Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Nu åbnes der op for medlemskab af Ocean Plastic Forum

Der åbnes op for medlemskab af Ocean Plastic Forum - partnerskabet der ønsker at bortskaffe plast i havet.

Som medlem af Ocean Plastic Forum kan blive organisationer, der som en væsentlig del af deres virke arbejder indenfor en eller flere af de primære eller sekundære aktiviteter, der er defineret i Ocean Plastic Forums værdikæde (se www.oceanplasticforum.dk). Private personer skal have en dokumenterbar erhvervs- eller forskningsmæssig interesse indenfor et eller flere af disse områder.

For medlemsbetingelser og kontingent se www.oceanplasticforum.dk. Kontakt sekretariatet på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller SMS +45 23424679 for tilsendelse af interessetilkendegivelse.

Mængden af plastik i verdenshavene forudses fordoblet over det næste årti i en nylig videnskabelig undersøgelse fra Storbritannien. Det konstateres, at 70 procent af det maritime affald er plast.

Dette problem har nu ført til, at 15 danske organisationer etablerer et partnerskab – Ocean Plastic Forum – omkring bortskaffelse af plast i havet. Kombinationen af kommercielle aktører og non-profit organisationer sikrer, at Ocean Plastic Forum er synlig overalt, hvor spørgsmål om oceanerne diskuteres, og hvor erfaring og knowhow kan stilles til rådighed.

Herudover har flere danske virksomheder udviklet udstyr, teknologier og tjenester rettet mod at begrænse plastforurening i oceaner, havne og tilstødende floder.

Imidlertid er de fleste af disse virksomheder specialiseret i en eller få komponenter af den kæde af tjenester, der er nødvendige for en fuldstændig plastindsamlingsindsats.

- For at lette indsatsen er Ocean Plastic Forum oprettet som en ramme, der støtter industrien i at opfylde markedets behov. Der oprettes desuden et støttesekretariat med viden, forskning, udvikling og information om plast i oceanerne - set fra en cirkulær økonomis perspektiv, fortæller Ocean Plastic Forum formand Niels Larsen, der er bestyrelsesmedlem i Maskinmestrenes Forening.

Ocean Plastic Forum er en partnerorganisation, der arbejder for at udvikle teknologier og forretningsmodeller til indsamling af plast fra havet, floderne, kysterne og oceanerne globalt.

- Mennesket har ret til et miljø uden plastforurening og i Plastic Change arbejder vi hårdt med at knække dén stigende kurve, udtaler Henrik Beha Pedersen, stifter i Plastic Change.

- Vi ønsker at forbedre miljøet i verdenshavene og langs kysterne ved at indvinde plasten og målet er også at anvende den indsamlede plast så højt som muligt i værdikæden til nye produkter, alternativt gennem teknologier, der omdanner plasten til olie igen, supplerer Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien.

Den økonomiske udvikling i de sidste årtier af lande i for eksempel Asien – med stærk industriel udvikling og en kraftig stigning i forbruget af forbrugsvarer – er ikke afspejlet tilsvarende i disse landes affaldshåndteringssystemer. Det efterlader disse lande som de vigtigste bidragsydere til global forurening af oceaner med plast.

- Vi er glade for, at danske teknologileverandører er med helt fremme og har udviklet metoder og systemer til opsamling af plast. Opgaven er særlig stor i nogle områder i Fjernøsten og danske virksomheder har allerede kontakt til myndigheder og har udført oprensningsarbejde med et godt resultat dér, udtaler Michael Prehn, underdirektør i Danske Maritime.

De fire største bidragsydere til global plastforurening er alle asiatiske lande og kilden til 50 procent af verdens plastforurening i havene – med en samlet anslået udledning på 2,4-4,4 MMT plast/år. Flere andre lande kræver også fokus. Der er en stigende bevidsthed i disse lande, og der er stigende interesse for at udvikle storskalaaktiviteter både på lokalt niveau og blandt internationale udviklingsagenturer og finansieringsinstitutioner.

Partnere

Partnere i Ocean Plastic Forum er Maskinmestrenes Forening, Plastic Change, Plastindustrien, DESMI Ro-Clean, Danske Maritime, Port Environment, Plast Center Danmark, DAKOFA, Reaktor & Denova, DTU - Maritime DTU og DTU Aqua, Roskilde Universitet (RUC), Ingeniører uden Grænser (IUG), Fiskeri- og Søfarts Museet, KIMO, Danske Rederier og Udenrigsministeriet.

Opgaver

Hidtidige opgaver udført af partnerne har været indsamling og genanvendelse af plast fundet på strandene langs Vesterhavet, studier af plastaffaldsproblematikker i Indonesien, indsamling af plast i indiske floder, samt fuldskala demo-projekter i Nordsøen.

Medlemmer af Ocean Plastic Forum beslutter fra sag til sag at blive involveret som underleverandører - og ledes af en hovedentreprenør.

For yderlig information kontakt:

Formand i Ocean Plastic Forum Niels Larsen, bestyrelsesmedlem i Maskinmestrenes Forening, tlf. 2034 3622; næstformand Henrik Beha Pedersen, Plastic Change, tlf. 2288 1615; næstformand Christina Busk, Plastindustrien, tlf. 2949 4608 eller næstformand Henrik Knudsen, Desmi-Roclean, tlf. 9137 3444.

For mere information se www.oceanplasticforum.dk.

 

fredag den 24. august 2018

Relaterede artikler

 • Weekender og fridage skal stadig tælles med i de 120 sygedage mandag den 25. januar

  Østre Landsret har ved en dom i 2020 taget stilling til, hvordan sygedage efter 120-dages reglen skal optælles for fuldtidssygemeldte medarbejdere – nemlig ved samme optællingsmetode som er anvendt de sidste 70 år, hvor weekender og øvrige fridage tælles med.

  Læs artiklen
 • Maritime overenskomst forhandlinger for maskinmestre er startet torsdag den 21. januar

  Overenskomstforhandlinger med Danske Rederier for maskinmestre går i gang første uge i februar efter en udsættelse på et år som følge af Corona-krisen.

  Læs artiklen
 • Sejlende maskinmestre bør undtages for karantæne tirsdag den 19. januar

  Søfarende der rejser til eller gennem Danmark bør undtages et eventuelt krav om karantæne ved indrejse. Det mener Maskinmestrenes Forening, Dansk Metal og Danske Rederier, som sammen har henvendt sig til justitsministeren.

  Læs artiklen
 • Godkendelse som fagligt ansvarlig mandag den 11. januar

  Efter dialog med Sikkerhedsstyrelsen skal vi her præcisere reglerne for godkendelsen som fagligt ansvarlig på el-området under Sikkerhedsstyrelsen.

  Læs artiklen
 • Ordningen om arbejdsfordeling forlænges tirsdag den 08. december 2020

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge trepartsaftalen om den midlertidige arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked frem til udgangen af 2021.

  Læs artiklen