Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Nordiske maskinmestre fejrer 100-års jubilæum

7. oktober var repræsentanter for det maritime Norden samlet ved konference i København for at fejre 100-års jubilæet for NMF – Nordiska Maskinbefälsfederationen – som blev stiftet i 1919.

I 1919 besluttede maskinmestre fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island og Færøerne at etablere en fælles nordisk forening – Nordiska Maskinbefälsfederationen – som 7. oktober markerede sit 100-års jubilæum ved en konference hos Danske Rederier i København. 

Fejringen blev åbnet af Lars Have Hansen, formand for Maskinmestrenes Forening og præsident for NMF. Her understregede han vigtigheden af fortsat nordisk samarbejde mellem maskinmestrene. 

NMF samarbejder således på en række områder med fælles udfordringer i de nordiske lande. Især inden for energi- og miljøteknologi, uddannelses- og kompetencekrav, IT og ledelse står maskinmestrene over for udfordringer, så de også i fremtiden kan være tekniske ledere, der bidrager til, at de nordiske lande forbliver blandt de førende inden for "management and technology". 

NMF fokuserer også på rekrutteringsindsatsen i de nordiske lande, styrker koordineringen af overenskomstforhandlingerne og bistår hinanden med at udvikle løn og ansættelsesvilkår i Norden – og samarbejder om udviklingen af uddannelserne til maskinmester og skibsofficerer. 

Skibsfartens udfordringer

Ved markeringen af 100-års jubilæet deltog blandt andet repræsentanter for de danske rederier, heriblandt Anne Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier, som talte om Det Blå Danmark i et internationalt perspektiv. Danmark indtager således positionen som verdens 5. største søfartsnation.

Den globale skibsfart står over for en række store udfordringer, når det gælder både miljø- og klimakrav, nye teknologier som kan føre til autonome skibe og politiske restriktioner i mange lande, som hæmmer den frie verdenshandel og dermed udfordrer skibsfarten.

I et indlæg fortalte Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen i Danmark, om de store, fremtidige miljø- og klimaudfordringer, som skibsfarten står over for, og hvor de nordiske maskinmestre kommer til at indtage nøgleroller, så skibsfarten kommer i havn med en 50 procents CO2-reduktion i 2050. Desuden talte han om fremtidens Smart Shipping og de mange nye digitale teknologier, som kommer til at påvirke maskinmestrenes arbejdsvilkår fremover. Hans Johannes á Brúgv, direktør for den færøske søfartsadministration, holdt et oplæg om den nye digitale hverdag i en maritim verden med stigende krav, herunder skærpede emissionsgrænser og ønsket om at udnytte de digitale løsninger til effektiviseringer i søfarten. 

Jubilæumskonferencen sluttede af med et indlæg fra Maskinmestrenes Forening om et af de danske maskinmestres nyeste tiltag, nemlig engagementet i bekæmpelsen af plastikforurening i verdenshavene i regi af Ocean Plastic Forum, som er en indsats, der understreger, at maskinmestrene kan deltage aktivt i den konkrete opfyldelse af FN’s verdensmål for en bæredygtig fremtid. 

Om NMF

Nordiska Maskinbefälsfederationen (NMF) blev grundlagt 21. februar 1919 og repræsenterer i dag cirka 30.000 maskinmestre og skibsofficerer i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island og Færøerne.

tirsdag den 08. oktober 2019

Relaterede artikler

 • Ocean Plastic Forum fylder 1 år fredag den 06. december 2019

  Den 05. december var Maskinmesterens Forening i spændende selskab med Ocean Plastic Forum i anledning af sidst nævntes 1 års fødselsdag. Maskinmestrenes Forening er medstifter af Ocean Plastic Forum, som også har til huse på Sankt Annæ Plads.

  Læs artiklen
 • Tilskadekomst under transport til midlertidigt arbejdssted tirsdag den 26. november 2019

  Som udgangspunkt er en medarbejder, der er ude for en ulykke under transporten på vej på arbejde, ikke er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, da transport til og fra arbejdspladsen anses for at være privat.

  Læs artiklen
 • Arbejdsgiver kunne ikke trække medarbejder i løn mandag den 28. oktober 2019

  Højesteret afgjorde i en nylig dom, at en kommunal arbejdsgiver ikke kunne trække en medarbejder i løn i forbindelse med, at arbejdsgiveren havde mistet sygedagpengerefusionen som følge af medarbejderens manglende medvirken til kommunens opfølgning efter sygedagpengeloven.

  Læs artiklen
 • Lyt til eksperterne i den grønne omstilling tirsdag den 01. oktober 2019

  Maskinmestrenes Forening hilser ambitionen om en 70 procents reduktion af CO2-udledningen velkommen. Men politikerne bør inddrage maskinmestre og andre faggrupper med erfaring fra grøn omstilling i praksis.

  Læs artiklen
 • Hvornår er jeg som leder omfattet af Lederaftalen mandag den 30. september 2019

  Som leder er du omfattet af Lederaftalen, når du er ansat i en virksomhed som er medlem af en organisation under Dansk Arbejdsgiverforening, og er leder ifølge Lederaftalen.

  Læs artiklen

OBS! MMF.dk benytter sig af cookies for at kunne virke optimalt. Klik "OK" for at acceptere.