Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Kilogrammet er endeligt defineret

Kiloet, en snart tidligere, kilde til bekymring.

Som tidligere beskrevet i Maskinmesteren april 2014 er kiloet den eneste tilbageværende SI enhed, der stadigvæk baseres på et fysisk objekt, hvilket i mange år har givet udfordringer for forskere verdenen over.

Men denne bekymring er, med meget stor sandsynlighed, nu ikke mere. Fredag den 16. november 2018 har BIPM ”Bureau International des Poids et Mesures” sendt en ny definitionsmetode, som betyder at kiloet fremover vil blive baseret på Plancks konstant, til afstemning blandt de 60 stater, som er medlemmer af BIPM. I Maskinmesteren i juli 2016 kan du kort læse, hvad ændringen indebærer.

Forskere i Metrologi, Læren om mål, vægt, målemetoder og måleinstrumenter, kaldet metrologer (ikke at forveksle med meteorologer), har i årtier arbejdet med en ny definition, og nu har to forskellige forskerhold med to forskellige tilgang, nået frem til resultater, der er præcise nok, til opnå enighed om hvilke matematiske konstanter, som kiloet skal defineres ud fra. Den fremtidige definition af kilogrammet vil derfor basere sig på en kombination af Plancks konstant, der relaterer en partikels energi til dets frekvens, og Einsteins velkendte formel E = mc². Plancks konstant vil derved sammen med Einsteins formel bibringe forskerne de manglende konstanter som kan definere kiloet matematisk.

Det er vigtigt at fremhæve at re-definitionen ikke gør kilogrammet mere præcist, men det gør det mere stabilt. Et fysisk objekt kan som bekendt miste og få flere atomer over tid - eller simpelthen blive ødelagt. Hvorfor en anden definitionsform end det fysiske lod i Paris længe har været vigtig.

I forbindelsen med ændringen af definitionen på kiloet, blev også definitionerne på tre andre SI enheder opdateret, nemlig definitionerne for Ampere, Kelvin og Mol. En meget mere uddybende beskrivelse af de foreslåede ændringer, opbygning og konsekvenser kan læses på BIPM hjemmeside her.

Af Jesper Frimand, Maskinmestrenes Forening

fredag den 16. november 2018

Relaterede artikler

 • Energikonferencen 2019 mandag den 21. januar

  Maskinmestrenes Forening og Dansk Fjernvarme afholder for sjette gang den nationale Energikonference 2019 i Esbjerg – dén årlige energikonference udenfor hovedstadsområdet, der tegner de energipolitiske tendenser og mål. 

  Læs artiklen
 • Formandsvalg 2019 torsdag den 17. januar

  Tirsdag den 15. januar 2019 var der deadline for indkomne forslag til generalforsamlingens dagsorden, og derved var det også sidste chance for at melde sit kandidatur i forbindelse med Maskinmestrenes Forenings forestående formandsvalg.

  Læs artiklen
 • Begivenheder på den juridiske scene i 2019 tirsdag den 08. januar

  2018 har været et interessant år set med de juridiske briller. Blandt de mest nævneværdige begivenheder på den juridiske scene i året der gik, er den nye persondataforordning (GDPR). 2018 blev også året, hvor den længe ventede nye ferielov blev vedtaget. Fælles for de to regelsæt er, at vi i høj grad kommer til at mærke konsekvenserne af disse 2019.

  Læs artiklen
 • Pæne lønstigninger til maskinmestrene i 2018 mandag den 07. januar

  Maskinmestre kan se tilbage på et år med lønstigninger. Det viser lønstatistikken for 2018, der omfatter privat- og offentligt ansatte maskinmestre i land samt privatansatte maskinmestre til søs.

  Læs artiklen
 • Nu begynder overgangen til den nye ferielov fredag den 21. december 2018

  Den nye ferielov er på vej. I forlængelse af den nye lov, vil man i takt med, at man optjener ferie kunne afholde denne løbende.

  Læs artiklen

OBS! MMF.dk benytter sig af cookies for at kunne virke optimalt. Klik "OK" for at acceptere.