Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Det nye solvarmeanlæg er kun første etape af udbygningen med vedvarende energi hos Smørum Kraftvarmeværk. Direktør Jan Møller er ved at finde nye egnede arealer til udbygning af solvarmekapaciteten.
Det nye solvarmeanlæg er kun første etape af udbygningen med vedvarende energi hos Smørum Kraftvarmeværk. Direktør Jan Møller er ved at finde nye egnede arealer til udbygning af solvarmekapaciteten.

Solen indtager Smørum

Et nyt solvarmeanlæg er første etape af en grøn satsning, som skal afhjælpe konsekvenserne af grundbeløbets bortfald og give forbrugerne hos Smørum Kraftvarmeværk mere vedvarende fjernvarme.

Med et solvarmeanlæg på 11.312 kvadratmeter tager Smørum Kraftvarmeværk nu for alvor hul på den grønne omstilling. Hidtil er varmen produceret på gaskedel og elkedel, men med solvarmeanlægget skal den vedvarende energi til at være en fast del af varmeproduktionen – foruden at den skal holde udgifterne nede. Investeringen i solvarme handler nemlig ikke kun om grøn omstilling. Som mange andre fjernvarmeværker står Smørum Kraftvarmeværk til at miste en betydelig indtægt, når grundbeløbet bortfalder ved udgangen af 2018. Op mod 7-9 millioner kroner kan indtægtstabet beløbe sig til.

»Vi prøver at kompensere for indtægtstabet på alle de måder, som det overhovedet er muligt. Vi investerer i solvarme, vi udskifter og reparerer ledningsnettet for at reducere ledningstabet, og vi prøver at opnå en endnu bedre afkøling af vandet hos forbrugerne, så vi høster nogle gevinster på produktionssiden,« siger Jan Møller, maskinmester og direktør for Smørum Kraftvarmeværk.

På sigt vil han gerne have endnu mere solvarme til Smørum.

»Vi forventer, at 10-12 procent af vores årlige varmeproduktion skal komme fra det nye solvarmeanlæg, men det stopper forhåbentlig ikke her. Vi vil meget gerne udvide yderligere med solvarme, så der på sigt kommer dobbelt så meget kapacitet. Derfor kigger vi efter egnede arealer, hvor vi kan placere en tilsvarende mængde solpaneler inden for de næste par år,« siger Jan Møller videre.

Usikker fjernvarmepris

På grund af det meget solrige forår har anlægget i maj 2018 leveret 40 procent mere varme end beregnet og i perioder dækket op mod 100 procent af byens behov for varmt vand og varme.

»De ekstraordinære mange soltimer i foråret har givet os en hel fantastisk start, men Aalborg CSP har heller ikke oversolgt anlægget, måske tværtimod. Så foreløbig tror jeg, at vi bliver positivt overrasket. Som det ser ud nu, kommer vi til at lave mere varme end beregnet, og derfor er jeg optimistisk og håber på, at anlægget måske kan dække op til 12-13 procent af vores samlede varmeforbrug,« siger Jan Møller.

Siden 2008 er fjernvarmeprisen i Smørum ikke steget, og nogle år er den endda faldet. Men det er usikkert, om den udvikling kan fortsætte. Jan Møller kan ikke udelukke, at varmeprisen kommer til at stige som følge af grundbeløbets bortfald.

»Vi jagter nidkært alle besparelser, men et indtægtstab på op mod syv millioner kroner årligt erstatter man ikke bare lige. Solvarmeanlægget giver måske 2,5 millioner kroner i naturgasbesparelse, så tabet skal modsvares af flere samtidige besparelses- og optimeringstiltag, og i værste fald bliver vi nødt til – forhåbentlig midlertidigt – at sætte varmeprisen op,« siger Jan Møller.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 10, 2018.

mandag den 08. oktober 2018

Relaterede artikler

 • Kernekraft forsøger grønt comeback fredag den 19. juli

  To maskinmestre arbejder med en ny generation af kernekraft, der kan anvende thorium-teknologi, og som de mener vil bidrage til en langsigtet bæredygtig og klimavenlig energiproduktion.

  Læs artiklen
 • Asnæsværket konverterer til biomasse torsdag den 27. juni

  Danmarks største kulfyrede kraftværk konverterer til træflis som brændsel. Fra 2020 skal Asnæsværket producere varme til Kalundborg på et nyt biomassefyret anlæg, som sender kullene på pension.

  Læs artiklen
 • Studerende hjælper den grønne omstilling på vej mandag den 24. juni

  To studerende vil med deres bachelorprojekt vise, hvordan man gør biogasanlæg til en central spiller i klimakampen. Løsningen ligger i borgerinddragelse, fakta og reducering af lugt.

  Læs artiklen
 • Nyt liv til plastikaffald tirsdag den 18. juni

  Lasse Helledi har sammen med sin kammerat Andreas Zacho nu drevet virksomheden Von Plast i et år. Visionen er at genanvende plast og give det nyt liv, så plastikaffaldet ikke nødvendigvis ’bare’ forbliver affald.

  Læs artiklen
 • Plastik-netværk indsamler affald fra Københavns Havn onsdag den 12. juni

  Dagens fangst var 55 kg affald, da ni medlemmer af netværket for Ocean Plastic og Materialer stævnede ud i havkajakker for at rense Københavns Havn for uønsket plastaffald.

  Læs artiklen

OBS! MMF.dk benytter sig af cookies for at kunne virke optimalt. Klik "OK" for at acceptere.