Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Stor udbygning af fjernkøling i København

Thomas Grinde er driftsmæssig ansvarlig for HOFOR’s leverance af fjernkøling til kunder i København, heriblandt 4.000 hotelværelser, museer, universitet, hospitaler, butikker, stormagasiner og kontorer.

Fjernkølingen breder sig i København. Siden den første kølecentral på 12 MW blev idriftsat i 2009 er produktionskapaciteten øget til 40 MW i dag, og HOFOR har indgået kontrakter, som betyder, at der inden for de nærmeste år kan ske en yderligere udbygning til levering af 70 MW fjernkøling. Dermed er København uden sammenligning den by i Danmark, som har den største udbredelse af fjernkøling. Årsagen er både tætheden af store kunder og et overordnet politisk ønske om CO2-neutral energiforsyning i hovedstaden i 2025.

»København har jo nogle klimamål frem mod 2025, og de mål skal HOFOR være med til at opfylde, når vi leverer fjernvarme og fjernkøling. Derfor prøver vi hele tiden at blive mere energieffektive og spare på energien, og det kan vi gøre i fjernkølingen, fordi vi har adgang til havvand fra havnen via to rørledninger, der løber direkte til de to kølecentraler i Adelgade og Tietgensgade,« siger Thomas Grinde, som er maskinmester og daglig driftsansvarlig for HOFOR’s fjernkøling.

Formelt er han ansat i HOFOR’s fjernvarmedivision, men varetager den daglige drift af fjernkølingsproduktionen og distributionen fra de to kølecentraler og to mindre lokale centraler. Herudover indgår han sammen med 12 maskinmesterkollegaer i vagtturnus for fjernvarme og fjernkøling hos HOFOR.

Forskellige kølesæsoner

I fjernkølingsprocessen anvendes havvand til at køle returvandet fra kunderne ned fra 16 °C til 6 °C, som er fremløbstemperaturen på vandet til kunderne. Effektiviteten svinger henover året alt efter temperaturen på havvandet, men gennemsnitlig kan der opnås en COP på 7, og selv om havvandet er varmt, kan det bruges til at hæve COP til over gennemsnittet for for eksempel luftkølede anlæg.

Temperaturen på havvandet spænder fra 0 til 25 °C henover året, men driftsmæssigt er udfordringen, at når kølebehovet om sommeren er størst, er temperaturen på havvandet højest. I den periode må kølemaskinerne køre konstant for at få temperaturen ned fra returvandets 16 °C til de ønskede 6 °C i fremløbet.

»Sommer og vinter er to meget forskellige driftsformer for fjern- køling. Om sommeren kører kølemaskinerne konstant, da havvandet kan ligge på op til 25 °C, som vi oplevede i sommeren 2018. Omvendt kører vi helt uden om kølemaskinerne om vinteren, hvor vi kan veksle havvandet direkte med kundernes vekslere. Så her er COP meget højere end det årlige gennemsnit på 7,« fortæller Thomas Grinde.

Mellem de to meget skiftende yderpunkter ligger forår og efterår som to mellemsæsoner, hvor man om foråret gradvist begynder at køre mere og mere med kølemaskinerne, mens man i løbet af efteråret gradvist får mindre og mindre brug for kølemaskinerne, indtil frikølingsvekslerne har overtaget hele kølebehovet.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 1, 2019.

mandag den 14. januar

Relaterede artikler

  • Kridtsøen leverer køling til nyt hospital i Aalborg tirsdag den 30. juli

    Aalborg Forsyning etablerer frikøling til det Nye Aalborg Universitetshospital ved at bruge koldt vand fra Aalborg Portlands Kridtsø, som også leverer råstoffer til cementproduktion.

    Læs artiklen

OBS! MMF.dk benytter sig af cookies for at kunne virke optimalt. Klik "OK" for at acceptere.