Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Medie

Studstrupværket fylder 50 år

I 2016 blev et levetidsforlænget Studstrupværk sat i drift efter konvertering til en fremtid baseret på vedvarende energi. Nu leverer værket grøn fjernvarme til Aarhus, og fra 2023 er det helt slut med kul.

18. oktober 2018 rundede Studstrupværket sin 50-års fødselsdag, og værkets historie er samtidig historien om dansk energiforsyning gennem et halvt århundrede – fra olie og kul til vedvarende energikilder.

Maskinmester Carsten Ruders har arbejdet på Studstrupværket i næsten 34 år, siden 1985, og er i dag kraftværkschef og daglig leder af driften. Han kan se tilbage på en udvikling, som afspejler den generelle omstilling fra fossile brændsler til en fremtid baseret på vedvarende energi. I dag er Studstrupværkets primære brændsel træpiller, og fra 2023 er det helt slut med fossile brændsler, når det sidste kul bliver hældt i kedlerne.

»Ørsted har taget en beslutning om, at det er slut med de fossile brændsler fra 2023, så på det tidspunkt bliver vi et helt grønt værk. Omvendt betyder det også, at vi til den tid bliver mindre strømproducerende, da vi ikke som nu kan skifte til kul og producere ren el eller om vinteren starte en ekstra blok og lave varme og strøm, når behovet er stort. Men sådan ser de store kraftværkers fremtid generelt ud, efterhånden som vindmøller og andre vedvarende kilder overtager mere og mere af elproduktionen,« siger Carsten Ruders.

Varmeaftale forlængede værkets levetid

Allerede i slutningen af 1950’erne var der fremsynede planlæggere, som kunne se, at der ville blive brug for meget mere strøm i Århusområdet, og i 1961/62 lå tegningerne af det kommende Studstrupværk klar.

»Placeringen af værket tog udgangspunkt i, at det skulle afløse et kraftværk, der lå midt i Aarhus, så det nye værk skulle ligge relativt tæt på byen og elkunderne, men samtidig skulle der være plads til en udbygning, hvis det blev nødvendigt. Det var også et krav, at værket skulle ligge ved vandet af hensyn til levering af kul med skibe og behovet for kølevand i processerne,« fortæller Carsten Ruders.

Der blev i høj grad brug for udbygning af værket, som med tiden fik i alt fire blokke: De første 15 år leverede værket kun strøm, men midt i 1980’erne begyndte fjernvarmeproduktionen, og værket nåede på højden en kapacitet på over 1.100 MW. Siden er varmeproduktionen blevet den dominerende energiform på værket, mens elproduktionen er blevet mere sekundær.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren 11, 2018.

Studstrupværket fylder 50 år
tirsdag den 20. november 2018

Relaterede artikler

 • Energirenovering er nødvendig for den grønne omstilling fredag den 08. marts

  En ny analyse fra Dansk Byggeri peger på, at energirenovering af den danske bygningsmasse kan yde et betydeligt bidrag til målet om et CO2-neutralt samfund i 2050. Bindende mål skal sikre byggeriets bidrag.

  Læs artiklen
 • Nitrogengas forhindrer nedbrydning af olie tirsdag den 12. februar

  Brønderslev Forsyning har etableret en nitrogengenerator til at eliminere ilt i olietank og dermed forhindre nedbrydning af olien. FLAIRMO har leveret en egenudviklet nitrogengenerator.

  Læs artiklen
 • Energikonferencen 2019 mandag den 21. januar

  Maskinmestrenes Forening og Dansk Fjernvarme afholder for sjette gang den nationale Energikonference 2019 i Esbjerg – dén årlige energikonference udenfor hovedstadsområdet, der tegner de energipolitiske tendenser og mål. 

  Læs artiklen
 • Fortsat førerposition kræver øget indsats fredag den 04. januar

  Danmark er en grøn vindernation, men at nå målet om en CO2-neutral energiforsyning i 2050 kræver, at CO2-reduktionerne øges med 2-3 gange. Så indsatsen skal øges, sagde Connie Hedegaard på Ajour 2018.

  Læs artiklen
 • Connie Hedegaard: Maskinmestrene skal vise vejen fredag den 30. november 2018

  Viden giver ansvar. 

  Læs artiklen

OBS! MMF.dk benytter sig af cookies for at kunne virke optimalt. Klik "OK" for at acceptere.