Skip to content

MØD EN VIRKSOMHED

FÅ PRAKTISK ERFARING TIL SØS

Om bord på slæbesugeren M/S Baltic arbejdede Rasmus Gregersen med blandt andet dieselmotor, gear, koblinger og ralpumper plus alt udstyr om bord, som kræver service og vedligehold. Han deltog i alle typer opgaver i maskinrummet og fik stort selvstændigt ansvar. Rasmus Gregersen ønskede mere praktisk erfaring og fik netop dét, da han var i bachelorpraktik hos NCC, hvor han sejlede fire ture med M/S Baltic, hver tur á to ugers varighed.

NCC er kendt som en af Danmarks største entreprenørvirksomheder.
Men NCC står også for driften af fem skibe til sugning af sand og ral.

M/S Baltic er en såkaldt slæbesuger og en af fem slæbesugere hos NCC. Årligt indvindes to millioner tons råstoffer fra havet omkring Danmark. Sand og ral indgår i videre forarbejdning til især beton- og asfaltproduktion. NCC tilstræber et højt vedligehold og en velholdt flåde, der kan leve op til de mange krav om både råstofindvinding og arbejdsmiljø og er derfor en oplagt maskinmesterarbejdsplads.

Praksis og teori i BA-projektet
Rasmus Gregersen var glad for maskinmesteruddannelsen, men ville gerne have mere praktisk indhold i uddannelsen.

»Jeg brugte min bachelorpraktik til at sejle med NCC for at prøve at arbejde i et maskinrum. Det var meget spændende og lærerigt, og jeg har nu fået så meget blod på tanden, at jeg har besluttet, at mit første job skal være som sejlende maskinmester,« siger han.

Efter sin bachelorpraktik hos NCC udarbejdede Rasmus Gregersen også sin afsluttende bacheloropgave i virksomheden. Emnet var en sammenligning af forebyggende vedligehold og en reservedelsstrategi for NCC’s flåde af sand- og ralsugere. På den måde fik han både praksis og teori med i løbet af sit ophold hos NCC.

»Da jeg startede på maskinmesteruddannelsen, var min forventning nok, at jeg skulle arbejde i land. Men i løbet af det sidste år på uddannelsen og ikke mindst i kraft af mit ophold  hos NCC er det blevet klart, at jeg skal starte min karriere til søs,« siger Rasmus Gregersen.

NCC Industry A/S

Ansatte
Globalt 16.300
NCC i Danmark 2.000
Maskinmestre –
Maskinmestre i Danmark (på vores danske skibe) 6

Fokus
NCC Industry A/S er en del af NCC koncernen, der beskæftiger over 16.300 medarbejdere i Skandinavien. Vi har hovedkvarter i Herlev og afdelingskontorer i hele Danmark. Vi omsætter for cirka to milliarder kroner og tæller i Danmark omkring 1.000 medarbejdere, der er beskæftiget med tre forretningsområder: Råstoffer, Asfalt og Hercules.

Ansvarsområder

  • Ledelse
  • Skibsfart

Information
NCC Industry A/S
Hørkær 8
2730 Herlev
Tlf. +45 4485 5600
www.ncc.dk

Tilbud til studerende
Praktikophold, studiejob
og mulighed for at skrive
bachelor og afgangsprojekt.

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.