Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Asnæsværket konverterer til biomasse

Danmarks største kulfyrede kraftværk konverterer til træflis som brændsel. Fra 2020 skal Asnæsværket producere varme til Kalundborg på et nyt biomassefyret anlæg, som sender kullene på pension.

Asnæsværket ved Kalundborg bliver det næste Ørsted-ejede kraftvarmeværk, som konverterer fra kul til biomasse – nærmere bestemt træflis. Et projekt til 1,2 milliarder kroner, der skal ses som et led i Ørsteds overordnede målsætning om at udfase kul fra sine kraftvarmeværker inden 2023.

Historisk har Asnæsværket haft fem forskellige blokke til kraftvarmeproduktion, blandt andet Danmarks største kraftværksblok på 640 MW. Kun to af blokkene – begge kulfyrede - er stadig i brug, og i løbet af 2019 færdiggøres værkets nye sjette blok, der får træflis som brændsel, men også kan bruges til halm (op til 10 procent tilsats).
En af de medarbejdere, som deltager i det store konverteringsprojekt, er maskinmester Brian Folsach Krogh, som indtil september 2018 arbejdede på Kyndbyværket ved Frederikssund som driftsmester i kontrolrummet. Her deltog han blandt andet i en levetidsforlængelse af værkets kontrolanlæg.

Men så blev han tilbudt et nyt job – på Asnæsværket. Der var brug for en idriftsættelsesleder til det store konverteringsprojekt, hvor der er ved at blive etableret en helt ny biomassekedel med tilhørende anlæg.

»Jeg sagde ja lige med det samme. Det behøvede jeg ikke tænke over. Det lød som en spændende opgave at være med til omstillingen til biomasse,« siger Brian Folsach Krogh, som nu har titel af idriftsættelsesleder.

Kæmpe puslespil
På byggepladsen er 300-400 mand i gang med at opføre de nye anlæg, som tilsammen skal gøre det muligt, at den nye blok 6 fra udgangen af 2019 kan levere varme, damp og el produceret på bæredygtig træflis.

De nye anlæg omfatter fliskedel, turbine, transportsystem, træflislager, lagertanke, røggasfiltre, kondenseringsanlæg, kontrolrum, styrings- og overvågningsanlæg, el-anlæg og ny fjernvarmeveksler.

Med andre ord anlæg som alle hører til maskinmestrenes naturlige domæne, og som gør det oplagt at en maskinmester er udpeget til idriftsættelsesleder. Som idriftsættelsesleder skal Brian Folsach Krogh føre tilsyn med, at de tekniske leverancer sker til tiden og i den rigtige kvalitet – som aftalt efter kontrakterne.

»At arbejde som idriftsættelsesleder er lidt som at have ansvar for at lægge et kæmpemæssigt puslespil. Men du kan ikke nøjes med at lægge brikkerne de rigtige steder. Du skal også lægge dem i en bestemt rækkefølge. Og du skal lægge dem på tid. Det er min opgave at sørge for, at der hele tiden er en fremdrift, så vi holder os på tidslinjen og kommer i mål med både leverancerne undervejs og til sidst med hele den nye blok,« siger Brian Folsach Krogh om sit job på Asnæsværket.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 6, 2019.

torsdag den 27. juni 2019

Relaterede artikler

 • PRESSEMEDDELELSE: Ocean Plastic Forum event - Fra havplast til hylde tirsdag den 08. september

  I dag er lige under 50 virksomheder fra Ocean Plastic Forum samlet hos Desmi Ro-Clean i Odense for at dele viden om og erfaringer med oprensning og genanvendelse af havplast, som er en stigende udfordring i verdens floder og have.

  Læs artiklen
 • PRESSEMEDDELELSE: Energikonference 2020 – Esbjerg som energisk omdrejningspunkt mandag den 24. august

  For syvende år i træk afholdes i dag den største energikonference udenfor hovedstadsområdet i Danmarks energimetropol Esbjerg.

  Læs artiklen
 • Ørum satser på synergi mellem sol og varmepumpe tirsdag den 28. juli

  Solvarme skal integreres med luft-til-vand varmepumpe hos Ørum Varmeværk for at optimere effektiviteten og skabe størst mulig synergi mellem de naturlige energikilder, luft og sol, i løbet af året.

  Læs artiklen
 • Energikonferencen 2020 – ses vi 24. august? onsdag den 24. juni

  Den nationale Energikonference 2020 afholdes for syvende gang i Esbjerg som dén årlige energikonference udenfor hovedstadsområdet, der tegner de energipolitiske tendenser og mål.

  Læs artiklen
 • Bred klimaaftale bringer Danmark tilbage i den grønne førertrøje Ca. 8 timer siden

  Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en ambitiøs klimaaftale, der sikrer en helt grøn energisektor og vigtige skridt mod en grønnere industri. Aftalen viser resten af verden, at klimahandling og økonomisk genopretning går hånd i hånd. I alt medfører aftalen sammen med klimaaftalen for affald CO2e-reduktioner på 3,4 mio. tons i 2030.

  Læs artiklen