Skip to content

MØD EN VIRKSOMHED

GØR EN FORSKEL SOM MASKINMESTER

»Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i København. Og jo bedre, jeg gør mit arbejde, jo billigere og mere bæredygtigt bliver det for kunderne,« fortæller maskinmester Rasmus Storgaard med stolthed i stemmen.

Rasmus blev uddannet maskinmester i januar 2019, og i marts samme år blev han ansat som driftsmester i HOFOR. Han har ansvaret for fire store fjernkølingsanlæg og to havvandskamre, så mange af Københavns bygninger kan få klimavenlig køling.

Mange andre steder fører køling til et højere elforbrug og øget CO2-udledning, men i København har HOFOR skabt et kollektivt fjernkølingssystem inspireret af det velfungerende fjernvarmesystem. HOFOR sender køling ud til offentlige ejendomme og erhvervsbygninger via rør i jorden. Fjernkølingen produceres med hjælp fra havvandet i Københavns Havn, og der er behov for ganske lidt strøm til at pumpe vandet rundt. Fjernkøling kan derfor nedsætte CO2-udledningen
gevaldigt i forhold til traditionelle kølesystemer.

Grøn teknologi og et spændende arbejde
Når rørene løber i jorden, behøver der ikke sidde kølemaskiner på bygningernes mure eller tage. Tagarealer kan i stedet udnyttes til terrasser eller solceller.

»Med dette kollektive fjernkølingsnet kan vi hele tiden udvikle systemet med de bedste, billigste og mest miljøvenlige teknologier,« fortæller Rasmus og understreger, at hans job er meget alsidigt.

»Nogle dage roder jeg med kølemaskiner og pumper, andre dage går med opgaver i ledningsnettet, og en gang i mellem slås jeg nærmest med vores havvandsledning for at holde den fri for muslinger og andre ”gaver” fra havet,« siger han med et smil på læben.

HOFOR er Danmarks største multiforsyningsselskab, og opgaven med at vedligeholde og optimere byens mange store fjernkølingsanlæg er blot én af mange spændende opgaver for de mere end 100 maskinmestre hos HOFOR, som tilbyder gode muligheder for faglig sparring, udvikling, avancement og intern jobrotation.

HOFOR A/S

Ansatte
Globalt –
Danmark 1.300
Maskinmestre –
Maskinmestre i Danmark 100

Fokus
HOFOR er Hovedstadsområdets
Forsyningsselskab.
Vi leverer vand, fjernvarme,
bygas og fjernkøling, og vi
opfører vindmøller og afleder spilde- og regnvand.

Ansvarsområder

 • Kvalitetskontrol
 • Vandbehandling
 • Vandforsyning
 • Vandrensning
 • Ledelse
 • Hydraulik
 • Energiforsyning
 • Teknisk rådgivning
 • Køle- varmeteknologi
 • Produkt- og
  softwareudvikling
 • Energiproduktion

Information
HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Tlf. 3395 3395
www.hofor.dk

Tilbud til studerende
Værkstedspraktik, bachelorpraktik (annonceres via jobopslag på hjemmesiden – opret en JobAgent)

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.