Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

18 kilometer CO2-rør under skøjtebanen

For første gang i Danmark er et CO2-baseret køle- og energianlæg sat i drift i en skøjtehal efter en gennemgribende renovering med fokus på bæredygtighed og energibesparelse.

Aarhus Skøjtehal er hen over sommeren og efteråret 2019 blevet renoveret fra gulv til loft. Renoveringen har blandt andet omfattet installationen af det første danske skøjteanlæg med CO2 -fordampning direkte i banen – gennem 18 kilometer kobberrør i betonbunden.

Den oprindelige skøjtebane var en udendørsbane opført i 1967. Køleanlægget bestod dengang af to kompressorer med R22-kølemiddel i direkte ekspansion i banen. I 1972 blev hallen opført, og i 1993 blev køleanlægget ombygget til ammoniak – nu med glykol i banen. Dette anlæg har kørt frem til april 2019, hvor det efter 52 år trængte til udskiftning.
Aarhus Kommune, som ejer og driver Aarhus Skøjtehal, var fremsynede og kunne se idéen i, at det nye køleanlæg skulle baseres på den nyeste, grønne teknologi med høj effektivitet og stor grad af genvinding af varmen fra køleanlægget.

Udover at det gamle køleanlæg er udskiftet til mere miljø- og klimavenlig teknologi, er der opsat et nyt, moderne ventilationsanlæg i hallen. Som ekstra bonus har renoveringen givet en mere behagelig oplevelse for de besøgende, idet der er opsat strålevarmepaneler i loftet, så der kan tændes for varmen over tilskuerpladserne. Også den gamle, slidte træbande er blevet udskiftet til fleksible bander, hvor den øverste del af plexiglasset er bevægelig, så ishockeyspillerne ikke kommer til skade. Endelig er lyset i hallen udskiftet, så der nu er LED-lys over alt.

Den samlede renovering har kostet omkring 20 millioner kroner.

Kritisk energirapport startede processen
Projektet begyndte i foråret 2018, da Aarhus Kommune fik udfærdiget en energirapport på skøjtebanens køleanlæg, som viste, at der skulle gøres noget for at nedsætte energiforbruget. Efter en udbudsrunde pegede kommunens Teknik og Miljø på NIRAS A/S som totalrådgiver, der skulle stå for en samlet energirenovering af skøjtehallen og dermed alle ydelser fra projekteringsledelse til projektering og arbejdsmiljøkoordinering, byggeledelse og tilsyn.

»Opgaven var både spændende og kompleks, og vi anbefalede Aarhus Kommune, at energirenoveringen af hallen blev en helhedsløsning, så køl, ventilation og varme kunne gå op i en teknisk treenighed,« fortæller Ekspertisechef Peter Viking Hansen fra NIRAS.

Som det første anbefalede rådgivervirksomheden at skrotte det gamle ammoniakanlæg og erstatte det med et nyt, energibesparende og bæredygtigt anlæg, gerne baseret på CO2-teknologi, som med succes er i drift flere steder i Sverige, men hidtil ikke anvendt på en dansk skøjtebane. Det eksisterende gulv i skøjtehallen var skævt og stort set uden isolering mod jorden. Derfor lød det i anbefalingen, at hele banebunden med de gamle og efterhånden slidte rør også blev udskiftet, så en teknisk løsning med CO2 direkte i banebunden kunne etableres.

Endelig anbefalede NIRAS at udskifte skøjtehallens ventilationsanlæg, så det kunne indgå i varmegenvinding fra det nye køleanlæg.

»Samlet set udfordrede det flere af vores fagligheder, og det er altid interessant,« forklarer Peter Viking Hansen fra NIRAS.

Varmegenvinding og grøn energi
Efter en udbudsrunde i slutningen af 2018 blev entreprisen vundet af Multi Køl og Energi A/S, som pegede på Advansor A/S som producent.

Løsningen er et 400kW køleanlæg til at holde isen ved en temperatur mellem -6 og -12°C, bestående af pumpebeholder og pumper til at cirkulere CO2’en direkte ud i banen. På fremløbssiden pumpes den nedkølede CO2 ud til en 60 meter lang fordelingsmanifold, som er placeret i den ene side af hele skøjtebanens længde. Fra manifolden, der er forsynet med 300 forgreninger, fordeles CO2’en ud i banens bredde i 300 kobberrørs-hårnåle, som sender væsken retur til en sugemanifold, hvorfra CO2’en sendes tilbage i køleanlægget til ny nedkøling.

Selve kompressoranlægget består af fem kompressorer, der alle har permanent magnetmotor for at øge anlæggets effektivitet. Desuden anvendes ejektor-teknologi for ligeledes at øge effektiviteten samt varmevekslere, der giver mulighed for varmegenvinding ved flere temperaturniveauer. Derudover er en gaskøler placeret på taget for afsættelse af den varme, der ikke bruges i skøjtehallens processer. Løsningen er sat op til at kommunikere med skøjtehallens CTS-anlæg, som gør det yderst anvendeligt og overskueligt for hallens driftspersonale.

»Anlægget er bygget, så det optimerer udnyttelse af både kulde- og varmeenergien. Varmen, som køleanlægget afgiver, samles op til varmegenvinding og sendes ud i skøjtehallens ventilationsanlæg,« forklarer Salgs- og projektchef René Lyngø fra Multi Køl & Energi.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 01, 2020.

torsdag den 30. januar

Relaterede artikler

 • PRESSEMEDDELELSE: Energikonference 2020 – Esbjerg som energisk omdrejningspunkt mandag den 24. august

  For syvende år i træk afholdes i dag den største energikonference udenfor hovedstadsområdet i Danmarks energimetropol Esbjerg.

  Læs artiklen
 • Ørum satser på synergi mellem sol og varmepumpe tirsdag den 28. juli

  Solvarme skal integreres med luft-til-vand varmepumpe hos Ørum Varmeværk for at optimere effektiviteten og skabe størst mulig synergi mellem de naturlige energikilder, luft og sol, i løbet af året.

  Læs artiklen
 • Energikonferencen 2020 – ses vi 24. august? onsdag den 24. juni

  Den nationale Energikonference 2020 afholdes for syvende gang i Esbjerg som dén årlige energikonference udenfor hovedstadsområdet, der tegner de energipolitiske tendenser og mål.

  Læs artiklen
 • Bred klimaaftale bringer Danmark tilbage i den grønne førertrøje mandag den 22. juni

  Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en ambitiøs klimaaftale, der sikrer en helt grøn energisektor og vigtige skridt mod en grønnere industri. Aftalen viser resten af verden, at klimahandling og økonomisk genopretning går hånd i hånd. I alt medfører aftalen sammen med klimaaftalen for affald CO2e-reduktioner på 3,4 mio. tons i 2030.

  Læs artiklen
 • Brøndby Hallen viser vej til fremtidens halbelysning mandag den 23. marts

  Ny LED-belysning i Brøndby Hallen giver bedre lys til en lavere pris foruden lang levetid og fleksibel tilpasning til særlige aktiviteter. Et tæt samarbejde med Kvalitek og Zarp Danmark har sikret en optimal løsning.

  Læs artiklen