Skip to content

MØD EN VIRKSOMHED

ARBEJD MED NYE ENERGITEKNOLOGIER

SK Forsyning er en vestsjællandsk multiforsyningsvirksomhed med forsyning og energiproduktion i Slagelse, Skælskør og Korsør. Foruden el- og varmeproduktion varetager SK Forsyning vandforsyning, spildevandsrensning og gadebelysning i Slagelse Kommune. SK Forsyning beskæftiger 14 maskinmestre, heraf 12 i energiafdelingen.

Maskinmestrene arbejder i driften med rådgivning, projekter og med ledelsesposter, eksempelvis er blandt andet driftschefen uddannet maskinmester. Det samme er Torkild Kristensen, der er ansat som driftsmester i energiafdelingen hos SK Forsyning, med fokus på fjernvarme. Et job han er meget glad for.

»Det er et spændende job, hvor der er god afveksling mellem de administrative og de praktiske opgaver, hvor man har fingrene i maskineriet i forhold til driften af vores fjernvarmeanlæg,« siger han.

Værdierne hos SK Forsyning er troværdighed, respekt, åbenhed og fornyelse, hvilket blandt andet udmønter sig i en stor grad af frihed under ansvar for den enkelte medarbejder. Værdier Torkild Kristensen selv har nydt godt af i løbet af de 10 år, han har været ansat hos SK Forsyning.

»Her er en god forståelse af, at arbejdslivet skal hænge sammen med resten af ens liv, og ledelsen er meget lydhør. Jeg er flyttet tilbage til Jylland, hvor jeg kommer fra, men jeg er blevet her, fordi jeg er så glad for mit job,« siger Torkild Kristensen.

Ud over varmeproduktion på halm og flis har SK Forsyning også solpaneler og er i gang med et projekt med at få etableret varmepumper. Projekterne skal sikre, at der kan produceres varme baseret på vedvarende energi til det stigende antal nye kunder

»Vi har igennem de sidste 10 år fået mange flere kunder, og derfor har vi også løbende udvidet vores produktionsanlæg. Der har været en stor udvikling, og det er en udvikling, der vil forsætte de næste mange år. Så der er masser af spændende opgaver for maskinmestre hos SK Forsyning,« siger Torkild Kristensen.

SK Forsyning

Ansatte
Globalt –
Danmark 135
Maskinmestre 10
Maskinmestre i Danmark 11

Fokus

SK Forsyning A/S er en multiforsyningsvirksomhed, der driver fjernvarme, el-net, gadelys, vand, spildevand- forsyning samt el- og gassalg. 

Ansvarsområder

 • Kvalitetskontrol
 • Service Supply
 • Vandbehandling
 • Vandforsyning
 • Vandrensning
 • Ledelse
 • Hydraulik
 • Energiforsyning
 • Teknisk rådgivning
 • Køle- varmeteknologi
 • Produkt- og
  softwareudvikling
 • Energiproduktion

Information
SK Forsyning A/S
Nordvej 6
4200 Slagelse
Tlf. 5836 2500 skforsyning.dk

 

Tilbud til studerende
Praktikophold, studiejob
og mulighed for at skrive
bachelor- eller afgangsprojekt.

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.