Skip to content

MØD EN VIRKSOMHED

BÆREDYGTIGHED OG DE NYESTE ENERGITEKNOLOGIER

SK Forsyning er en vestsjællandsk multiforsyningsvirksomhed med forsyning og energiproduktion i Slagelse, Skælskør og Korsør. Foruden el- og varmeproduktion varetager SK Forsyning vandforsyning, spildevandsrensning og gadebelysning i Slagelse Kommune.

SK Forsyning beskæftiger 11 maskinmestre, heraf 8 i energiafdelingen. Maskinmestre arbejder i driften, med rådgivning, med projekter og på ledelsesposter. Så har energichefen også en baggrund som maskinmester. Herudover arbejder maskinmestrene som energirådgivere, driftsmestre og driftsledere. De arbejder også med virksomhedsvejledning om energibesparelser, og de har ansvar for den daglige energiproduktion, køb og salg af strøm– og vedligeholdsopgaver.

Værdierne hos SK Forsyning er troværdighed, respekt, åbenhed og fornyelse – hvilket blandt andet udmønter sig i en stor grad af frihed for den enkelte medarbejder – under ansvar.

»Vores medarbejdere skal kunne fungere med en høj grad af selvstændighed og initiativ. Der er meget vide rammer for, hvor stort ansvar man kan få, så længe man respekter de overordnede rammer og naturligvis de formelle regler, der er for vores virksomhed,« siger Energichef Carsten Lunde.

Varme og el produceres på både halm- og flisfyrede værker og via solpaneler. SK Forsynings varmeforsyning er næsten 100% baseret på vedvarende energi.  

»Vi er en meget udviklings- og fremtidsorienteret virksomhed, hvor man kommer til at arbejde med de nyeste energiteknologier. Vores maskinmestre deltager altid i de forskellige energiprojekter, så der er masser af muligheder for faglig udvikling og selvstændigt ansvar i større, tekniske projekter,« fortæller Carsten Lunde, som også opfordrer maskinmesterstuderende til at henvende sig vedrørende bachelorpraktik og -projekter.

SK Forsyning

Ansatte
Globalt –
Danmark 135
Maskinmestre 10
Maskinmestre i Danmark 11

Fokus

SK Forsyning A/S er en multiforsyningsvirksomhed, der driver fjernvarme, el-net, gadelys, vand, spildevand- forsyning samt el- og gassalg. 

Ansvarsområder

 • Kvalitetskontrol
 • Service Supply
 • Vandbehandling
 • Vandforsyning
 • Vandrensning
 • Ledelse
 • Hydraulik
 • Energiforsyning
 • Teknisk rådgivning
 • Køle- varmeteknologi
 • Produkt- og
  softwareudvikling
 • Energiproduktion

Information
SK Forsyning A/S
Nordvej 6
4200 Slagelse
Tlf. 5836 2500 skforsyning.dk

 

Tilbud til studerende
Praktikophold, studiejob
og mulighed for at skrive
bachelor- eller afgangsprojekt.

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.