Skip to content

MØD EN VIRKSOMHED

MANGE MULIGHEDER FOR MASKINMESTRE I ØRSTED

”I Ørsted får du virkelig brugt alle fagene fra maskinmesteruddannelsen.” Sådan siger Peter Visby-Jensen, der har været driftsmester – Operations Engineer – i Ørsted siden 2021. Hans arbejde på Avedøreværket består af at styre og regulere kraftværket, monitorere, at alt kører som det skal og reagere, hvis noget skal laves.

”Det er noget af det allerbedste ved at arbejde i Ørsted, at du kommer hele vejen rundt om mange tekniske områder – fra termodynamik og elektroteknik til vandbehandling og forbrændingsteori. Og hvis der er noget du vil vide mere om, så har vi en løbende dialog med Ørsteds mange specialister,” siger Peter.

”Jeg kan også godt lide at være en del af et stærkt team. Vi er 30 driftsmestre, der sørger for, at værket kører 24/7 året rundt. Selvom vi arbejder på skift, mødes vi også jævnligt for at arbejde sammen. Her er plads til alle – vi har mange forskellige baggrunde og mange forskellige ønsker til vores arbejdsliv.”

Byd ind med det, du kan
Og Peter selv har store ønsker til sit arbejdsliv: på sigt vil han gerne ud af kontrolrummet og arbejde med projektledelse. Trods sin korte tid i Ørsted har han udsigt til at deltage i grønne omstillingsprojekter inden for brintproduktion af overskudsenergi fra Ørsteds vindmøller og fangst af CO2 til brug i den tunge transport.

”Hvis du byder ind med det, du kan, så bliver du hørt, og du kan komme med på projekter inden for det, du synes er spændende. Lederne lytter til vores ønsker, og der er fokus på talent. Så hvis du trives godt i kontrolrummet, får du muligheder der, og hvis du vil specialisere dig inden for et bestemt område, kan det også lade sig gøre, ” siger Peter.

”Mit job i Ørsted giver en bred indgang til energisektoren,” siger Peter: ”Her lærer du lidt af det hele, og du kan udvikle dig inden for det, der interesserer dig, på en spændende arbejdsplads med rigtig mange muligheder.”

Ørsted A/S

Ansatte
Globalt 6.800
Danmark 4.000
Maskinmestre – 
Maskinmestre i Danmark 300+

Fokus
Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab og udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer.

Ansvarsområder

 • Kvalitetskontrol
 • Service Supply
 • Vandbehandling
 • Vandforsyning
 • Vandrensning
 • Ledelse
 • Hydraulik
 • Offshore – vindmølleteknologi
 • Energiforsyning
 • Teknisk rådgivning
 • Køle- varmeteknologi
 • Energiproduktion
 • Transmission

Information
Ørsted A/S
Kraftværksvej 53
7000 Fredericia
Tlf. 9955 1111
www.orsted.com

Tilbud til studerende
Praktikophold, studiejob og
mulighed for at skrive bachelor-
eller afgangsprojekt.

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.