Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

»Vi har allerede halveret prisen på havmølleparker i Danmark, og vi forventer, at omkostningerne med at etablere mølleparker fortsat vil falde. Så lad os komme videre. Vi er klar til at investere, hvis der er sigtbarhed, når det gælder rammevilkårene fremadrettet,« sagde Michael Simmelsgaard, dansk landechef hos Vattenfall, på Folkemødet 2018.
»Vi har allerede halveret prisen på havmølleparker i Danmark, og vi forventer, at omkostningerne med at etablere mølleparker fortsat vil falde. Så lad os komme videre. Vi er klar til at investere, hvis der er sigtbarhed, når det gælder rammevilkårene fremadrettet,« sagde Michael Simmelsgaard, dansk landechef hos Vattenfall, på Folkemødet 2018.

Meget mere vind fra Østersøen

Østersøen gemmer på op mod 40 GW vindkraft. Med EU’s nye målsætning om 35 procent vedvarende energi i 2030 er der brug for 200 nye europæiske havmølleparker, og mange af dem kunne ligge i Østersøen.

Folketingets politikere bør vende blikket fra vest til øst – fra Nordsøen til Østersøen. Det er på tide at udnytte potentialet for vindenergi i Danmarks østligste farvande og i de øvrige Østersølandes havområder. Sådan lød budskabet i flere indlæg i en debat på Folkemødet 2018, hvor branchefolk og politikere under overskriften ”Havvind og energi – gør kagen større” debatterede potentialet for udbygning af produktionskapaciteten i Østersøen og mulighederne for, at Bornholm kan blive centrum for fremtidens havmølleindustri i Østersøen.

WindEurope anslår havmøllepotentialet i Østersøen til mindst 40 GW – med mulighed for at udbygge til 10 GW i 2030 – fra det nuværende udgangspunkt på 1,5 GW. En kortlægning af udbygningsplanerne for havvind i farvandet omkring Bornholm viser, at der er udlagt områder til sammenlagt cirka 15.000 MW alene i Østersøen. Men foreløbig er Kriegers Flak den eneste planlagte nye danske havmøllepark i Østersøen.

At få flere nye havmølleparker i Østersøen kræver politiske beslutninger af den langsigtede slags, som etablerer gennemskuelige og forudsigelige rammevilkår helt frem til 2030, lød efterlysningen fra flere paneldeltagere. Bekymringen hos vindmøllebranchen er, at der ikke opnås enighed om en ny national energiaftale før efter næste folketingsvalg, som måske først kommer i foråret 2019, og at en ny energiaftale derfor først træder i kraft fra 2020 eller 2021.

Politisk afklaring nødvendig

Det er estimeret, at den tidligere EU-målsætning på 32 procent vedvarende energi i 2030 vil kræve etablering af 165 nye vindmølleparker i Europa. Med det nye VE-mål på 35 procent hæves behovet til cirka 200 parker. Ifølge WindEuropes centrale scenarie vil der være 323 GW europæisk vindmølleeffekt i 2030 – onshore og offshore - hvilket skal ses i forhold til den aktuelt installerede effekt på 167 GW.

»Der er et kæmpe potentiale for vindkraft i Østersøen, men det kræver, at der skabes et regulatorisk regime for hele Østersøen, som understøtter havvind, og at der reserveres arealer og ophæves reservationer. Det kræver politisk afklaring og politiske aftaler i både Danmark og de andre Østersølande. Vi står også over for, at de kommende parker måske skal bygges uden offentligt tilskud, som det allerede sker i nogle lande. Vi har brug for at se vindkraften som en industripolitisk diskussion fremadrettet,« sagde Jan Serup Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.

Vattenfall er i gang med flere nye danske havmølleparker: Horns Rev 3, Kriegers Flak og Vesterhav Syd og Nord.

»Vi går nu i gang med at bygge den danske Kriegers Flak-havmøllepark, og næste gang bliver det måske den svenske Kriegers Flak. Men vi venter på politisk afklaring i Sverige. Samtidig er polakkerne meget interesseret i at blive en del af udviklingen af havvind i Østersøen og vil gerne lægge havne til. Vi anslår, at der med den nye EU-målsætning for vedvarende energi på 35 procent skal etableres op mod 200 nye mølleparker rundt om i Europa, så potentialet for dansk vindmølleindustri er enormt, hvis vi er konkurrencedygtige,« sagde Michael Simmelsgaard, dansk landechef og chef for vindenergi hos Vattenfall under debatten.

Læs mere i Maskinmesteren nr. 8, 2018.

tirsdag den 28. august 2018

Relaterede artikler

 • Virksomheder vil være en del af grøn omstilling fredag den 11. oktober 2019

  For 2,8 milliarder kroner kan hele den kollektive bustransport i Danmark blive omstillet til emissionsfri kørsel, lyder tilbuddet fra Arriva, som i 2020 sætter fem eldrevne havnebusser i drift i København.

  Læs artiklen
 • Banedanmark sætter grøn jernbanedrift på skinner tirsdag den 17. september 2019

  To maskinmestre er involveret i den igangværende elektrificering af jernbanedriften og et kommende digitalt signalsystem. Men der er brug for flere maskinmestre i Banedanmarks grønne omstilling.

  Læs artiklen
 • Kernekraft forsøger grønt comeback fredag den 19. juli 2019

  To maskinmestre arbejder med en ny generation af kernekraft, der kan anvende thorium-teknologi, og som de mener vil bidrage til en langsigtet bæredygtig og klimavenlig energiproduktion.

  Læs artiklen
 • Asnæsværket konverterer til biomasse torsdag den 27. juni 2019

  Danmarks største kulfyrede kraftværk konverterer til træflis som brændsel. Fra 2020 skal Asnæsværket producere varme til Kalundborg på et nyt biomassefyret anlæg, som sender kullene på pension.

  Læs artiklen
 • Studerende hjælper den grønne omstilling på vej mandag den 24. juni 2019

  To studerende vil med deres bachelorprojekt vise, hvordan man gør biogasanlæg til en central spiller i klimakampen. Løsningen ligger i borgerinddragelse, fakta og reducering af lugt.

  Læs artiklen