Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Arbejdsgiver kunne ikke trække medarbejder i løn

Højesteret afgjorde i en nylig dom, at en kommunal arbejdsgiver ikke kunne trække en medarbejder i løn i forbindelse med, at arbejdsgiveren havde mistet sygedagpengerefusionen som følge af medarbejderens manglende medvirken til kommunens opfølgning efter sygedagpengeloven.

Stressramt medarbejder havde ikke udfyldt spørgeskema til brug for sygedagpengeopfølgningen

Sagen omhandlede en medarbejder, der blev sygemeldt fra sit arbejde som familiekonsulent på grund af stress og psykiske problemer. Sygedagpengekontoret havde i forbindelse med opfølgningen bedt hende om at udfylde et spørgeskema, hvilket hun undlod at gøre rettidigt med den konsekvens, at hendes arbejdsgiver mistede retten til sygedagpengerefusion. Sagen for Højesteret angik spørgsmålet, om arbejdsgiveren kunne gøre erstatningskrav gældende som følge af den manglende sygedagpengerefusion og modregne kravet i medarbejderens løn.

Uagtsomhed medførte ikke erstatningskrav

Højesteret slog fast, at det følger af den almindelige loyalitetspligt, at medarbejderen skal medvirke til sikring af arbejdsgiverens sygedagpengerefusion. Hvorvidt en overtrædelse af denne loyalitetspligt kan medføre et erstatningskrav, der kan modregnes i lønnen, skal afgøres efter de almindelige erstatningsretlige regler.

I henhold til de erstatningsretlige regler kan en arbejdsgiver kun gøre et erstatningskrav gældende over for en medarbejder, hvis det findes rimeligt efter omstændighederne. Højesteret bemærkede, at der i den vurdering skal lægges vægt på hvilken grad af uagtsomhed medarbejderen har udvist, arbejdsgivers evne til at bære tabet, og hvorvidt arbejdsgiveren har tilbudt tilstrækkelig vejledning og hjælp til at opfylde sygedagpengelovens krav. Højesteret kom frem til, at medarbejderen havde udvist uagtsomhed ved ikke at medvirke til kommunens opfølgning, blandt andet fordi hun ikke havde tjekket sin e-Boks. Dog kunne uagtsomheden ikke karakteriseres som grov.

Derudover lagde Højesteret vægt på, at arbejdsgiver ikke havde vejledt hende eller tilbudt hende hjælp, da de blev opmærksomme på den mulige standsning af sygedagpengene. Af disse grunde kunne arbejdsgiver ikke gøre et erstatningskrav gældende over for medarbejderen. Højesteret bemærkede dog, at hvis der efter de erstatningsretlige regler kan pålægges medarbejderen et erstatningsansvar for ikke at have opfyldt krav efter sygedagpengeloven, så kan dette som udgangspunkt modregnes i lønnen – dog så længe medarbejderen kan opretholde en ”beskeden levefod”.

Hvad kan vi lære af dommen?

Dommen understreger, at medarbejderen har pligt til medvirke til sikringen af arbejdsgivers sygedagpengerefusion. Dog kræver det som udgangspunkt forsæt eller grov uagtsomhed fra medarbejderens side, før at en forsømmelse af denne pligt indebærer, at arbejdsgiver må trække medarbejderen i løn. Dommen fastslår desuden, at arbejdsgiver skal vejlede og hjælpe medarbejdere med deres sygedagpengesager, hvis arbejdsgiver bliver bekendt med, at de risikerer at miste retten til refusion som følge af medarbejderens manglende medvirken i sygedagpengeprocessen.

Af: Christian Bonne Rasmussen, juridisk konsulent

mandag den 28. oktober 2019

Relaterede artikler

 • Ocean Plastic Forum fylder 1 år fredag den 06. december 2019

  Den 05. december var Maskinmesterens Forening i spændende selskab med Ocean Plastic Forum i anledning af sidst nævntes 1 års fødselsdag. Maskinmestrenes Forening er medstifter af Ocean Plastic Forum, som også har til huse på Sankt Annæ Plads.

  Læs artiklen
 • Tilskadekomst under transport til midlertidigt arbejdssted tirsdag den 26. november 2019

  Som udgangspunkt er en medarbejder, der er ude for en ulykke under transporten på vej på arbejde, ikke er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, da transport til og fra arbejdspladsen anses for at være privat.

  Læs artiklen
 • Nordiske maskinmestre fejrer 100-års jubilæum tirsdag den 08. oktober 2019

  7. oktober var repræsentanter for det maritime Norden samlet ved konference i København for at fejre 100-års jubilæet for NMF – Nordiska Maskinbefälsfederationen – som blev stiftet i 1919.

  Læs artiklen
 • Lyt til eksperterne i den grønne omstilling tirsdag den 01. oktober 2019

  Maskinmestrenes Forening hilser ambitionen om en 70 procents reduktion af CO2-udledningen velkommen. Men politikerne bør inddrage maskinmestre og andre faggrupper med erfaring fra grøn omstilling i praksis.

  Læs artiklen
 • Hvornår er jeg som leder omfattet af Lederaftalen mandag den 30. september 2019

  Som leder er du omfattet af Lederaftalen, når du er ansat i en virksomhed som er medlem af en organisation under Dansk Arbejdsgiverforening, og er leder ifølge Lederaftalen.

  Læs artiklen

OBS! MMF.dk benytter sig af cookies for at kunne virke optimalt. Klik "OK" for at acceptere.