Skip to content

MØD EN VIRKSOMHED

Arbejd med automation en international virksomhed

Som maskinmester hos Au2mate får du mulighed for at bringe mange af dine faglige kompetencer i spil – samtidig med at du bliver en del af automationsindustrien som programmør og projektleder.

Niels Øbro er maskinmester og ansat som Automation Engineer, hvilket han har været i et års tid. »Au2mate er en rigtig god arbejdsplads med masser af nye udfordringer dagligt. Som sagt er der mange udfordringer, men der er også mange kompetente kolleger, der kan hjælpe en, såfremt man skulle få brug for det,« siger han.

Au2mate arbejder med automation til procesindustrien, og den primære sektor er mejerisektoren.  »Vi leverer styring til mejerier. Når mejeristerne trykker start på eksempelvis en pasteur, så er det Au2mate, der har lavet den interface, som mejeristerne bruger samt det program, der gør, at alt maskineriet starter op og producerer mælk,« forklarer Niels Øbro. 

Au2mate har hovedsæde i Danmark, men har også afdelinger i Dubai, England, Tyskland, Norge, Sverige og Australien. Et af de strategiske mål, der gennemsyrer virksomheden, er vidensdeling. Man arbejder med det, man kalder Academy, der dækker over et undervisningslokale med tilhørende minimejerier, hvor der kan afholdes interne og eksterne kurser. 

»Au2mate er en virksomhed med et højt vidensniveau, og der gøres meget for hele tiden at blive klogere og bedre til gavn for kunder og medarbejdere. Som maskinmester får man mulighed for at udvikle sig, da man får ansvar i de opgaver, man løser,« siger Niels Øbro, og uddyber, hvordan man typisk arbejder med en opgave hos Au2mate. »Man vil enten som enkeltmand eller som en del af et team få et eller flere projekter. Det kan være opgradering af eksisterende software eller helt ny software i forbindelse med nybyggeri. Som maskinmester vil man være med fra start til slut i projektet. Man har kundekontakt hele vejen igennem og er med til det planlægningsmæssige, beskrivende og udførende del af arbejdet,« siger han.

Au2mate A/S

Ansatte
Globalt 130
Danmark 95
Maskinmestre 15
Maskinmestre i Danmark 15

Fokus
Au2mate udvikler og
leverer procesautomation og industriel IT til mejeri- og fødevareindustrien.

Ansvarsområder
• Teknisk rådgivning
• Produkt- og
softwareudvikling

Information
Au2mate A/S
Frichsvej 11
8600 Silkeborg
Tlf. 8720 5050
www.au2mate.com 

Tilbud til studerende
Praktikophold, studiejob og
mulighed for at skrive
bachelor- eller afgangsprojekt.

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.