Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Hvornår er jeg som leder omfattet af Lederaftalen

Som leder er du omfattet af Lederaftalen, når du er ansat i en virksomhed som er medlem af en organisation under Dansk Arbejdsgiverforening, og er leder ifølge Lederaftalen.

Rækkevidden af Lederaftalen

Dansk Arbejdsgiverforening udgøres af en række organisationer*

Er din arbejdsgiver organiseret i en af nævnte organisationer på nær Danske Rederier, og er du leder i henhold til Lederaftalen vil du være omfattet heraf.

For at være leder ifølge Lederaftalens ordlyd skal du helt eller delvist have ret til at lede og fordele arbejdet.

Derudover kan du være omfattet, hvis du er betroet medarbejder. Det kan være at du har dispositionsret eller andre beføjelser, som forpligter virksomheden. Det kan også være, at du udfører arbejdsfunktioner, der er forbundet med et særligt ansvar på grund af arbejdsopgavernes karakter, og som der derfor er enighed om er omfattet af Lederaftalen. Det beror på en konkret vurdering og du er velkommen til at kontakte Arbejdsmarkedsafdelingen herom.

Lederaftalens opbygning

Lederaftalen indeholder regler omkring ansættelsesvilkår. I den forbindelse følger lederen som udgangspunkt det for virkeområdet gældende. Det kan f.eks. være i forbindelse med feriefridage, barns sygdom, barsel. Der kan dog være særskilt aftalt andet mellem virksomheden og lederen.

Dernæst indeholder Lederaftalen en ret og en pligt til at deltage i nødvendig faglig og ledelsesmæssig uddannelse, afpasset efter forholdende i virksomheden.

Herudover kan en leder være berettiget til en særlig godtgørelse ved afskedigelse svarende til 3 måneders løn, hvis man på opsigelsestidspunktet er mellem 50 og 65 år, og har været uafbrudt beskæftiget i 10 år som leder i virksomheden.

Slutteligt giver Lederaftalen mulighed for, at lederne kan vælge en talsmand, hvis der er beskæftiget mindst 10 ledere i virksomheden. Talsmanden kan herefter på ledernes vegne kræve forhandling om f.eks. arbejdsforhold, ferielægning, generelle lønforhold samt ansættelses- og afskedigelsesprincipper.

Maskinmestrenes Forenings bemærkninger

Maskinmestrenes Forening anbefaler, at man ved tiltræden til en lederstilling er opmærksom på om Lederaftalen nævnes i kontrakten. Hvis ansættelsesforholdet allerede er etableret, bør virksomheden gøres opmærksom på at Lederaftalen regulerer ansættelsesforholdet. I tilfælde af tvivl kan Arbejdsmarkedsafdelingen kontaktes.

* Dansk Industri, Dansk Byggeri, Horesta, Danske Mediers Arbejdsgiverforening, Asfaltindustrien, Danske Malermestre, Danske Rederier, Dansk Erhverv, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Sama, Grakom, Drickraft Danmark, Dansk Mode & Textil, FADVIG.

mandag den 30. september 2019

Relaterede artikler

 • Weekender og fridage skal stadig tælles med i de 120 sygedage mandag den 25. januar

  Østre Landsret har ved en dom i 2020 taget stilling til, hvordan sygedage efter 120-dages reglen skal optælles for fuldtidssygemeldte medarbejdere – nemlig ved samme optællingsmetode som er anvendt de sidste 70 år, hvor weekender og øvrige fridage tælles med.

  Læs artiklen
 • Maritime overenskomst forhandlinger for maskinmestre er startet torsdag den 21. januar

  Overenskomstforhandlinger med Danske Rederier for maskinmestre går i gang første uge i februar efter en udsættelse på et år som følge af Corona-krisen.

  Læs artiklen
 • Sejlende maskinmestre bør undtages for karantæne tirsdag den 19. januar

  Søfarende der rejser til eller gennem Danmark bør undtages et eventuelt krav om karantæne ved indrejse. Det mener Maskinmestrenes Forening, Dansk Metal og Danske Rederier, som sammen har henvendt sig til justitsministeren.

  Læs artiklen
 • Godkendelse som fagligt ansvarlig mandag den 11. januar

  Efter dialog med Sikkerhedsstyrelsen skal vi her præcisere reglerne for godkendelsen som fagligt ansvarlig på el-området under Sikkerhedsstyrelsen.

  Læs artiklen
 • Ordningen om arbejdsfordeling forlænges tirsdag den 08. december 2020

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge trepartsaftalen om den midlertidige arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked frem til udgangen af 2021.

  Læs artiklen