Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Rensegrisen bliver automatisk sendt afsted

Maskinmester Aksel Kirkeby har deltaget i udviklingen af en automatisk rensegrisløsning, som fremover kan komme spildevandsbranchen til gavn ved at effektivisere rensningen af spildevandstrykledninger.

Når spildevand pumpes gennem lange trykledninger, vil der ofte være en lang opholdstid i ledningen, hvor biologiske processer forbruger det ilt, der er i vandet. Dermed opstår iltfrie forhold og svovlbrintedannende bakterier, som vokser godt ved de rigtige pH- værdier, den rigtige temperatur og med noget biologisk materiale, som de kan leve af. Dette materiale afsættes indvendig på rørvæggene, hvor de biologiske processer frembringer svovlbrinte.

Svovlbrinte er farligt for mennesker, det tærer kloakledninger, metaller og el-systemer, det mørner gummi, som er en vigtig del af el-ledningers isolering, det hæmmer processerne på renseanlæg, og det generer omgivelserne. Når der afsættes biologisk materiale indvendig i et rør, bliver lysningen mindre, og dermed skal der bruges mere energi/elektricitet til pumpning af spildevand.

»Svovlbrinte udsætter kloakledninger for tæring, som nedsætter deres levetid betydeligt, så man kan også risikere at måtte afskrive sine investeringer meget hurtigere, hvis kloakrør og spildevandsledninger skal udskiftes før tid på grund af tæringer,« siger maskinmester Aksel Kirkeby, som er seniorprojektleder ved Vand og Affald i Svendborg.

Med andre ord kan der være både miljø- og driftsproblemer samt økonomiske udfordringer forbundet med pumpning af spildevand, og der er derfor gode grunde til at begrænse belægninger i trykledninger mest muligt.

Automatisk mekanisk rensning
Svovlbrintedannelse kan bekæmpes på flere måder. Den mest almindelige bekæmpelse er med kemikalier, som dog kan have negativ indflydelse på arbejdsmiljøet, og desuden er farligt for naturen – eksempelvis ved uheld under transport. Kemikalier er også ætsende over for metaller og andet – og sidst, men ikke mindst, kemikalier koster penge.

En anden måde at bekæmpe svovlbrinte på er at rense trykledningerne i en mekanisk proces. Mange pumpestationer har mulighed for manuel afsendelse af rensegrise, men da der arbejdes med spildevand med indhold af sygdomsfremkaldende stoffer og bakterier med mere, er det en tidskrævende proces. Der er derfor et stort potentiale i effektivisering af rensningsarbejdet, herunder forbruget af kemikalier og el med mere ved overgang til en automatisk afsenderstation til rensegris.

Med udgangspunkt i konkrete og dyrekøbte erfaringer har Vand og Affald nu, i samarbejde med en lokal maskinvirksomhed, udviklet en automatisk løsning til mekanisk rensning af tryksatte spildevandsledninger. Løsningen er en automatisk afsendelse af rensegrise, som kan styres ud fra forskellige parametre – for eksempel bestemte intervaller (tid eller vandmængder), ved grænseværdier ud fra målinger af svovlbrinteniveauet i ledningen, eller hvis pumpetrykket i ledningen bliver for højt.

Problemer på Drejø og Skarø
Forhistorien er etableringen af nye kloaksystemer på Drejø og Skarø tilbage i 2000. I forbindelse med projekteringen var Vand og Affald opmærksom på lange opholdstider for spildevandet i ledningerne, og der blev indbygget en manuel rensegrisafsender, og trykledningen blev optimeret bedst muligt for at opnå mindst mulig opholdstid for spildevandet i trykledninger.

På trods af optimeringen var der fra starten lugtgener af svovlbrinte ved oppumpning fra Drejø Gl. Havn, og der var ligeledes problemer med lugtgener på Skarø, ligesom der jævnligt måltes svovlbrinte i oppumpningsbrønden på Fyn, hvor spildevandet fra de to øer kom i land.

»På Drejø har vi i årenes løb arbejdet meget for at mindske lugtgener fra Drejø Gl. Havn, og trykledningen blev jævnligt renset med skumsvampe. På den måde lærte vi, hvad drift af et kloaksystem koster på en ø, og det var her, jeg begyndte at tænke, at det kunne være smart med en fjernbetjent-automatisk rensegrisafsender, da vi kunne spare mange ture til Drejø, hvis vi kunne fjernbetjene afsendelsen af rensegrise via vores SRO-system,« fortæller Aksel Kirkeby, som har arbejdet 26 år i spildevandsbranchen.

I flere år blev svovlbrinten på de to øer bekæmpet med kemi i form af CAN (CaNO3), men i 2016 blev trykledningen fra Drejø til Skarø tilstoppet med kalkskaller, og en oprensning af ledningen tog otte uger og kostede halvanden million kroner.

Herefter var der forstærket motivation til at finde en bedre løsning. To års udviklingsarbejde har nu resulteret i en automatisk rensegrisafsender – som følge af et offentligt-privat-samarbejde mellem Vand og Affald, Svendborg Motorværksted og Sikringscenter Syd. Løsningen er efterfølgende patentanmeldt og bliver nu tilbudt den øvrige spildevandsbranche.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 4, 2020.

onsdag den 15. april

Relaterede artikler

 • PRESSEMEDDELELSE: Ocean Plastic Forum event - Fra havplast til hylde tirsdag den 08. september

  I dag er lige under 50 virksomheder fra Ocean Plastic Forum samlet hos Desmi Ro-Clean i Odense for at dele viden om og erfaringer med oprensning og genanvendelse af havplast, som er en stigende udfordring i verdens floder og have.

  Læs artiklen
 • Optimeret slambehandling øger gasproduktion tirsdag den 21. april

  Maskinmestre hos Krüger har udviklet en såkaldt 3iEN-slamlagertank til Skagen Renseanlæg. Buffertanken har indbygget varmeveksling, gasopsamling og afhjælper problematikker som følge af store variationer i mængden af spildevand.

  Læs artiklen
 • Ocean Plastic Forum fylder 1 år fredag den 06. december 2019

  Den 05. december var Maskinmesterens Forening i spændende selskab med Ocean Plastic Forum i anledning af sidst nævntes 1 års fødselsdag. Maskinmestrenes Forening er medstifter af Ocean Plastic Forum, som også har til huse på Sankt Annæ Plads.

  Læs artiklen
 • Pressemeddelelse: Danskere fjerner plast fra verdenshavene fredag den 08. november 2019

  50 stærke danske virksomheder og organisationer er gået sammen om at gøre noget ved de store problemer med plast i verdenshavene. Den samlede indsats skal sætte et tydeligt dansk aftryk på et globalt problem. Torsdag den 05. december slår parterne dørene op til et stort arrangement hos Dansk Industri, hvor minister for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn (S), kommer med et indlæg.

  Læs artiklen
 • Kursen er sat mod halvering af skibsfartens CO2-udledning mandag den 21. oktober 2019

  I 2050 skal skibsfartens udledning af CO2 være halveret. Det stiller krav om både teknologisk udvikling, nye forretningsmodeller og politiske aftaler, som sikrer, at den maritime omstilling sker på lige vilkår.

  Læs artiklen