Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Arbejdsgiver kunne ikke trække medarbejder i løn

Højesteret afgjorde i en nylig dom, at en kommunal arbejdsgiver ikke kunne trække en medarbejder i løn i forbindelse med, at arbejdsgiveren havde mistet sygedagpengerefusionen som følge af medarbejderens manglende medvirken til kommunens opfølgning efter sygedagpengeloven.

Stressramt medarbejder havde ikke udfyldt spørgeskema til brug for sygedagpengeopfølgningen

Sagen omhandlede en medarbejder, der blev sygemeldt fra sit arbejde som familiekonsulent på grund af stress og psykiske problemer. Sygedagpengekontoret havde i forbindelse med opfølgningen bedt hende om at udfylde et spørgeskema, hvilket hun undlod at gøre rettidigt med den konsekvens, at hendes arbejdsgiver mistede retten til sygedagpengerefusion. Sagen for Højesteret angik spørgsmålet, om arbejdsgiveren kunne gøre erstatningskrav gældende som følge af den manglende sygedagpengerefusion og modregne kravet i medarbejderens løn.

Uagtsomhed medførte ikke erstatningskrav

Højesteret slog fast, at det følger af den almindelige loyalitetspligt, at medarbejderen skal medvirke til sikring af arbejdsgiverens sygedagpengerefusion. Hvorvidt en overtrædelse af denne loyalitetspligt kan medføre et erstatningskrav, der kan modregnes i lønnen, skal afgøres efter de almindelige erstatningsretlige regler.

I henhold til de erstatningsretlige regler kan en arbejdsgiver kun gøre et erstatningskrav gældende over for en medarbejder, hvis det findes rimeligt efter omstændighederne. Højesteret bemærkede, at der i den vurdering skal lægges vægt på hvilken grad af uagtsomhed medarbejderen har udvist, arbejdsgivers evne til at bære tabet, og hvorvidt arbejdsgiveren har tilbudt tilstrækkelig vejledning og hjælp til at opfylde sygedagpengelovens krav. Højesteret kom frem til, at medarbejderen havde udvist uagtsomhed ved ikke at medvirke til kommunens opfølgning, blandt andet fordi hun ikke havde tjekket sin e-Boks. Dog kunne uagtsomheden ikke karakteriseres som grov.

Derudover lagde Højesteret vægt på, at arbejdsgiver ikke havde vejledt hende eller tilbudt hende hjælp, da de blev opmærksomme på den mulige standsning af sygedagpengene. Af disse grunde kunne arbejdsgiver ikke gøre et erstatningskrav gældende over for medarbejderen. Højesteret bemærkede dog, at hvis der efter de erstatningsretlige regler kan pålægges medarbejderen et erstatningsansvar for ikke at have opfyldt krav efter sygedagpengeloven, så kan dette som udgangspunkt modregnes i lønnen – dog så længe medarbejderen kan opretholde en ”beskeden levefod”.

Hvad kan vi lære af dommen?

Dommen understreger, at medarbejderen har pligt til medvirke til sikringen af arbejdsgivers sygedagpengerefusion. Dog kræver det som udgangspunkt forsæt eller grov uagtsomhed fra medarbejderens side, før at en forsømmelse af denne pligt indebærer, at arbejdsgiver må trække medarbejderen i løn. Dommen fastslår desuden, at arbejdsgiver skal vejlede og hjælpe medarbejdere med deres sygedagpengesager, hvis arbejdsgiver bliver bekendt med, at de risikerer at miste retten til refusion som følge af medarbejderens manglende medvirken i sygedagpengeprocessen.

Af: Christian Bonne Rasmussen, juridisk konsulent

mandag den 28. oktober 2019

Relaterede artikler

 • Hvad betyder arbejdsfordeling? onsdag den 01. april

  Maskinmestrenes Forening har modtaget og modtager stadig henvendelser omkring arbejdsfordeling. Formålet med en arbejdsfordeling er at undgå afskedigelser. En arbejdsfordeling indebærer, at arbejdstiden og lønnen nedsættes forholdsmæssigt for medarbejderne på en virksomhed.

  Læs artiklen
 • Lækage på pakdåse sikrer andenplads tirsdag den 31. marts

  Et bachelorprojekt om konsekvenserne af en lækage på en stævnrørspakdåse sikrer nyuddannede maskinmester Marcus Nielsen en andenplads i konkurrencen om årets bachelorprojekt i 2019.

  Læs artiklen
 • Danmark står sammen i krisen torsdag den 19. marts

  Maskinmestrenes Forening arbejder med de øvrige af arbejdsmarkedets parter sammen for at sikre både virksomheder og arbejdstagere bedst muligt mod konsekvenserne af de nødvendige men vidtrækkende begrænsninger, som regering og folketing i øjeblikket gennemfører med henblik på at reducere smittefaren.

  Læs artiklen
 • Dialog med Rederier ifm. Coronavirus tirsdag den 17. marts

  Søndag den 15. marts 2020 orienterede regeringen om indgået trepartsaftale om midlertidig lønkompensation (hjælpepakke) gældende fra 9. marts til 9. juni 2020.

  Læs artiklen
 • Vinderprojekt sætter fokus på udnyttelse af overskudsenergi mandag den 16. marts

  De to nyuddannede maskinmestre, Emil Damsbo Sander og Joachim Carlsen, har vundet konkurrencen om årets bedste bachelorprojekt for 2019.

  Læs artiklen

OBS! MMF.dk benytter sig af cookies for at kunne virke optimalt. Klik "OK" for at acceptere.