Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Machine learning vinder bachelorpris

Jan Hansen vandt 1. præmien for årets bedste bachelorprojekt, som beskæftiger sig med machine learning, algoritmer og neurale netværk til at optimere en industriel forseglingsproces.

Kan man optimere en industriel forseglingsproces ved at anvende machine learning til mønstergenkendelse af trækstyrken i plastfolie?

Det er et af temaerne i Jan Hansens bachelorprojekt, som Maskinmestrenes Forening har udpeget til årets bedste projekt fra 2018. Projektet er udført i samarbejde med Qubiqa, som er leverandør af palleterings- og emballagemaskiner. I sit projekt etablerede Jan Hansen datamålinger fra et par af Qubiqas såkaldte Multipack-maskiner, der anvendes til at forsegle isoleringsmateriale hos en af Qubiqas industrikunder.

»Jeg har en fortid som elektriker, hvor jeg arbejdede nogle år hos Qubiqa, blandt andet som idriftsætter, inden jeg besluttede at læse videre til maskinmester. Undervejs i uddannelsen løste jeg nogle ad hoc-opgaver for Qubiqa, og da jeg skulle i gang med bacheloropgaven, var det oplagt at tage udgangspunkt i virksomheden, hvor jeg kender mange af de tekniske og produktionsmæssige problemstillinger,« fortæller Jan Hansen.

Temperaturer og svejsetider
Problemformuleringen i Jan Hansens projekt blev: Kan analyse af akkumuleret data på forseglingsprocessen anvendes i en værdiskabende hensigt?

»Mit projekt belyser flere forbundne problemstillinger: For det første udfordringerne ved at sikre tilstrækkelige og valide data til at lave sikre forudsigelser af svejsekvaliteten og efterfølgende kunne optimere forseglingsprocessen, mens maskinerne kører,« siger Jan Hansen.

Efter at have indsamlet data fra forseglingsprocessen, blandt andet temperaturer og svejsetider, måtte han dog konstatere, at disse data ikke var tilstrækkelige eller valide nok til, at de med sikkerhed kunne forudsige resultatet og dermed optimere forseglingsprocessen. Med ’ikke tilstrækkelig’ menes i denne sammenhæng manglende feedback af kvaliteten på forseglingen. Kvaliteten på forseglingen skulle derfor bestemmes på anden vis.

»Jeg tror, det er min praktiske erfaring med forseglingsprocessen og min viden som maskinmester, der tilsammen satte spørgsmålstegn ved de opsamlede data. Validering af data er en generel maskinmesterkompetence på grund af den tværfaglighed, vi har. Dermed kan vi som maskinmestre også pege på de data, der er usikre eller helt mangler – som i dette tilfælde feedback i forhold til forseglingskvaliteten. Måske ville en programmør uden erfaring fra den praktiske produktionsproces ikke have sat spørgsmålstegn ved resultatet, men jeg kunne se, at der manglede data, og det betød, at jeg måtte skaffe flere data,« fortæller Jan Hansen.

Løsningen blev at fotografere 20 forseglingsprøver. Forseglingsprøverne blev først fotograferet og dernæst testet for den faktiske trækstyrke gennem en fysisk måling, hvor den blev opspændt i et særligt apparat. De samlede data kunne herefter trænes ved hjælp af en machine learning-algoritme.

»Der kan være stor forskel på trækstyrken i folien og forseglingen. I nogle tilfælde flere kilos forskel, som kan være afgørende for, om forseglingen holder. Machine learning og billedgenkendelse skulle sikre, at man altid kendte trækstyrken og potentielt kunne realtidsoptimere de parametre, hvormed man forsegler – alternativt give operatøren en advarsel ved faldende kvalitet,« siger Jan Hansen.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 6, 2019.

fredag den 28. juni 2019

Relaterede artikler

 • Det digitale skib onsdag den 07. oktober

  I starten af ugen bød Maskinmestrenes Forening velkommen til et webinar i samarbejde med Skibsteknisk Selskab. 104 maskinmestre og skibsingeniører var samlet virtuelt for at høre om 'Det digitale skib’. 

  Læs artiklen
 • Opskriften på en succes torsdag den 01. oktober

  En god underviser kan gøre en verden til forskel. Det skal anerkendes, fejres og belønnes - og det blev det, da H.K.H. Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen i denne uge for første gang uddelte Undervisningsprisen til syv undervisere på de videregående uddannelser.

  Læs artiklen
 • Solgte sin virksomhed og fik mere ansvar onsdag den 23. september

  Maskinmester Ulrich Basse fik større ansvar som leder og flere udfordringer, da han solgte sin virksomhed og blev ansat som chef samme sted. Han er Business Manager hos kølegrossistvirksomheden Aircon Teknik.

  Læs artiklen
 • Remote-opgradering af kontrolsystem kom i mål før tid torsdag den 23. juli

  Under corona-pandemien og dens krav om personlig distance har Norfors foretaget en vellykket opgradering af System 800xA på distancen – med flere gevinster til følge.

  Læs artiklen
 • Den nyeste teknologi til fremtidens maskinmestre torsdag den 09. juli

  Sammen har Aarhus Maskinmesterskole og en række virksomheder skabt et CO2-køleanlæg, der skal indgå i undervisning og uddannelse af fremtidige maskinmesterstuderende i Aarhus.

  Læs artiklen