Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Kilogrammet er endeligt defineret

Kiloet, en snart tidligere, kilde til bekymring.

Som tidligere beskrevet i Maskinmesteren april 2014 er kiloet den eneste tilbageværende SI enhed, der stadigvæk baseres på et fysisk objekt, hvilket i mange år har givet udfordringer for forskere verdenen over.

Men denne bekymring er, med meget stor sandsynlighed, nu ikke mere. Fredag den 16. november 2018 har BIPM ”Bureau International des Poids et Mesures” sendt en ny definitionsmetode, som betyder at kiloet fremover vil blive baseret på Plancks konstant, til afstemning blandt de 60 stater, som er medlemmer af BIPM. I Maskinmesteren i juli 2016 kan du kort læse, hvad ændringen indebærer.

Forskere i Metrologi, Læren om mål, vægt, målemetoder og måleinstrumenter, kaldet metrologer (ikke at forveksle med meteorologer), har i årtier arbejdet med en ny definition, og nu har to forskellige forskerhold med to forskellige tilgang, nået frem til resultater, der er præcise nok, til opnå enighed om hvilke matematiske konstanter, som kiloet skal defineres ud fra. Den fremtidige definition af kilogrammet vil derfor basere sig på en kombination af Plancks konstant, der relaterer en partikels energi til dets frekvens, og Einsteins velkendte formel E = mc². Plancks konstant vil derved sammen med Einsteins formel bibringe forskerne de manglende konstanter som kan definere kiloet matematisk.

Det er vigtigt at fremhæve at re-definitionen ikke gør kilogrammet mere præcist, men det gør det mere stabilt. Et fysisk objekt kan som bekendt miste og få flere atomer over tid - eller simpelthen blive ødelagt. Hvorfor en anden definitionsform end det fysiske lod i Paris længe har været vigtig.

I forbindelsen med ændringen af definitionen på kiloet, blev også definitionerne på tre andre SI enheder opdateret, nemlig definitionerne for Ampere, Kelvin og Mol. En meget mere uddybende beskrivelse af de foreslåede ændringer, opbygning og konsekvenser kan læses på BIPM hjemmeside her.

Af Jesper Frimand, Maskinmestrenes Forening

fredag den 16. november 2018

Relaterede artikler

 • Fastholdelsesbonus mandag den 04. marts

  Virksomheder kan ønske at motivere sine medarbejdere til at forblive i deres stillinger ved at tilbyde disse en bonus for at være fortsat ansat indtil et nærmere angivet tidspunkt. Der er dog ikke fuldstændig aftalefrihed ved indgåelse af sådanne fastholdelsesbonusser.

  Læs artiklen
 • Årsberetning og formandsvalg tirsdag den 19. februar

  Læs mere om årsberetningen for 2018 samt det forestående formandsvalg.

  Læs artiklen
 • Tilkaldevagt i hjemmet – arbejdstid eller hviletid? fredag den 15. februar

  Private virksomheder og offentlige institutioner indgår aftaler om tilkaldevagter med deres medarbejdere, hvis de har behov for, at medarbejderen skal stå til rådighed for pludseligt opståede opgaver uden for den almindelige arbejdstid. Vagterne skal dog afvikles under iagttagelse af arbejdstidsreglernes overholdelse. Herunder reglerne om hvileperiode og den maksimale gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.  

  Læs artiklen
 • Facebook som rekrutteringskanal mandag den 04. februar

  Det landsdækkende konsulenthus Ballisager har netop offentliggjort Rekrutteringsanalysen 2018. En analyse, der undersøger virksomhedernes rekrutteringsproces, holdninger og præferencer.

  Læs artiklen
 • Energikonferencen 2019 mandag den 21. januar

  Maskinmestrenes Forening og Dansk Fjernvarme afholder for sjette gang den nationale Energikonference 2019 i Esbjerg – dén årlige energikonference udenfor hovedstadsområdet, der tegner de energipolitiske tendenser og mål. 

  Læs artiklen

OBS! MMF.dk benytter sig af cookies for at kunne virke optimalt. Klik "OK" for at acceptere.