Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Hvornår er jeg som leder omfattet af Lederaftalen

Som leder er du omfattet af Lederaftalen, når du er ansat i en virksomhed som er medlem af en organisation under Dansk Arbejdsgiverforening, og er leder ifølge Lederaftalen.

Rækkevidden af Lederaftalen

Dansk Arbejdsgiverforening udgøres af en række organisationer*

Er din arbejdsgiver organiseret i en af nævnte organisationer på nær Danske Rederier, og er du leder i henhold til Lederaftalen vil du være omfattet heraf.

For at være leder ifølge Lederaftalens ordlyd skal du helt eller delvist have ret til at lede og fordele arbejdet.

Derudover kan du være omfattet, hvis du er betroet medarbejder. Det kan være at du har dispositionsret eller andre beføjelser, som forpligter virksomheden. Det kan også være, at du udfører arbejdsfunktioner, der er forbundet med et særligt ansvar på grund af arbejdsopgavernes karakter, og som der derfor er enighed om er omfattet af Lederaftalen. Det beror på en konkret vurdering og du er velkommen til at kontakte Arbejdsmarkedsafdelingen herom.

Lederaftalens opbygning

Lederaftalen indeholder regler omkring ansættelsesvilkår. I den forbindelse følger lederen som udgangspunkt det for virkeområdet gældende. Det kan f.eks. være i forbindelse med feriefridage, barns sygdom, barsel. Der kan dog være særskilt aftalt andet mellem virksomheden og lederen.

Dernæst indeholder Lederaftalen en ret og en pligt til at deltage i nødvendig faglig og ledelsesmæssig uddannelse, afpasset efter forholdende i virksomheden.

Herudover kan en leder være berettiget til en særlig godtgørelse ved afskedigelse svarende til 3 måneders løn, hvis man på opsigelsestidspunktet er mellem 50 og 65 år, og har været uafbrudt beskæftiget i 10 år som leder i virksomheden.

Slutteligt giver Lederaftalen mulighed for, at lederne kan vælge en talsmand, hvis der er beskæftiget mindst 10 ledere i virksomheden. Talsmanden kan herefter på ledernes vegne kræve forhandling om f.eks. arbejdsforhold, ferielægning, generelle lønforhold samt ansættelses- og afskedigelsesprincipper.

Maskinmestrenes Forenings bemærkninger

Maskinmestrenes Forening anbefaler, at man ved tiltræden til en lederstilling er opmærksom på om Lederaftalen nævnes i kontrakten. Hvis ansættelsesforholdet allerede er etableret, bør virksomheden gøres opmærksom på at Lederaftalen regulerer ansættelsesforholdet. I tilfælde af tvivl kan Arbejdsmarkedsafdelingen kontaktes.

* Dansk Industri, Dansk Byggeri, Horesta, Danske Mediers Arbejdsgiverforening, Asfaltindustrien, Danske Malermestre, Danske Rederier, Dansk Erhverv, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Sama, Grakom, Drickraft Danmark, Dansk Mode & Textil, FADVIG.

mandag den 30. september 2019

Relaterede artikler

 • Energikonferencen Esbjerg 2020 fredag den 21. februar

  Hvordan ser fremtidens energi ud? Energikonferencen Esbjerg 2020 giver dig svaret!

  Læs artiklen
 • Maskinmestrenes Forenings årsberetning 2019 mandag den 10. februar

  I 2019 fik Maskinmestrenes Forening en ny strategi, som skal øge kendskabet til maskinmestrenes værdi for virksomhederne. Trods den aktuelle succes på arbejdsmarkedet skal professionen fremtidssikres.

  Læs artiklen
 • Refusion til virksomheder ved medarbejderes barselsorlov fredag den 14. februar

  Lønmodtagere har ret til at holde barselsorlov, men ikke nødvendigvis ret til løn under orloven. Funktionærloven sikrer kvinder halv løn i dele af orlovsperioden, men derudover er der intet krav om, at virksomheder skal betale løn under barselsorloven. I stedet får mange lønmodtagere barselsdagpenge fra staten.

  Læs artiklen
 • Ny aftager- og dimittendundersøgelse Ca. 1 timer siden

  Behovet for maskinmestre afspejler sig i Maskinmestrenes Forenings seneste aftager- og dimittendundersøgelse. 

  Læs artiklen
 • Ocean Plastic Forum fylder 1 år fredag den 06. december 2019

  Den 05. december var Maskinmesterens Forening i spændende selskab med Ocean Plastic Forum i anledning af sidst nævntes 1 års fødselsdag. Maskinmestrenes Forening er medstifter af Ocean Plastic Forum, som også har til huse på Sankt Annæ Plads.

  Læs artiklen

OBS! MMF.dk benytter sig af cookies for at kunne virke optimalt. Klik "OK" for at acceptere.