man udelukkende ser på de sejlende maskinmestre, der besvarede lønstatistikken i både 2019 og 2020, var stigningstakten 2,12 procent. Offentligt ansatte De offentligt ansatte har samlet set oplevet en lønstigning på 1,77 procent og 0,25 procent for henholdsvis overenskomstansatte og tjenestemandsansatte. Hvis man udelukkende ser på de overenskomstansatte og tjenestemandsansatte maskinmestre, der besvarede lønstatistikken i både 2019 og 2020, var stigningstakten på henholdsvis 3,86 procent og på 3,55 procent. I henhold til Danmarks Statistiks lønindeks for den offentlige sektor fik de offentligt ansatte i staten i andet kvartal 2020 lønstigninger på 2,3 procent i forhold til samme kvartal året før. De kommunalt og regionalt ansatte opnåede i samme periode en stigning i lønnen på henholdsvis 2,4 procent og 3,7 procent. Personalegoder Fri telefon, internet, hjemme-pc eller ekstra ferie/feriedage. Personalegoder er udbredte i de virksomheder de privatansatte maskinmestre er ansat i, men der kan være forskel på, hvem der får forhandlet hvilke goder hjem, viser årets lønstatistik fra Maskinmestrenes Forening. En af de mest udbredte personalegoder blandt danske maskinmestre er sundhedsforsikring. Hele 75,1 procent af MF´s privat ansatte medlemmer har som en del af deres lønpakke en helbredsforsikring, der blandt andet giver dem mulighed for at søge privat lægehjælp i tilfælde af sygdom.  
Antal Procent
Abonnement på aviser eller tidsskrifter 165 7,9
Aktieaflønning (f.eks. aktier, optioner, warrants)  99 4,7
Ekstra ferie/feriefridage 1.646 78,8
Faglige kontingenter betalt 19 0,9
Fri bil (helt eller delvist) 255 12,2
Fri telefon/mobil (helt eller delvist) 1.581 75,6
Frokostordning 778 37,2
Hjemme pc 771 36,9
Internet 1.237 59,2
Kontingenter til brancheforeninger o.l. 88 4,2
Personalelån 13 0,6
Sundhedsforsikring 1,569 75,1

Recommended Posts