Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Blandt paneldeltagerne i ”Kan man udlicitere ansvaret for grøn omstilling” var, fra venstre: professor Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet, Lars Barfoed, Energinet, og Jesper Koch, Grøn Energi.
Blandt paneldeltagerne i ”Kan man udlicitere ansvaret for grøn omstilling” var, fra venstre: professor Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet, Lars Barfoed, Energinet, og Jesper Koch, Grøn Energi.

Grøn omstilling på markedsvilkår?

Skal forsyningsbranchen selv planlægge og drive den grønne omstilling, eller skal og kan udviklingen overlades til markedet? Forsyningssektoren havde inviteret til debat på Folkemødet 2018.

Kan man udlicitere ansvaret for grøn omstilling? Sådan lød indgangsspørgsmålet til en af debatterne, som udspandt sig på Folkemødet i juni. Debatten var arrangeret af Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening og DANVA og handlede om de fremtidige vilkår for forsyningssektoren – altså vand, spildevand, affald, fjernvarme og elforsyning.

Hvilken rolle skal forsyningssektoren spille i den fortsatte omstilling til et samfund baseret på vedvarende energi? Er de nuværende vilkår for sektoren en hæmsko for den grønne omstilling? Hvilken rolle skal sektoren spille for innovation og teknologisk udvikling? Hvor store risici må sektoren tage for at være med til at udvikle nye løsninger i den grønne omstilling. Kan markedet skabe den grønne omstilling selv, eller skal der overordnet politisk styring til?

Ordstyreren satte problemstillingen på spidsen i sin optakt til debatten: Kan vi købe grøn omstilling, som vi køber en liter mælk? Kan vi bestille grøn omstilling for 10 milliarder kroner på kommercielt marked? Til at debattere disse spørgsmål var indkaldt et panel bestående af repræsentanter for forsyningssektoren plus en enkelt forsker, mens ingen private leverandører deltog.

Langsigtede investeringer

Udgangspunktet er en dansk forsyningssektor, som har besøg af mange udenlandske delegationer, der ønsker at studere, hvad de opfatter som en meget velfungerende sektor – sammenlignet med deres eget udgangspunkt. Men hvad er så specielt ved den danske forsyningssektor?

»Vi har en lang tradition i Danmark for at løse problemer i fællesskab og tænke i store løsninger, når det gælder fjernvarme, vand, spildevand og affald. Vi løser opgaver i fællesskab, og det er måske en arv fra andelsbevægelsen,« sagde Jacob Hartvig Simonsen, direktør, Affaldsforeningen.

Han blev suppleret af Lars Therkildsen, direktør for HOFOR og formand for DANVA:

»Vi har en stærk samarbejdskultur i Danmark, hvor vi arbejder på tværs af konkurrenter og forskellige interesser,« sagde han.

Fra Grøn Energi under Dansk Fjernvarme lød også et bud:

»Infrastruktur for vand, fjernvarme og affald kræver store, langsigtede investeringer. Det er ikke som at købe en liter mælk. Store investeringer forudsætter enighed. Hvis man kan få el og fjernvarme til at gå sammen og udnytte hinandens fordele, bliver det billigt for danskerne – ved at man ikke modarbejder hinanden. På et kommercielt marked er der risici, som forsyningssektoren skal passe på,« sagde Jesper Koch, analysechef, Grøn Energi.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 7, 2018.

tirsdag den 24. juli

Relaterede artikler

 • Tillykke til Studstrupværket! torsdag den 18. oktober

  I dag fylder Studstrupværket 50 år. Fødselsdagen og fødselsåret deler værket med formand for Maskinmestrenes Forening Jan Rose Andresen, som også fylder 50 år. 

  Læs artiklen
 • Danmark skal gå forrest og vise den grønne vej mandag den 15. oktober

  Selvom Danmark er langt med den grønne omstilling, kan vi godt lære af andre lande, når det gælder de midler, der skal til for at fremme den nødvendige udvikling, siger Concito-formand Connie Hedegaard.

  Læs artiklen
 • Et af Danmarks største energiselskaber har set dagens lys torsdag den 11. oktober

  Eniig og SE fusionerer og bliver til Norlys. Så enkelt kan det siges. Det betyder, at SEs 320.000 andelshavere og 1.500 medarbejdere nu slår pjalterne sammen med Eniigs 385.000 andelshavere og 1000 ansatte.

  Læs artiklen
 • Solen indtager Smørum mandag den 08. oktober

  Et nyt solvarmeanlæg er første etape af en grøn satsning, som skal afhjælpe konsekvenserne af grundbeløbets bortfald og give forbrugerne hos Smørum Kraftvarmeværk mere vedvarende fjernvarme.

  Læs artiklen
 • PostNord skifter til LED mandag den 24. september

  PostNord har sat sig for at reducere sin CO2-udledning med 40 procent inden 2020 målt i forhold til 2009-udledningen. Et af tiltagene for at nå det mål er udskiftning af konventionel belysning til LED.

  Læs artiklen

OBS! MMF.dk benytter sig af cookies for at kunne virke optimalt. Klik "OK" for at acceptere.