Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Plastik forurener i stigende grad de globale farvande. Mængden af plastik i verdenshavene forudses fordoblet over det næste årti. Foto: Lisbeth Engbo
Plastik forurener i stigende grad de globale farvande. Mængden af plastik i verdenshavene forudses fordoblet over det næste årti. Foto: Lisbeth Engbo

Plastik hører ikke hjemme i havene

Oceanerne fyldes af stadigt mere plastaffald, der primært udledes fra forurenede floder. Ocean Plastic Forum er et dansk partnerskab, der ønsker at bortskaffe og genanvende plast i havene.

Plastaffald er et stigende problem mange steder i verden. De senere år har der ikke mindst været fokus på de store mængder plastaffald, der flyder rundt i oceaner, have, floder, havne og langs kyster mange steder på kloden. Mængden af plastik i verdenshavene forudses fordoblet over det næste årti.

Den voksende plastforurening har nu ført til, at 17 danske organisationer har etableret Ocean Plastic Forum, som er en partnerorganisation, der arbejder for at udvikle teknologier og forretningsmodeller til indsamling af plast fra have, floder, kyster og kyster globalt. Partnerne i Ocean Plastic Forum er virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og myndigheder, heriblandt Maskinmestrenes Forening, som har stillet sekretariatsressourcer til rådighed.

Maskinmester Niels Larsen er formand for Ocean Plastic Forum, og på Ajour 2018 vil han holde et oplæg om, hvordan danske aktører kan være med til at afhjælpe problemerne med plastforurening.

»Med maskinmestrenes lange maritime historie var det oplagt, at Maskinmestrenes Forening skulle gå med i bestræbelserne på at løse problemet med de store mængder plast, der flyder rundt i verdenshavene. Størstedelen af forureningen i havene kommer fra floder og kyster, hvorfra det flyder til havs. Skibsfarten udleder formodentlig højst fem procent af plastforureningen til havs. Der er kommet så skrappe miljøkrav til skibsfarten, at det ikke længere er lovligt at smide den slags affald overbord,« siger Niels Larsen, som også sidder i bestyrelsen i Maskinmestrenes Forening.

Øget rigdom og vækst

Økonomisk udvikling og vækst i mange tidligere udviklingslande er endnu ikke afspejlet i lokale affaldssystemer, der effektivt håndterer plastaffald. Dermed bliver disse lande de største bidragsydere til global forurening af oceanerne med plast.

De fire største bidragsydere til global plastforurening er alle asiatiske lande og kilden til 50 procent af verdens plastforurening i havene – med en samlet anslået udledning på 2,4-4,4 millioner metriske ton (MMT) plast/år. Der er dog en stigende bevidsthed om problemerne i disse lande, og der er stigende interesse for at udvikle storskalaaktiviteter på lokalt niveau og blandt internationale udviklingsagenturer og finansieringsinstitutioner. Det er denne stigende bevidsthed, som Ocean Plastic Forum gerne vil udnytte til at få reduceret den ukontrollerbare ophobning af plastaffald i havene.

»Den øgede mængde plastaffald i havene er et tegn på stigende rigdom og vækst i mange tidligere udviklingslande, som nu har fået et øget forbrug af blandt andet plastik. Desværre har mange af

disse lande ikke effektive affaldssystemer, som vi kender fra Danmark, og derfor havner meget plastaffald de forkerte steder, blandt andet i floder, hvor affaldet føres videre ud til åbent hav,« siger Niels Larsen.

Kom på Ajour 2018 og hør mere om det gode initiativ. Hele artiklen om Ocean Plastic Forum kan læses i Ajourmagasinet 2018.

fredag den 19. oktober 2018

Relaterede artikler

 • Ny spildevandsbeluftning med mange gevinster fredag den 02. august

  Fredericia Spildevand og Energi A/S har etableret en ny løsning til beluftning af spildevand, som både optimerer driften, sparer energi, forbedrer arbejdsmiljøet og øger sikkerheden for medarbejderne.

  Læs artiklen
 • Asnæsværket konverterer til biomasse torsdag den 27. juni

  Danmarks største kulfyrede kraftværk konverterer til træflis som brændsel. Fra 2020 skal Asnæsværket producere varme til Kalundborg på et nyt biomassefyret anlæg, som sender kullene på pension.

  Læs artiklen
 • Nyt liv til plastikaffald tirsdag den 18. juni

  Lasse Helledi har sammen med sin kammerat Andreas Zacho nu drevet virksomheden Von Plast i et år. Visionen er at genanvende plast og give det nyt liv, så plastikaffaldet ikke nødvendigvis ’bare’ forbliver affald.

  Læs artiklen
 • Plastik-netværk indsamler affald fra Københavns Havn onsdag den 12. juni

  Dagens fangst var 55 kg affald, da ni medlemmer af netværket for Ocean Plastic og Materialer stævnede ud i havkajakker for at rense Københavns Havn for uønsket plastaffald.

  Læs artiklen
 • Danske maskinmestre udvikler metode til at fjerne plast fra strandene mandag den 27. maj

  Det er med havplast som med vejret - alle taler om det, men ingen gør noget ved det. Det skal der nu rådes bod på. Et konsortium rundt om Ocean Plastic Forum har sat sig for at gøre noget ved problemet i et samarbejdsprojekt ledet og finansieret af Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk.

  Læs artiklen

OBS! MMF.dk benytter sig af cookies for at kunne virke optimalt. Klik "OK" for at acceptere.