Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Danmarks største ATES-anlæg taget i brug

Kasper Allerup Petersen har ansvaret for Nyt Hospital Bispebjergs nye ATES-løsning. Teknologien er anvendt i over 20 år i Danmark, men er aldrig tidligere blevet udført i denne målestok.

Danmarks største ATES-løsning er taget i brug på Nyt Hospital Bispebjerg i København. Princippet i anlægget er, at varme og kulde lagres i undergrunden, hvor man 100 meter nede i kalken under hospitalet henter koldt vand, der via vekslere nedkøler hospitalet og sendes retur til undergrunden, hvor det opbevares og genanvendes, når man skal opvarme hospitalet om vinteren.

Maskinmester Kasper Allerup Petersen, 32 år, har været ansat seks år på Bispebjerg Hospital og derfor nøje fulgt opførelsen af ATES-anlægget. Og nu har han fået ansvaret for den daglige drift og vedligehold af det nye ATES-anlæg.

»Vores nye ATES-anlæg er et af de mest spændende projekter herhjemme med denne type teknologi. Det nye anlæg ser jeg som hjertet i det kommende supersygehus, hvor driftssikkerhed er et absolut krav. Det har derfor været vigtigt at få en løsning, der er nødvendig for at klare den kritiske forsyning,« fortæller han.

Med valget af et ATES-anlæg har man samtidig fået et køle- og varmeanlæg med ekstremt reduceret energiforbrug. Det samlede energiforbrug til køling og opvarmning kan reduceres med cirka 70 procent og med over 90 procent på køling alene.

I øjeblikket er Kasper Allerup Petersens tre medarbejdere ved at blive oplært til at tage sig af driften af det nye anlæg, og hospitalet fortsætter et tæt samarbejde med leverandøren Multi Køl & Energi om vedligehold af anlægget.

Supersygehus for Bispebjerg og Frederiksberg
Nyt Hospital Bispebjerg blev påbegyndt i 2010 og vil stå færdigt i 2025. Til den tid vil der være 85.000 m2 nybygget og 12.000 m2 renoveret. Det nye hospital får samlet Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler.

Det store projekt er opdelt i en række delprojekter, hvor Multi Køl & Energi vandt den ene totalentreprise med etableringen af ATES (Aquifer Thermal Energy Storage)- anlægget, der i foråret 2019 – til tiden – stod færdigt i en nybygget 530 m2 teknikbygning inde på hospitalsarealet. Udover ATES-anlægget er der 40 andre større og mindre projekter i gang på Nyt Hospital Bispebjerg. Alle funktioner er overdimensionerede af hensyn til forsyningssikkerheden på hospitalet. Ligesom der er en række back-up-systemer, der automatisk vil træde til for at sikre den problemfrie forsyning.

»Vi valgte Multi Køl på grund af deres løsning af projektet med specielle vekslere og pumper samt deres pris og effektivitet,« fortæller Peter Guttormsen, projektleder hos Nyt Hospital Bispebjerg.

Mest effektive anlæg
Multi Køl’s del af byggeriet er samlet i en ny teknikbygning, hvor både hospitalets nye nødstrømsanlæg, ATES-anlæggets varmepumper og varmevekslere er placeret. Det nye ATES-anlæg skal dække hele kølebehovet og mere end halvdelen af varmebehovet i Nyt Hospital Bispebjerg og Ny Psykiatri Bispebjerg. Resten af opvarmningen dækkes af HOFOR med traditionel fjernvarme.

»Multi Køl & Energi modtog udbuddet på ATES-anlægget, hvor pris og effektivitet vægtede lige meget i tildelingsprocessen. Så hurtigt blev det besluttet at byde på det mest effektive anlæg. Undervejs i processen blev alle delkomponenter gennemgået flere gange. Resultatet blev en anlægsopbygning med tre 2-trins NH3-varmepumper blandt andet optimeret med IE4-motorer og ekstra vekslere på varmesiden,« fortæller salgs- og projektchef René Lyngø, Multi Køl & Energi.

Alle pladevekslerne er udlagt med en forskel på kun 1°C mellem siderne, og både de interne pumper og hovedcirkulationspumperne til hospitalet er med lavenergimotorer og løbere tilpasset projektet.
Hver af de tre varmepumper har en effekt på 1,6MW, så man ved køledrift i sommerperioden udnytter lavtryksdelen, og man har dermed en samlet køleeffekt på 4,5MW til rådighed. Den samlede løsning resulterede i, at Multi Køl & Energi blev valgt til at opføre ATES-anlægget i totalentreprise.

»Under hele projekterings-og udførelsesfasen har der været en god og konstruktiv dialog med Nyt Hospital Bispebjerg og deres rådgiver Enerkon, hvor mange detaljer er blevet snakket igennem for at sikre den optimale løsning,« fortæller René Lyngø.

Artiklen er bragt i Maskinmesteren nr. 8, 2019.

mandag den 12. august 2019

Relaterede artikler

 • Det digitale skib onsdag den 07. oktober

  I starten af ugen bød Maskinmestrenes Forening velkommen til et webinar i samarbejde med Skibsteknisk Selskab. 104 maskinmestre og skibsingeniører var samlet virtuelt for at høre om 'Det digitale skib’. 

  Læs artiklen
 • Maskinmester får nøglerolle i nyt klimapartnerskab tirsdag den 29. september

  Andreas Hestehauge Nielsen står i midten af et nyt samarbejde mellem Schneider Electric og sin arbejdsgiver LTECH. Sammen vil de to virksomheder udbrede førende klimateknologi ud fra en tankegang om, at klimakrisen kun kan løses via en fælles indsats.

  Læs artiklen
 • Ny teknologi accelererer slambundfældningen seks gange fredag den 25. september

  Som første danske anlæg anvender Viby Renseanlæg ny teknologi, som seksdobler bundfældningshastigheden i efterklaringerne, hvilket øger den samlede rensekapacitet markant uden udbygning af anlægget.

  Læs artiklen
 • Remote-opgradering af kontrolsystem kom i mål før tid torsdag den 23. juli

  Under corona-pandemien og dens krav om personlig distance har Norfors foretaget en vellykket opgradering af System 800xA på distancen – med flere gevinster til følge.

  Læs artiklen
 • Den nyeste teknologi til fremtidens maskinmestre torsdag den 09. juli

  Sammen har Aarhus Maskinmesterskole og en række virksomheder skabt et CO2-køleanlæg, der skal indgå i undervisning og uddannelse af fremtidige maskinmesterstuderende i Aarhus.

  Læs artiklen