Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Asnæsværket konverterer til biomasse

Danmarks største kulfyrede kraftværk konverterer til træflis som brændsel. Fra 2020 skal Asnæsværket producere varme til Kalundborg på et nyt biomassefyret anlæg, som sender kullene på pension.

Asnæsværket ved Kalundborg bliver det næste Ørsted-ejede kraftvarmeværk, som konverterer fra kul til biomasse – nærmere bestemt træflis. Et projekt til 1,2 milliarder kroner, der skal ses som et led i Ørsteds overordnede målsætning om at udfase kul fra sine kraftvarmeværker inden 2023.

Historisk har Asnæsværket haft fem forskellige blokke til kraftvarmeproduktion, blandt andet Danmarks største kraftværksblok på 640 MW. Kun to af blokkene – begge kulfyrede - er stadig i brug, og i løbet af 2019 færdiggøres værkets nye sjette blok, der får træflis som brændsel, men også kan bruges til halm (op til 10 procent tilsats).
En af de medarbejdere, som deltager i det store konverteringsprojekt, er maskinmester Brian Folsach Krogh, som indtil september 2018 arbejdede på Kyndbyværket ved Frederikssund som driftsmester i kontrolrummet. Her deltog han blandt andet i en levetidsforlængelse af værkets kontrolanlæg.

Men så blev han tilbudt et nyt job – på Asnæsværket. Der var brug for en idriftsættelsesleder til det store konverteringsprojekt, hvor der er ved at blive etableret en helt ny biomassekedel med tilhørende anlæg.

»Jeg sagde ja lige med det samme. Det behøvede jeg ikke tænke over. Det lød som en spændende opgave at være med til omstillingen til biomasse,« siger Brian Folsach Krogh, som nu har titel af idriftsættelsesleder.

Kæmpe puslespil
På byggepladsen er 300-400 mand i gang med at opføre de nye anlæg, som tilsammen skal gøre det muligt, at den nye blok 6 fra udgangen af 2019 kan levere varme, damp og el produceret på bæredygtig træflis.

De nye anlæg omfatter fliskedel, turbine, transportsystem, træflislager, lagertanke, røggasfiltre, kondenseringsanlæg, kontrolrum, styrings- og overvågningsanlæg, el-anlæg og ny fjernvarmeveksler.

Med andre ord anlæg som alle hører til maskinmestrenes naturlige domæne, og som gør det oplagt at en maskinmester er udpeget til idriftsættelsesleder. Som idriftsættelsesleder skal Brian Folsach Krogh føre tilsyn med, at de tekniske leverancer sker til tiden og i den rigtige kvalitet – som aftalt efter kontrakterne.

»At arbejde som idriftsættelsesleder er lidt som at have ansvar for at lægge et kæmpemæssigt puslespil. Men du kan ikke nøjes med at lægge brikkerne de rigtige steder. Du skal også lægge dem i en bestemt rækkefølge. Og du skal lægge dem på tid. Det er min opgave at sørge for, at der hele tiden er en fremdrift, så vi holder os på tidslinjen og kommer i mål med både leverancerne undervejs og til sidst med hele den nye blok,« siger Brian Folsach Krogh om sit job på Asnæsværket.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 6, 2019.

torsdag den 27. juni

Relaterede artikler

 • Kernekraft forsøger grønt comeback fredag den 19. juli

  To maskinmestre arbejder med en ny generation af kernekraft, der kan anvende thorium-teknologi, og som de mener vil bidrage til en langsigtet bæredygtig og klimavenlig energiproduktion.

  Læs artiklen
 • Studerende hjælper den grønne omstilling på vej mandag den 24. juni

  To studerende vil med deres bachelorprojekt vise, hvordan man gør biogasanlæg til en central spiller i klimakampen. Løsningen ligger i borgerinddragelse, fakta og reducering af lugt.

  Læs artiklen
 • Nyt liv til plastikaffald tirsdag den 18. juni

  Lasse Helledi har sammen med sin kammerat Andreas Zacho nu drevet virksomheden Von Plast i et år. Visionen er at genanvende plast og give det nyt liv, så plastikaffaldet ikke nødvendigvis ’bare’ forbliver affald.

  Læs artiklen
 • Plastik-netværk indsamler affald fra Københavns Havn onsdag den 12. juni

  Dagens fangst var 55 kg affald, da ni medlemmer af netværket for Ocean Plastic og Materialer stævnede ud i havkajakker for at rense Københavns Havn for uønsket plastaffald.

  Læs artiklen
 • Danske maskinmestre udvikler metode til at fjerne plast fra strandene mandag den 27. maj

  Det er med havplast som med vejret - alle taler om det, men ingen gør noget ved det. Det skal der nu rådes bod på. Et konsortium rundt om Ocean Plastic Forum har sat sig for at gøre noget ved problemet i et samarbejdsprojekt ledet og finansieret af Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk.

  Læs artiklen

OBS! MMF.dk benytter sig af cookies for at kunne virke optimalt. Klik "OK" for at acceptere.