Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Billedekilde: Danske Rederier
Billedekilde: Danske Rederier

Søfarende bør prioriteres i tests

Danske Rederier, Metal Maritime og Maskinmestrenes Forening kommer med fælles opråb til myndighederne om mulighed for coronatest af søfarende, der skal påmønstre. 

Tusindvis af besætningsmedlemmer har været på havet i væsentligt længere perioder, end de normalt er. For at begrænse risikoen for smitte med coronavirus har besætningsskift været reduceret til et minimum. Men behovet for at få afløst de ca. de 10.000 søfarende – heriblandt 1.700 danske - der arbejder og opholder sig om bord på danske skibe under mere fjerne himmelstrøg, stiger.

Derfor retter Danske Rederier sammen med Metal Maritime og Maskinmestrenes Forening nu henvendelse til de danske sundhedsmyndigheder for at få nogle retningslinjer for, hvordan søfarende kan testes for coronavirus og evt. antistoffer, før de påmønstrer.

”Behovet for at afløse de søfarende på havet stiger dag for dag. De har været væk meget længe, og så snart det er muligt, skal vi have skiftet besætningerne. Men det kræver, at vi er helt sikre på, at de nye besætninger er smittefri, og derfor skal de kunne testes lige op til afgang og have mest mulig vished og dokumentation for, at de er fri for coronavirus,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Konkret anmoder Danske Rederier sammen med fagforeningerne Sundhedsstyrelsen om snarest at udarbejde sundhedsfagligt funderede retningslinjer for covid-19 test af søfarende og sørge for den nødvendige testadgang. Desuden bør der være mulighed for at blive testet for antistoffer, så snart dette bliver en reel mulighed.

”Test er et godt værktøj, men kan ikke stå alene. Det er vigtigt at få udviklet retningslinjer for, hvordan en kombination af test, isolation, monitorering og transport, kan forhindre at smitte bringes ombord,” siger Lars Have Hansen, formand for Maskinmestrenes Forening.

Også Metal Maritime ser et stort behov for at få klarlagt og smidiggjort processen for besætningsskift:

”De søfarende er nøglepersoner og løser en kæmpe opgave i disse uger. Vi skal tage hånd om vores folk på havet, og derfor er vi nødt til at have sundhedsmyndighederne til at få øjnene op for behovet for test og retningslinjer,” siger Ole Philipsen, formand for Metal Maritime.

Danske Rederier og fagforeningerne foreslår, at strategien kommer til at omfatte søfarende med et gyldigt dansk sundhedsbevis, som skal rejse ud indenfor et nærmere fastsat antal dage. Ud over de søfarende ønsker parterne også, at ansatte på mobile anlæg som boreplatforme omfattes af retningslinjerne.

Globalt er flere hundrede tusinde søfarende i samme situation, og en række internationale maritime organisationer arbejder på at lave et internationalt sæt retningslinjer for, hvordan der gradvist kan åbnes op for skift af skibsbesætninger. Men da en international løsning kan have længere udsigter, er der i branchen et ønske om og behov for, at man fra dansk side allerede nu tager initiativer, der stiller danske søfolk i den bedst mulige position ved et besætningsskift.

 

onsdag den 29. april 2020

Relaterede artikler

 • Rekordhøjt antal blå praktikpladser fredag den 05. februar

  Rekordmange unge fik sidste år tilsagn om en blå praktikplads i 2021 som et led i deres maritime uddannelse. 

  Læs artiklen
 • Ny lov om krav til test og isolation ved indrejse i Danmark torsdag den 04. februar

  Der er vedtaget ny lov om krav til test og isolation ved indrejse til Danmark. Den blev vedtaget med bredt flertal i Folketinget. Detaljerne i lovkravene skal udmøntes ved bekendtgørelser, og her lægger sundhedsministeren op til at fritage bl.a. søfarende for isolation.

  Læs artiklen
 • Maritime overenskomst forhandlinger for maskinmestre er startet torsdag den 21. januar

  Overenskomstforhandlinger med Danske Rederier for maskinmestre går i gang første uge i februar efter en udsættelse på et år som følge af Corona-krisen.

  Læs artiklen
 • Aftale om besætningsskift ophører og udfases onsdag den 14. oktober 2020

  Med virkning fra i morgen – 15. oktober – ophører den særlige aftale om håndtering af besætningsskift under Corona-krisen. Maskinmestrenes Forening, Metal Maritime og Danske Rederier har indgået aftale om særordningens ophør og udfasning, så overenskomstvilkårene igen bliver gældende.

  Læs artiklen
 • Det digitale skib onsdag den 07. oktober 2020

  I starten af ugen bød Maskinmestrenes Forening velkommen til et webinar i samarbejde med Skibsteknisk Selskab. 104 maskinmestre og skibsingeniører var samlet virtuelt for at høre om 'Det digitale skib’. 

  Læs artiklen