Udskriv denne side

Tilskadekomst under transport til midlertidigt arbejdssted

Som udgangspunkt er en medarbejder, der er ude for en ulykke under transporten på vej på arbejde, ikke er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, da transport til og fra arbejdspladsen anses for at være privat.

Tilskadekomst i forbindelse med en sådan ulykke vil derfor i de fleste tilfælde ikke kunne anerkendes som en arbejdsskade.

I en nylig sag skulle domstolene tage stilling til, om der var tale om en arbejdsskade, da en social- og sundhedsassistentvikar, som havde været tilknyttet et sygehus i 3 måneder, kom slemt til skade under transporten til dennes arbejdsplads. Vikaren mente, at der var tale om en arbejdsskade, da hun som vikar havde skiftende arbejdssteder, og at det var nødvendigt at stille egen bil til rådighed for transporten. Desuden modtog hun kørselsgodtgørelse for transporten.

Både byret og landsretten kom dog frem til, at vikaren ikke var omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Landsretten lagde vægt på, at kørslen ikke foregik i arbejdstiden og ikke var et led i arbejdets udførelse, samt at vikaren ikke var forpligtet til at køre til virksomheden i egen bil, men kunne vælge anden transport, så længe hun kunne møde til den fastsatte tid.

Kun omfattet af arbejdsskadesikringsloven i særlige tilfælde
Dommen understreger, at der ikke er tale om en arbejdsskade, hvis man kommer til skade under transporten til eller fra arbejde, uanset om transporten sker til eller fra et midlertidigt arbejdssted, hvor arbejdsgiver udbetaler eller kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse for transporten.

En medarbejder kan dog i særlige tilfælde være omfattet af arbejdsskadesikringsloven i forbindelse med transport til et midlertidigt arbejdssted. Ankestyrelsen er blandt andet kommet frem til dette resultat i to sager, hvor medarbejderne havde udført arbejde hjemmefra inden transporten til det midlertidige arbejdssted. 

En medarbejder vil derudover være omfattet arbejdsskadesikringsloven under transporten mellem to arbejdssteder, f.eks. hvis medarbejderen kører fra sin faste arbejdsplads til et møde eller kursus på en anden lokation. 

Kontakt gerne arbejdsmarkedsafdelingen ved spørgsmål til ovenstående.

Af: Christian Bonne Rasmussen, juridisk konsulent

tirsdag den 26. november 2019

Relaterede artikler

 • Energikonferencen Esbjerg 2020 fredag den 21. februar

  Hvordan ser fremtidens energi ud? Energikonferencen Esbjerg 2020 giver dig svaret!

  Læs artiklen
 • Maskinmestrenes Forenings årsberetning 2019 mandag den 10. februar

  I 2019 fik Maskinmestrenes Forening en ny strategi, som skal øge kendskabet til maskinmestrenes værdi for virksomhederne. Trods den aktuelle succes på arbejdsmarkedet skal professionen fremtidssikres.

  Læs artiklen
 • Refusion til virksomheder ved medarbejderes barselsorlov fredag den 14. februar

  Lønmodtagere har ret til at holde barselsorlov, men ikke nødvendigvis ret til løn under orloven. Funktionærloven sikrer kvinder halv løn i dele af orlovsperioden, men derudover er der intet krav om, at virksomheder skal betale løn under barselsorloven. I stedet får mange lønmodtagere barselsdagpenge fra staten.

  Læs artiklen
 • Ny aftager- og dimittendundersøgelse Ca. 0 timer siden

  Behovet for maskinmestre afspejler sig i Maskinmestrenes Forenings seneste aftager- og dimittendundersøgelse. 

  Læs artiklen
 • Ocean Plastic Forum fylder 1 år fredag den 06. december 2019

  Den 05. december var Maskinmesterens Forening i spændende selskab med Ocean Plastic Forum i anledning af sidst nævntes 1 års fødselsdag. Maskinmestrenes Forening er medstifter af Ocean Plastic Forum, som også har til huse på Sankt Annæ Plads.

  Læs artiklen

OBS! MMF.dk benytter sig af cookies for at kunne virke optimalt. Klik "OK" for at acceptere.