Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Medie

Studstrupværket fylder 50 år

I 2016 blev et levetidsforlænget Studstrupværk sat i drift efter konvertering til en fremtid baseret på vedvarende energi. Nu leverer værket grøn fjernvarme til Aarhus, og fra 2023 er det helt slut med kul.

18. oktober 2018 rundede Studstrupværket sin 50-års fødselsdag, og værkets historie er samtidig historien om dansk energiforsyning gennem et halvt århundrede – fra olie og kul til vedvarende energikilder.

Maskinmester Carsten Ruders har arbejdet på Studstrupværket i næsten 34 år, siden 1985, og er i dag kraftværkschef og daglig leder af driften. Han kan se tilbage på en udvikling, som afspejler den generelle omstilling fra fossile brændsler til en fremtid baseret på vedvarende energi. I dag er Studstrupværkets primære brændsel træpiller, og fra 2023 er det helt slut med fossile brændsler, når det sidste kul bliver hældt i kedlerne.

»Ørsted har taget en beslutning om, at det er slut med de fossile brændsler fra 2023, så på det tidspunkt bliver vi et helt grønt værk. Omvendt betyder det også, at vi til den tid bliver mindre strømproducerende, da vi ikke som nu kan skifte til kul og producere ren el eller om vinteren starte en ekstra blok og lave varme og strøm, når behovet er stort. Men sådan ser de store kraftværkers fremtid generelt ud, efterhånden som vindmøller og andre vedvarende kilder overtager mere og mere af elproduktionen,« siger Carsten Ruders.

Varmeaftale forlængede værkets levetid

Allerede i slutningen af 1950’erne var der fremsynede planlæggere, som kunne se, at der ville blive brug for meget mere strøm i Århusområdet, og i 1961/62 lå tegningerne af det kommende Studstrupværk klar.

»Placeringen af værket tog udgangspunkt i, at det skulle afløse et kraftværk, der lå midt i Aarhus, så det nye værk skulle ligge relativt tæt på byen og elkunderne, men samtidig skulle der være plads til en udbygning, hvis det blev nødvendigt. Det var også et krav, at værket skulle ligge ved vandet af hensyn til levering af kul med skibe og behovet for kølevand i processerne,« fortæller Carsten Ruders.

Der blev i høj grad brug for udbygning af værket, som med tiden fik i alt fire blokke: De første 15 år leverede værket kun strøm, men midt i 1980’erne begyndte fjernvarmeproduktionen, og værket nåede på højden en kapacitet på over 1.100 MW. Siden er varmeproduktionen blevet den dominerende energiform på værket, mens elproduktionen er blevet mere sekundær.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren 11, 2018.

Studstrupværket fylder 50 år
tirsdag den 20. november 2018

Relaterede artikler

 • 5.600 kunder leverer data til optimering af fjernvarmenet mandag den 29. juni

  Maskinmester Kasper Neve, Aars Fjernvarme a.m.b.a., har deltaget i udviklingen af Heat Intelligence, som er et analyseværktøj, der hjælper fjernvarmeselskaber med at optimere distribution og ledningsnet.

  Læs artiklen
 • Energikonferencen 2020 – ses vi 24. august? onsdag den 24. juni

  Den nationale Energikonference 2020 afholdes for syvende gang i Esbjerg som dén årlige energikonference udenfor hovedstadsområdet, der tegner de energipolitiske tendenser og mål.

  Læs artiklen
 • Bred klimaaftale bringer Danmark tilbage i den grønne førertrøje mandag den 22. juni

  Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en ambitiøs klimaaftale, der sikrer en helt grøn energisektor og vigtige skridt mod en grønnere industri. Aftalen viser resten af verden, at klimahandling og økonomisk genopretning går hånd i hånd. I alt medfører aftalen sammen med klimaaftalen for affald CO2e-reduktioner på 3,4 mio. tons i 2030.

  Læs artiklen
 • Brøndby Hallen viser vej til fremtidens halbelysning mandag den 23. marts

  Ny LED-belysning i Brøndby Hallen giver bedre lys til en lavere pris foruden lang levetid og fleksibel tilpasning til særlige aktiviteter. Et tæt samarbejde med Kvalitek og Zarp Danmark har sikret en optimal løsning.

  Læs artiklen
 • Vinderprojekt sætter fokus på udnyttelse af overskudsenergi mandag den 16. marts

  De to nyuddannede maskinmestre, Emil Damsbo Sander og Joachim Carlsen, har vundet konkurrencen om årets bedste bachelorprojekt for 2019.

  Læs artiklen