Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Røggaskondensering øger effektivitet med 20 procent

Herningværket har etableret et nyt anlæg til kondensering af røggassen, som gør det muligt at lave samme mængde varme med 20 procent mindre forbrug af flis og træpiller.

Herningværket har været ”first mover” mindst et par gange i sin historie: Værket var det første decentrale kraftvarmeværk, da det blev idriftsat i 1983, og siden det første kulfyrede kraftværk som stillede om til at fyre med flis (suppleret med naturgas), nemlig i 2002. Men den grønne omstilling stoppede ikke dér: I 2009 blev der etableret et anlæg til at fyre med træpiller, så værket i de seneste ti år har fyret på noget nær ren biomasse – på nær nogle få procent naturgas til at starte kedler og brændere og supplerende naturgas på de koldeste vinterdage.

Med et nyt røggaskondenseringsanlæg, som tages i drift i varmesæsonen 2019/2020, rykker værket nu endnu tættere på 100 procent biomasse, samtidig med at værkets effektivitet øges op til 20 procent – ved ekstra udnyttelse af energi fra røggassen. Baggrunden for det nye røggaskondenseringsanlæg er en aftale mellem værkets ejer Ørsted og varmeselskaberne Eniig Varme, Energi Ikast Varme og Sunds Vand- og Varmeværk om levering af varme de næste 15 år.

»Med røggaskondenseringsanlægget er forventningen, at vi ikke længere får brug for naturgas til spidslastperioderne på de koldeste vinterdage. På den måde får vi reduceret naturgasforbruget til næsten ingenting, hvilket forbedrer CO2-regnskabet yderligere. Samtidig vil røggaskondenseringen betyde, at der kan produceres samme mængde energi med 20 procent mindre biomasse, hvilket forbedrer værkets økonomi, da brændslet er en stor driftsudgift,« siger maskinmester Brian Mortensen, som er driftsmester og til daglig indgår i vagtordningen i værkets kontrolrum.

Tre nye hovedanlæg
I forbindelse med produktion af el og varme er der indtil nu ledt meget energi med røgen ud gennem skorstenen. Men med det nye røggaskondenseringsanlæg bliver røggassen kølet markant mere ned ved at udnytte varmeenergien til at opvarme fjernvarme-returvand.

Der er tre hovedanlæg i den nye røggaskondenseringsproces: En quench, en kondenser og et vandbehandlingsanlæg. I quenchen renses røggassen for aske og tilføres i samme proces yderligere fugtighed. Dernæst føres den mættede røggas til kondenseren, hvor varmeenergien fra røggassen opvarmer returvandet i fjernvarmesystemet. Til sidst renses kondensatet i vandbehandlingsanlæg og kan derefter genanvendes som spædevand til fjernvarmenettet eller i værkets kedler. Træflisen indeholder cirka 45 procent fugt, som udnyttes i fordampningsprocessen, når varmen fra røggassen afsættes til fjernvarmenettet.

»Et højt fugtindhold er nødvendigt for at udnytte energien fra røggassen fuldt ud. Derfor tilsættes yderligere vandstøv til røggassen i quenchen. Vi kan nu udnytte energien fra røggassen, som tidligere var 130-160 grader celsius op gennem skorstenen, men som efter røggaskondenseringen kommer helt ned på cirka 45 grader celsius,« siger maskinmester Stephan Gredler, som er Senior Operations Engineer på Herningværket – med ansvar for koordinering af vedligeholdsopgaver og som ansvarlig for eldriften. Han har været med til at holde styr på idriftsættelsen af de nye anlæg i dialog med leverandøren ved daglige møder, så problemer hurtigt er blevet fulgt op på og løst.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 10, 2019.

tirsdag den 22. oktober 2019

Relaterede artikler

 • På sporet af skadelig ilt i elkedlen onsdag den 17. oktober 2018

  En elkedel hos Skagen Varmeværk blev udsat for grubetæring. I samarbejde med Hydro-X fandt maskinmester Kent Poulsen årsagen til problemet – med hjælp af en avanceret ppbiltmåler.

  Læs artiklen
 • Udnyttelse af rejektvand i varmepumpe mandag den 18. juni 2018

  Kan det betale sig at udnytte rejektvand i en varmepumpe til at producere varme på et renseanlæg fremfor at købe fjernvarme? Det spørgsmål er undersøgt i et bachelorvinderprojekt hos BIOFOS.

  Læs artiklen
 • Elvarmeafgiften skal reduceres permanent torsdag den 03. maj 2018

  Det er fornuftigt med en målrettet permanent reduktion i elvarmeafgiften, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, som kommentar til Socialdemokratiets energiudspil.

  Læs artiklen