Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Arbejdsgiver kunne ikke trække medarbejder i løn

Højesteret afgjorde i en nylig dom, at en kommunal arbejdsgiver ikke kunne trække en medarbejder i løn i forbindelse med, at arbejdsgiveren havde mistet sygedagpengerefusionen som følge af medarbejderens manglende medvirken til kommunens opfølgning efter sygedagpengeloven.

Stressramt medarbejder havde ikke udfyldt spørgeskema til brug for sygedagpengeopfølgningen

Sagen omhandlede en medarbejder, der blev sygemeldt fra sit arbejde som familiekonsulent på grund af stress og psykiske problemer. Sygedagpengekontoret havde i forbindelse med opfølgningen bedt hende om at udfylde et spørgeskema, hvilket hun undlod at gøre rettidigt med den konsekvens, at hendes arbejdsgiver mistede retten til sygedagpengerefusion. Sagen for Højesteret angik spørgsmålet, om arbejdsgiveren kunne gøre erstatningskrav gældende som følge af den manglende sygedagpengerefusion og modregne kravet i medarbejderens løn.

Uagtsomhed medførte ikke erstatningskrav

Højesteret slog fast, at det følger af den almindelige loyalitetspligt, at medarbejderen skal medvirke til sikring af arbejdsgiverens sygedagpengerefusion. Hvorvidt en overtrædelse af denne loyalitetspligt kan medføre et erstatningskrav, der kan modregnes i lønnen, skal afgøres efter de almindelige erstatningsretlige regler.

I henhold til de erstatningsretlige regler kan en arbejdsgiver kun gøre et erstatningskrav gældende over for en medarbejder, hvis det findes rimeligt efter omstændighederne. Højesteret bemærkede, at der i den vurdering skal lægges vægt på hvilken grad af uagtsomhed medarbejderen har udvist, arbejdsgivers evne til at bære tabet, og hvorvidt arbejdsgiveren har tilbudt tilstrækkelig vejledning og hjælp til at opfylde sygedagpengelovens krav. Højesteret kom frem til, at medarbejderen havde udvist uagtsomhed ved ikke at medvirke til kommunens opfølgning, blandt andet fordi hun ikke havde tjekket sin e-Boks. Dog kunne uagtsomheden ikke karakteriseres som grov.

Derudover lagde Højesteret vægt på, at arbejdsgiver ikke havde vejledt hende eller tilbudt hende hjælp, da de blev opmærksomme på den mulige standsning af sygedagpengene. Af disse grunde kunne arbejdsgiver ikke gøre et erstatningskrav gældende over for medarbejderen. Højesteret bemærkede dog, at hvis der efter de erstatningsretlige regler kan pålægges medarbejderen et erstatningsansvar for ikke at have opfyldt krav efter sygedagpengeloven, så kan dette som udgangspunkt modregnes i lønnen – dog så længe medarbejderen kan opretholde en ”beskeden levefod”.

Hvad kan vi lære af dommen?

Dommen understreger, at medarbejderen har pligt til medvirke til sikringen af arbejdsgivers sygedagpengerefusion. Dog kræver det som udgangspunkt forsæt eller grov uagtsomhed fra medarbejderens side, før at en forsømmelse af denne pligt indebærer, at arbejdsgiver må trække medarbejderen i løn. Dommen fastslår desuden, at arbejdsgiver skal vejlede og hjælpe medarbejdere med deres sygedagpengesager, hvis arbejdsgiver bliver bekendt med, at de risikerer at miste retten til refusion som følge af medarbejderens manglende medvirken i sygedagpengeprocessen.

Af: Christian Bonne Rasmussen, juridisk konsulent

mandag den 28. oktober 2019

Relaterede artikler

 • Ny bestyrelse i Maskinmestrenes Forening onsdag den 01. juli

  I dag – onsdag den 01. juli 2020 – starter det nye foreningsår og samtidig tiltræder bestyrelsen, som medlemmerne ved urafstemningen i foråret bestemte den sammensat.

  Læs artiklen
 • Energikonferencen 2020 – ses vi 24. august? onsdag den 24. juni

  Den nationale Energikonference 2020 afholdes for syvende gang i Esbjerg som dén årlige energikonference udenfor hovedstadsområdet, der tegner de energipolitiske tendenser og mål.

  Læs artiklen
 • Må medarbejdere trodse Udenrigsministeriets rejsevejledning? tirsdag den 23. juni

  Sommerferien står for døren, men muligheden for at komme væk og opleve andre kulturer og et andet klima er begrænset i forhold til, hvad vi er vant til. Nogle fristes måske til at tage en tur op i det svenske eller se, om der går en flyafgang uden for Europa – og dermed trodse det danske udenrigsministeriums anbefalinger. Dette skal man som medarbejder dog passe på med, da det kan få ansættelsesretlige konsekvenser.

  Læs artiklen
 • Arbejdsmiljøloven er ændret tirsdag den 09. juni

  I december 2019 blev ændring af arbejdsmiljøloven vedtaget i Folketinget. Lovændringen indebærer, at reglerne er blevet mere forståelige, og at en række sproglige og forståelsesmæssige vanskeligheder fjernes.

  Læs artiklen
 • Forbedret muligheder for erhvervsrejser tirsdag den 26. maj

  Udenrigsministeriet er netop kommet med råd om, hvordan 'nødvendige erhvervsrejser' kan gennemføres. Samtidig kan erhvervsrejsende blive testet for coronavirus før rejse og dermed dokumentere, at de ikke er smittet.

  Læs artiklen