Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Kilogrammet er endeligt defineret

Kiloet, en snart tidligere, kilde til bekymring.

Som tidligere beskrevet i Maskinmesteren april 2014 er kiloet den eneste tilbageværende SI enhed, der stadigvæk baseres på et fysisk objekt, hvilket i mange år har givet udfordringer for forskere verdenen over.

Men denne bekymring er, med meget stor sandsynlighed, nu ikke mere. Fredag den 16. november 2018 har BIPM ”Bureau International des Poids et Mesures” sendt en ny definitionsmetode, som betyder at kiloet fremover vil blive baseret på Plancks konstant, til afstemning blandt de 60 stater, som er medlemmer af BIPM. I Maskinmesteren i juli 2016 kan du kort læse, hvad ændringen indebærer.

Forskere i Metrologi, Læren om mål, vægt, målemetoder og måleinstrumenter, kaldet metrologer (ikke at forveksle med meteorologer), har i årtier arbejdet med en ny definition, og nu har to forskellige forskerhold med to forskellige tilgang, nået frem til resultater, der er præcise nok, til opnå enighed om hvilke matematiske konstanter, som kiloet skal defineres ud fra. Den fremtidige definition af kilogrammet vil derfor basere sig på en kombination af Plancks konstant, der relaterer en partikels energi til dets frekvens, og Einsteins velkendte formel E = mc². Plancks konstant vil derved sammen med Einsteins formel bibringe forskerne de manglende konstanter som kan definere kiloet matematisk.

Det er vigtigt at fremhæve at re-definitionen ikke gør kilogrammet mere præcist, men det gør det mere stabilt. Et fysisk objekt kan som bekendt miste og få flere atomer over tid - eller simpelthen blive ødelagt. Hvorfor en anden definitionsform end det fysiske lod i Paris længe har været vigtig.

I forbindelsen med ændringen af definitionen på kiloet, blev også definitionerne på tre andre SI enheder opdateret, nemlig definitionerne for Ampere, Kelvin og Mol. En meget mere uddybende beskrivelse af de foreslåede ændringer, opbygning og konsekvenser kan læses på BIPM hjemmeside her.

Af Jesper Frimand, Maskinmestrenes Forening

fredag den 16. november 2018

Relaterede artikler

 • Ny formand i Maskinmestrenes Forening Ca. 4 timer siden

  Afstemningen til formandsvalget 2019 er nu slut, og der er fundet en ny formand for Maskinmestrenes Forening i perioden 01.07.19 – 31.06.23.

  Læs artiklen
 • Plastik-netværk indsamler affald fra Københavns Havn onsdag den 12. juni

  Dagens fangst var 55 kg affald, da ni medlemmer af netværket for Ocean Plastic og Materialer stævnede ud i havkajakker for at rense Københavns Havn for uønsket plastaffald.

  Læs artiklen
 • Formandsvalg - ny afstemning fredag den 31. maj

  Ingen af de opstillede formandskandidater opnåede absolut flertal, og derfor starter anden valgrunde mandag den 03. juni 2019.

  Læs artiklen
 • Formandsvalg og urafstemning 2019 fredag den 31. maj

  Resultatet af forårets urafstemning er afsluttet med følgende resultater. 1.407 medlemmer har stemt, hvilket svarer til en stemmeprocent på 15,342 procent.

  Læs artiklen
 • Tjek op på vores karriererådgivning – for din egen skyld! fredag den 24. maj

  Uanset om man er ung, nyuddannet maskinmester, garvet veteran eller noget midt imellem, kan man få brug for råd og vejledning, når det gælder den videre karriere.

  Læs artiklen

OBS! MMF.dk benytter sig af cookies for at kunne virke optimalt. Klik "OK" for at acceptere.