Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Tyverisigtelse frafaldet - bortvisning alligevel berettiget

Den 5. september 2018 afgjorde faglig voldgift en tvist mellem en medarbejder og en virksomhed, hvor medarbejderen var blevet bortvist efter 16 års anciennitet. Baggrunden var, at medarbejderen havde lånt en række effekter fra sin arbejdsgiver uden at spørge om lov.

Kort om sagen
Medarbejderen havde i forbindelse med planlægning af en overnatning hos sin søn lånt håndklæder, lagen, dynebetræk og en rulle skraldeposer fra sin arbejdsplads. Efterfølgende gav episoden anledning til snak og uro blandt de ansatte. Ledelsen indgav derfor politianmeldelse for tyveri og bortviste medarbejderen.

Politiet meddelte senere til arbejdspladsen, at tyverisigtelsen mod medarbejderen var opgivet. Her lagde politiet særlig vægt på, at flere nuværende og tidligere ansatte hos arbejdsgiveren havde oplyst, at der har været større eller mindre praksis i at låne genstande fra arbejdspladsen, og at medarbejderen afleverede effekterne tilbage ugen efter.
Spørgsmålet var derfor alene, om arbejdsgiverens bortvisning af medarbejderen var berettiget.

I forbindelse med sagen anførte ledelsen, at de efter bortvisningen havde afholdt personalemøde, hvor der blev gjort opmærksom på, at effekter ikke måtte tages med hjem til privat brug. Desuden var der tre år tidligere sendt e-mails til alle medarbejdere, hvor det blev indskærpet, at privat anvendelse af arbejdspladsens ejendele ikke måtte finde sted.

I sagen udtalte opmanden, at det som udgangspunkt anses for et alvorligt brud på det nødvendige tillidsforhold og loyalitetspligten, hvis en ansat misbruger adgang til ting på arbejdspladsen. Det gælder, også selvom den ansatte har til hensigt at aflevere tingene tilbage. Opmanden udtalte desuden i sagen, at et ansættelsesforhold implicit indebærer et forbud mod, at den ansatte tager arbejdsgiverens ting med hjem til privat brug, og at forbuddet hverken kræver en særlig instruks eller kontrol. Det var derfor underordnet om der juridisk forelå tyveri eller ej.

Da medarbejderen havde begået et sådan brud på det nødvendige tillidsforhold og loyalitetspligten, anså opmanden dermed bortvisning for berettiget.

Bemærkninger til sagen
En bortvisning er den alvorligste sanktion, som en arbejdsgiver kan anvende, da det medfører at ansættelsesforholdet hæves uden yderligere varsel. Hvis bortvisningen anses for uberettiget kan medarbejderen kræve betaling for manglende opsigelsesvarsel. Desuden kan der afhængig af omstændighederne kræves en særskilt godtgørelse for uberettiget bortvisning.

Ovennævnte sag illustrerer dog, at fjernelse af ting fra arbejdspladsen kan begrunde en bortvisning. Det afgørende i den forbindelse må være, om fjernelsen er sket med tilladelse fra arbejdsgiveren.

Ved spørgsmål til ovenstående eller lignende kan der rettes henvendelse til Arbejdsmarkedsafdelingen.

fredag den 07. juni 2019