Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Det nye solvarmeanlæg er kun første etape af udbygningen med vedvarende energi hos Smørum Kraftvarmeværk. Direktør Jan Møller er ved at finde nye egnede arealer til udbygning af solvarmekapaciteten.
Det nye solvarmeanlæg er kun første etape af udbygningen med vedvarende energi hos Smørum Kraftvarmeværk. Direktør Jan Møller er ved at finde nye egnede arealer til udbygning af solvarmekapaciteten.

Solen indtager Smørum

Et nyt solvarmeanlæg er første etape af en grøn satsning, som skal afhjælpe konsekvenserne af grundbeløbets bortfald og give forbrugerne hos Smørum Kraftvarmeværk mere vedvarende fjernvarme.

Med et solvarmeanlæg på 11.312 kvadratmeter tager Smørum Kraftvarmeværk nu for alvor hul på den grønne omstilling. Hidtil er varmen produceret på gaskedel og elkedel, men med solvarmeanlægget skal den vedvarende energi til at være en fast del af varmeproduktionen – foruden at den skal holde udgifterne nede. Investeringen i solvarme handler nemlig ikke kun om grøn omstilling. Som mange andre fjernvarmeværker står Smørum Kraftvarmeværk til at miste en betydelig indtægt, når grundbeløbet bortfalder ved udgangen af 2018. Op mod 7-9 millioner kroner kan indtægtstabet beløbe sig til.

»Vi prøver at kompensere for indtægtstabet på alle de måder, som det overhovedet er muligt. Vi investerer i solvarme, vi udskifter og reparerer ledningsnettet for at reducere ledningstabet, og vi prøver at opnå en endnu bedre afkøling af vandet hos forbrugerne, så vi høster nogle gevinster på produktionssiden,« siger Jan Møller, maskinmester og direktør for Smørum Kraftvarmeværk.

På sigt vil han gerne have endnu mere solvarme til Smørum.

»Vi forventer, at 10-12 procent af vores årlige varmeproduktion skal komme fra det nye solvarmeanlæg, men det stopper forhåbentlig ikke her. Vi vil meget gerne udvide yderligere med solvarme, så der på sigt kommer dobbelt så meget kapacitet. Derfor kigger vi efter egnede arealer, hvor vi kan placere en tilsvarende mængde solpaneler inden for de næste par år,« siger Jan Møller videre.

Usikker fjernvarmepris

På grund af det meget solrige forår har anlægget i maj 2018 leveret 40 procent mere varme end beregnet og i perioder dækket op mod 100 procent af byens behov for varmt vand og varme.

»De ekstraordinære mange soltimer i foråret har givet os en hel fantastisk start, men Aalborg CSP har heller ikke oversolgt anlægget, måske tværtimod. Så foreløbig tror jeg, at vi bliver positivt overrasket. Som det ser ud nu, kommer vi til at lave mere varme end beregnet, og derfor er jeg optimistisk og håber på, at anlægget måske kan dække op til 12-13 procent af vores samlede varmeforbrug,« siger Jan Møller.

Siden 2008 er fjernvarmeprisen i Smørum ikke steget, og nogle år er den endda faldet. Men det er usikkert, om den udvikling kan fortsætte. Jan Møller kan ikke udelukke, at varmeprisen kommer til at stige som følge af grundbeløbets bortfald.

»Vi jagter nidkært alle besparelser, men et indtægtstab på op mod syv millioner kroner årligt erstatter man ikke bare lige. Solvarmeanlægget giver måske 2,5 millioner kroner i naturgasbesparelse, så tabet skal modsvares af flere samtidige besparelses- og optimeringstiltag, og i værste fald bliver vi nødt til – forhåbentlig midlertidigt – at sætte varmeprisen op,« siger Jan Møller.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 10, 2018.

mandag den 08. oktober 2018

Relaterede artikler

 • Energirenovering er nødvendig for den grønne omstilling fredag den 08. marts

  En ny analyse fra Dansk Byggeri peger på, at energirenovering af den danske bygningsmasse kan yde et betydeligt bidrag til målet om et CO2-neutralt samfund i 2050. Bindende mål skal sikre byggeriets bidrag.

  Læs artiklen
 • Havplast - udfordringer og løsninger torsdag den 21. februar

  Den 18. februar 2019 var 61 maskinmestre og ingeniører samlet hos Skibsteknisk Selskab for at lære om havplast. Vært var Maskinmestrenes Forening ved bestyrelsesmedlem Niels Larsen, der også er formand for Ocean Plastic Forum, www.oceanplasticforum.dk.

  Læs artiklen
 • Nitrogengas forhindrer nedbrydning af olie tirsdag den 12. februar

  Brønderslev Forsyning har etableret en nitrogengenerator til at eliminere ilt i olietank og dermed forhindre nedbrydning af olien. FLAIRMO har leveret en egenudviklet nitrogengenerator.

  Læs artiklen
 • Energikonferencen 2019 mandag den 21. januar

  Maskinmestrenes Forening og Dansk Fjernvarme afholder for sjette gang den nationale Energikonference 2019 i Esbjerg – dén årlige energikonference udenfor hovedstadsområdet, der tegner de energipolitiske tendenser og mål. 

  Læs artiklen
 • Fortsat førerposition kræver øget indsats fredag den 04. januar

  Danmark er en grøn vindernation, men at nå målet om en CO2-neutral energiforsyning i 2050 kræver, at CO2-reduktionerne øges med 2-3 gange. Så indsatsen skal øges, sagde Connie Hedegaard på Ajour 2018.

  Læs artiklen

OBS! MMF.dk benytter sig af cookies for at kunne virke optimalt. Klik "OK" for at acceptere.