Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Foto: Lisbeth Engbo
Foto: Lisbeth Engbo

Danske maskinmestre udvikler metode til at fjerne plast fra strandene

Det er med havplast som med vejret - alle taler om det, men ingen gør noget ved det. Det skal der nu rådes bod på. Et konsortium rundt om Ocean Plastic Forum har sat sig for at gøre noget ved problemet i et samarbejdsprojekt ledet og finansieret af Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk.

”Vi kender ikke de præcise tal på mængden af plast, som strander på den 300 kilometer lange jyske vestkyst. En del bliver taget med af havet igen eller begraves under sandet – men det skønnes, at 1.000 tons affald hvert år skyller ind på danske kyster. En stor del af affaldet, der ender på den jyske vestkyst, kommer fra storbyer og industrier og er ført op i Nordsøen med havstrømme” siger formand for Ocean Plastic Forum maskinmester Niels Larsen, der som bestyrelsesmedlem i Maskinmestrenes Forening er initiativtager til projektet.

Ocean Plastic Forums partnervirksomhed, Strandet har i flere år fjernet makroplast på Vestkysten og har observeret større mængder små plaststykker - såkaldt mikroplast - på strandene formodentlig skyllet ind fra vore nabolande. Den type mikroplast, der fokuseres på, ligger i størrelsesordenen op til 5 mm i det øverste tørre sandlag, og opsamling skal ske skal igennem en maskine.

En teknisk løsning med en særlig renseteknik skal gøre det muligt at udskille mikroplasten og andre små plastfragmenter, der kommer med en forholdsvis ensartet størrelse og lader det sidste naturmateriale, som eksempelvis muslingeskaller, fortsætte.

Maskinmester Søren Pedersen fra Fredericia Maskinmesterskole uddyber: ”Vi kender løvsugerprincippet med en blæser, der suger lette elementer op, men ikke har tilstrækkelig sugekraft til sten. Herefter forsætter vi med sand, skaller, mikroplast mv. inde i vores system og med en såkaldt cyklofilter teknik frasorteres naturmateriale som muslingeskaller fra plasten.”

Projektleder er Dansk Materiale Netværks Bente Nedergaard Christensen: ”Vi ønsker sammen med Ocean Plastic Forum og deres medlemmer at udvikle håndgribelige måder til at fjerne plast fra Vestkysten, så havplasten ikke ødelægger naturen og påvirker dyrelivet negativt. Hensigten med den maskine, vi udvikler i projektet, er efterfølgende at videreudvikle denne til et køretøj til at opsamle mikroplast på strandene, der kan frasortere sand, skaller og andet organisk materiale.”
 
Ocean Plastic Forum er et partnerskab mellem 40 virksomheder, universiteter, NGO´er og brancheorganisationer, der skal samle plast op i det marine miljø nationalt og internationalt og finde anvendelse for det indsamlede materiale. Deltagere i projektet er partnerne i Ocean Plastic Forum, Dansk Materiale Netværk, Fredericia Maskinmesterskole, Strandet IVS, RUC, Clean Seabed, Hannemann Engineering og Maskinmestrenes Forening.

Projektets budget er kr. 1 million fordelt med 0.5 mio. kr. i tilsagn fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og 0.5 mio kr. i egenfinansiering. Forløber projektet tilfredsstillende forventes projektet suppleret med yderlig kr. 1 mio. til videreudvikling af løsningen.

Yderlig information:
Formand Niels Larsen, Ocean Plastic Forum, mobil 2034 3622, i bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening
Polymerspecialist, projektleder Bente Nedergaard Christensen, Dansk Materiale Netværk, mobil 6035 1993
Læs mere på www.oceanplasticforum.dk og www.dmn-net.com

mandag den 27. maj

Relaterede artikler

 • Ny spildevandsbeluftning med mange gevinster fredag den 02. august

  Fredericia Spildevand og Energi A/S har etableret en ny løsning til beluftning af spildevand, som både optimerer driften, sparer energi, forbedrer arbejdsmiljøet og øger sikkerheden for medarbejderne.

  Læs artiklen
 • Asnæsværket konverterer til biomasse torsdag den 27. juni

  Danmarks største kulfyrede kraftværk konverterer til træflis som brændsel. Fra 2020 skal Asnæsværket producere varme til Kalundborg på et nyt biomassefyret anlæg, som sender kullene på pension.

  Læs artiklen
 • Nyt liv til plastikaffald tirsdag den 18. juni

  Lasse Helledi har sammen med sin kammerat Andreas Zacho nu drevet virksomheden Von Plast i et år. Visionen er at genanvende plast og give det nyt liv, så plastikaffaldet ikke nødvendigvis ’bare’ forbliver affald.

  Læs artiklen
 • Plastik-netværk indsamler affald fra Københavns Havn onsdag den 12. juni

  Dagens fangst var 55 kg affald, da ni medlemmer af netværket for Ocean Plastic og Materialer stævnede ud i havkajakker for at rense Københavns Havn for uønsket plastaffald.

  Læs artiklen
 • Studerende skal forme fremtidens klimaløsninger mandag den 20. maj

  Den 27-årige vestjyde, Henrik Schneider, skal være med til at forme Danmarks grønne omstilling. Han er sammen med ti andre unge mennesker blevet udvalgt til Ungeklimaråd, der fremover skal give deres bud på, hvordan klimaudfordringerne skal løses.

  Læs artiklen

OBS! MMF.dk benytter sig af cookies for at kunne virke optimalt. Klik "OK" for at acceptere.