Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dk

Blandt paneldeltagerne i ”Kan man udlicitere ansvaret for grøn omstilling” var, fra venstre: professor Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet, Lars Barfoed, Energinet, og Jesper Koch, Grøn Energi.
Blandt paneldeltagerne i ”Kan man udlicitere ansvaret for grøn omstilling” var, fra venstre: professor Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet, Lars Barfoed, Energinet, og Jesper Koch, Grøn Energi.

Grøn omstilling på markedsvilkår?

Skal forsyningsbranchen selv planlægge og drive den grønne omstilling, eller skal og kan udviklingen overlades til markedet? Forsyningssektoren havde inviteret til debat på Folkemødet 2018.

Kan man udlicitere ansvaret for grøn omstilling? Sådan lød indgangsspørgsmålet til en af debatterne, som udspandt sig på Folkemødet i juni. Debatten var arrangeret af Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening og DANVA og handlede om de fremtidige vilkår for forsyningssektoren – altså vand, spildevand, affald, fjernvarme og elforsyning.

Hvilken rolle skal forsyningssektoren spille i den fortsatte omstilling til et samfund baseret på vedvarende energi? Er de nuværende vilkår for sektoren en hæmsko for den grønne omstilling? Hvilken rolle skal sektoren spille for innovation og teknologisk udvikling? Hvor store risici må sektoren tage for at være med til at udvikle nye løsninger i den grønne omstilling. Kan markedet skabe den grønne omstilling selv, eller skal der overordnet politisk styring til?

Ordstyreren satte problemstillingen på spidsen i sin optakt til debatten: Kan vi købe grøn omstilling, som vi køber en liter mælk? Kan vi bestille grøn omstilling for 10 milliarder kroner på kommercielt marked? Til at debattere disse spørgsmål var indkaldt et panel bestående af repræsentanter for forsyningssektoren plus en enkelt forsker, mens ingen private leverandører deltog.

Langsigtede investeringer

Udgangspunktet er en dansk forsyningssektor, som har besøg af mange udenlandske delegationer, der ønsker at studere, hvad de opfatter som en meget velfungerende sektor – sammenlignet med deres eget udgangspunkt. Men hvad er så specielt ved den danske forsyningssektor?

»Vi har en lang tradition i Danmark for at løse problemer i fællesskab og tænke i store løsninger, når det gælder fjernvarme, vand, spildevand og affald. Vi løser opgaver i fællesskab, og det er måske en arv fra andelsbevægelsen,« sagde Jacob Hartvig Simonsen, direktør, Affaldsforeningen.

Han blev suppleret af Lars Therkildsen, direktør for HOFOR og formand for DANVA:

»Vi har en stærk samarbejdskultur i Danmark, hvor vi arbejder på tværs af konkurrenter og forskellige interesser,« sagde han.

Fra Grøn Energi under Dansk Fjernvarme lød også et bud:

»Infrastruktur for vand, fjernvarme og affald kræver store, langsigtede investeringer. Det er ikke som at købe en liter mælk. Store investeringer forudsætter enighed. Hvis man kan få el og fjernvarme til at gå sammen og udnytte hinandens fordele, bliver det billigt for danskerne – ved at man ikke modarbejder hinanden. På et kommercielt marked er der risici, som forsyningssektoren skal passe på,« sagde Jesper Koch, analysechef, Grøn Energi.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 7, 2018.

torsdag den 05. juli

Relaterede artikler

 • Bredt politisk flertal bag grøn energiaftale fredag den 29. juni

  Regeringen har i dag indgået aftale med alle Folketingets partier, som indebærer en massiv grøn satsning frem mod 2030.

  Læs artiklen
 • 191 mio. kr. til fremtidens energiteknologi torsdag den 28. juni

  Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har uddelt 191 mio. kr. til nye energiteknologiske løsninger. I alt bliver 25 projekter sat i gang som resultat af støtten.

  Læs artiklen
 • DTU: Bornholm skal være testcenter for ny energiteknologi tirsdag den 19. juni

  Fremtidens energi skal hentes fra bæredygtige energikilder, der spiller sammen i et intelligent system. Med Bornholm som national testzone kan Danmark være med helt fremme i den udvikling.

  Læs artiklen
 • Lidt bedre udnyttelse af energi i 2017 fredag den 15. juni

  Energiintensiteten for dansk økonomi som helhed er faldet med 0,7 procent fra 2016 til 2017. Den forbedrede energiintensitet svarer til, at hver BVT-enhed (bruttoværditilvækst) krævede 0,7 procent mindre energi i 2017 end i 2016.

  Læs artiklen
 • EU hæver målet for vedvarende energi til 32 procent fredag den 15. juni

  EU har opsat et nyt mål for vedvarende energi i 2030 på 32 procent. Samtidig opstilles en målsætning for transportsektoren for at fremme elbiler. Det lykkedes ikke at opnå enighed om energieffektivitet.

  Læs artiklen

OBS! MMF.dk benytter sig af cookies for at kunne virke optimalt. Klik "OK" for at acceptere.