Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Asnæsværket konverterer til biomasse

Danmarks største kulfyrede kraftværk konverterer til træflis som brændsel. Fra 2020 skal Asnæsværket producere varme til Kalundborg på et nyt biomassefyret anlæg, som sender kullene på pension.

Asnæsværket ved Kalundborg bliver det næste Ørsted-ejede kraftvarmeværk, som konverterer fra kul til biomasse – nærmere bestemt træflis. Et projekt til 1,2 milliarder kroner, der skal ses som et led i Ørsteds overordnede målsætning om at udfase kul fra sine kraftvarmeværker inden 2023.

Historisk har Asnæsværket haft fem forskellige blokke til kraftvarmeproduktion, blandt andet Danmarks største kraftværksblok på 640 MW. Kun to af blokkene – begge kulfyrede - er stadig i brug, og i løbet af 2019 færdiggøres værkets nye sjette blok, der får træflis som brændsel, men også kan bruges til halm (op til 10 procent tilsats).
En af de medarbejdere, som deltager i det store konverteringsprojekt, er maskinmester Brian Folsach Krogh, som indtil september 2018 arbejdede på Kyndbyværket ved Frederikssund som driftsmester i kontrolrummet. Her deltog han blandt andet i en levetidsforlængelse af værkets kontrolanlæg.

Men så blev han tilbudt et nyt job – på Asnæsværket. Der var brug for en idriftsættelsesleder til det store konverteringsprojekt, hvor der er ved at blive etableret en helt ny biomassekedel med tilhørende anlæg.

»Jeg sagde ja lige med det samme. Det behøvede jeg ikke tænke over. Det lød som en spændende opgave at være med til omstillingen til biomasse,« siger Brian Folsach Krogh, som nu har titel af idriftsættelsesleder.

Kæmpe puslespil
På byggepladsen er 300-400 mand i gang med at opføre de nye anlæg, som tilsammen skal gøre det muligt, at den nye blok 6 fra udgangen af 2019 kan levere varme, damp og el produceret på bæredygtig træflis.

De nye anlæg omfatter fliskedel, turbine, transportsystem, træflislager, lagertanke, røggasfiltre, kondenseringsanlæg, kontrolrum, styrings- og overvågningsanlæg, el-anlæg og ny fjernvarmeveksler.

Med andre ord anlæg som alle hører til maskinmestrenes naturlige domæne, og som gør det oplagt at en maskinmester er udpeget til idriftsættelsesleder. Som idriftsættelsesleder skal Brian Folsach Krogh føre tilsyn med, at de tekniske leverancer sker til tiden og i den rigtige kvalitet – som aftalt efter kontrakterne.

»At arbejde som idriftsættelsesleder er lidt som at have ansvar for at lægge et kæmpemæssigt puslespil. Men du kan ikke nøjes med at lægge brikkerne de rigtige steder. Du skal også lægge dem i en bestemt rækkefølge. Og du skal lægge dem på tid. Det er min opgave at sørge for, at der hele tiden er en fremdrift, så vi holder os på tidslinjen og kommer i mål med både leverancerne undervejs og til sidst med hele den nye blok,« siger Brian Folsach Krogh om sit job på Asnæsværket.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 6, 2019.

torsdag den 27. juni

Relaterede artikler

 • Virksomheder vil være en del af grøn omstilling fredag den 11. oktober

  For 2,8 milliarder kroner kan hele den kollektive bustransport i Danmark blive omstillet til emissionsfri kørsel, lyder tilbuddet fra Arriva, som i 2020 sætter fem eldrevne havnebusser i drift i København.

  Læs artiklen
 • Studerende tjekker energien hos Givskud Zoo mandag den 07. oktober

  3 studiegrupper fra Aarhus Maskinmesterskole har i foråret samarbejdet med Givskud Zoo-Zootopia for at undersøge, hvordan Givskud Zoo-Zootopia’ projekt om at blive mere energioptimerende og bæredygtige skrider frem. Ifølge direktøren kan samarbejdet rykke Givskud Zoo-Zootopia’ grønne profil fremad.

  Læs artiklen
 • Studerende fandt energibesparelser på vandværk onsdag den 02. oktober

  Kasper Retvig Jensen viste vej til energibesparelser på Follerup Vandværk i Fredericia under sin praktiktid. TREFOR Vand vil nu bruge løsningen til at optimere processerne på vandværket.

  Læs artiklen
 • Banedanmark sætter grøn jernbanedrift på skinner tirsdag den 17. september

  To maskinmestre er involveret i den igangværende elektrificering af jernbanedriften og et kommende digitalt signalsystem. Men der er brug for flere maskinmestre i Banedanmarks grønne omstilling.

  Læs artiklen
 • Stenene holder på varmen torsdag den 22. august

  Et EUDP-projekt har udviklet en løsning på en af den grønne omstillings store udfordringer: Billig og miljøvenlig lagring af vedvarende energi. Løsningen er granitsten opvarmet til 600 grader celsius.

  Læs artiklen

OBS! MMF.dk benytter sig af cookies for at kunne virke optimalt. Klik "OK" for at acceptere.