Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Som led i indsatsen 'Unge i praksis' vil 4.500 unge i 7. klasse hen over de næste tre år få stillet praktikpladser til rådighed og mulighed for at deltage i sammenhængende vejledningsforløb med indbygget brobygning og erhvervspraktik i en virksomhed.
Som led i indsatsen 'Unge i praksis' vil 4.500 unge i 7. klasse hen over de næste tre år få stillet praktikpladser til rådighed og mulighed for at deltage i sammenhængende vejledningsforløb med indbygget brobygning og erhvervspraktik i en virksomhed.

Ny vejledningsindsats skal tiltrække de dygtige tvivlere

Det er ofte dygtige, uddannelsesmotiverede unge, som er mest i tvivl om deres uddannelsesvalg. Over de kommende tre år skal en landsdækkende indsats friste netop denne ungegruppe til at vælge en erhvervsuddannelse. Nordea-fonden støtter med 5,1 mio. kr.

Fokus på de uddannelsesmotiverede unge

En ny landsdækkende indsats vender projektøren og sætter skarpt spot på en overset men vigtig gruppe af unge i arbejdet med at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Mange indsatser er rettet mod de mindre motiverede og ikke-uddannelsesparate unge, men projektet ”Unge i praksis” vil med 5,1 mio. fra Nordea-fonden skifte kurs i retning mod de dygtige, uddannelsesmotiverede unge.

Det sker på baggrund af erfaringer fra de kommunale centre, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som konstaterer, at denne ungegruppe oftest er mest i tvivl om valg af uddannelse og karrierevej. Samtidig har de fagligt dygtige og motiverede unge fået reduceret deres muligheder for vejledning.

”I dag er det sådan, at dygtige uddannelsesmotiverede unge og deres forældre ikke har samme adgang som tidligere til individuel vejledning og brobygning, og de skal selv finde erhvervspraktikken, hvilket kan være rigtig svært for mange,” siger Anders Ladegaard, formand for UU DANMARK.

Og det skal projektet lave om på ved konkret at fokusere på unge i 7. klasse over hele landet, som på forhånd er sikret praktikplads gennem et samarbejde med Danske Maritime, Plastindustrien og Dansk Byggeri. I alt vil 4.500 unge i 7. klasse hen over de næste tre år få stillet praktikpladser til rådighed og mulighed for at deltage i sammenhængende vejledningsforløb med indbygget brobygning og erhvervspraktik i en virksomhed.

”Vi ved med erfaring fra ikke-uddannelsesparate unge, som i højere grad får tilbud om individuel vejledning, erhvervspraktik og brobygning, at disse aktiviteter har meget stor betydning for uddannelsesvalget,” siger Anders Ladegaard.

Han mener, at dygtige, uddannelsesmotiverede unge, der er i tvivl om deres uddannelsesvalg skal have adgang til mere vejledning, mulighed for i højere grad at afprøve en erhvervsuddannelse og at arbejde som faglært. Det giver et bedre grundlag for at træffe et reflekteret valg, som matcher de unges muligheder og interesser.

Øget oplysning skal give effekt

UU DANMARK er sekretariat for de kommunale vejledningscentre og leder projektet, som foregår i samarbejde de Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og en lang række virksomheder foruden de tre brancheorganisationer.

Projektet er med et støttebeløb på 5,1 mio. kroner Nordea-fondens største og mest ambitiøse enkeltsatsning på erhvervsuddannelsesområdet. I alt støtter fonden med 25 mio. kroner om året til og med 2019 med det formål at øge attraktionsværdien og prestigen af de danske erhvervsuddannelser.

”I dag vælger næsten tre ud af fire unge at gå gymnasievejen, som af mange anses for et sikkert valg. Det betyder, at vi som samfund kommer til at mangle faglærte, hvis ikke udviklingen vendes. Vi tror på, at øget oplysning til både de unge og deres forældre kan være med til at friste flere til at vælge en erhvervsuddannelse, og at det kan have en selvforstærkende effekt, når flere af de dygtige og motiverede unge går erhvervsuddannelsesvejen,” siger direktør Henrik Lehmann Andersen fra Nordea-fonden, der støtter gode liv.

Forældre er vigtige vejledere

En reform af vejledningsområdet i 2014 har betydet at fagligt dygtige og uddannelsesmotiverede unge får meget mindre vejledning. Mange unge og deres forældre står derfor alene i forhold til uddannelsesvalget. En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser at 44% af de unge i 8.klasse oplever det som et stort pres at vælge uddannelse.

I dag vælger 73% af en årgang en gymnasial uddannelse. Nedskæringer på vejledningsområdet har betydet, at flere og flere forældre bliver den primære vejledningskilde for deres børn. Det stiller store krav til forældrenes ressourcer, men også til deres viden.

Analyser fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at det danske samfund i stigende grad bliver opdelt. Vi bosætter os sammen med dem, der ligner os, og vores børn går i skole med dem, der ligner os. Det gør det sværere at knække kurven og skaffe den arbejdskraft, der er brug for. Der bliver simpelthen færre der ved, hvad tømreren, chaufføren og industrioperatøren laver. Derfor skal projektet også inspirere og hjælpe forældre med at få øje på alle de muligheder, som erhvervsuddannelserne rummer.

Kilde: Nordea-fonden

søndag den 23. september 2018

Relaterede artikler

 • Den nyeste teknologi til fremtidens maskinmestre torsdag den 09. juli

  Sammen har Aarhus Maskinmesterskole og en række virksomheder skabt et CO2-køleanlæg, der skal indgå i undervisning og uddannelse af fremtidige maskinmesterstuderende i Aarhus.

  Læs artiklen
 • Maskinmesteruddannelsen blandt de 25 mest søgte i år mandag den 06. juli

  Den samlede søgning til videregående uddannelser via Den Koordinerede Tilmelding blev opgjort pr. 5. juli og afslører, at flere unge vil være maskinmester.

  Læs artiklen
 • Flere kvinder skal ind på de maritime uddannelser fredag den 26. juni

  Under 10 procent af de studerende på de maritime uddannelser er kvinder. En rapport viser, at kvinder blandt andet mangler viden om de mange muligheder, der er med en maritim uddannelse. Det skal der gøres noget ved, mener uddannelses- og forskningsministeren.

  Læs artiklen
 • Giftig cocktail af havvand og miljøolie mandag den 08. juni

  Marcus Nielsen blev hædret med andenpræmien ved kåringen af årets bachelorprojekt for sin undersøgelse af stævnrørspakdåser, som ødelægges af en blanding af havvand og miljøolie.

  Læs artiklen
 • Studerende fra SIMAC vinder DM i entreprenørskab igen torsdag den 28. maj

  Onsdag den 27. maj stod det igen klart, at innovation og entreprenørskab står højt på dagsordenen på den maritime uddannelsesinstitution SIMAC i Svendborg. For sjette gang vandt studerende netop herfra nemlig førstepladsen ved DM i entreprenørskab.

  Læs artiklen