Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Kæmpe magneter skal køles til nulpunktet

Anders Andersen har ansvar for køling og ventilation på CERN, der er verdens førende forskningscenter for eksperimenterende partikelfysik. Her arbejdes med temperaturer tæt på det absolutte nulpunkt.

Et halvt år efter han stod som færdiguddannet maskinmester, tiltrådte Anders Andersen i sommeren 2004 sit første job. Det var på CERN, i Geneve, som er verdens førende forskningscenter for eksperimenterende partikelfysik. CERN råder over verdens største partikelaccelerator – Large Hadron Collider – som blandt andet kræver temperaturer tæt på det absolutte nulpunkt for at skabe de nødvendige superledende konditioner i magneterne. Den superledende tilstand muliggør meget høje elektriske strømme og lave tab, når partiklerne sendes gennem acceleratoren for at kollidere med hinanden og derved genskabe tilstande tæt på Big Bang.

Den store kollisionsmaskine befinder sig 100 meter under jorden, men køleprocessen starter over jorden i en række køletårne, som Anders Andersen og hans kolleger i Cooling and Ventilation har det daglige ansvar for.

»Min uddannelse som maskinmester har været en perfekt forberedelse til de opgaver, jeg har på CERN i dag. Jeg har ansvar for mange forskellige anlæg – lige fra køling og ventilation til strømforsyning og trykluft, så på den måde er maskinmester, med sin brede, tekniske tilgang, den helt rigtige uddannelse til mit job,« siger Anders Andersen, som oprindelig er uddannet automatikmekaniker, inden han begyndte på maskinmesteruddannelsen på den daværende Aalborg Maskinmesterskole.

»Vi fik besøg på skolen af repræsentanter for CERN, deriblandt en maskinmester, og jeg synes, at det lød som en spændende mulighed for at komme til at arbejde i udlandet på en stor, international arbejdsplads, hvor man har kolleger fra mange forskellige lande,« siger han.

Primær- og sekundærkøling
Da Anders Andersen kom til CERN, begyndte han med at arbejde i det centrale kontrolrum, men flyttede efter ni måneder videre til Cooling and Ventilation, hvor han har været siden. Cooling and Ventilation er en afdeling med cirka 60 medarbejdere, der har ansvar for en række køle- og ventilationsanlæg foruden trykluft og dykdrænpumpeinstallationer.

»Mit arbejde er meget alsidigt. Det omfatter kontraktansvar for leverandører, ansvar for drift af konkrete anlæg, budgetansvar for projekter, projektering af nye anlæg, planlægning af vedligehold, udskiftninger og ombygninger samt kontrol med udført arbejde. Teknisk handler opgaverne om køling, ventilation, el og trykluft,« fortæller han.

I alt har CERN cirka 90 køleanlæg med kompressorer, der har en samlet effekt på 82 MW. Hertil kommer 27 køletårne med en samlet maksimal effekt på mere end 400 MW. De fleste af de store køletårne leverer køling til den 27 kilometerlange underjordiske ring, hvor Large Hadron Collider er etableret. Køletårnene leverer køling til kølekompressorerne, som igen leverer afkølet vand, der blandt andet bruges i ventilationsanlæggene og til køling af elektroniske rack i Large Hadron Collider.
En del af hans ansvarsområde er store varmevekslere, som anvendes undervejs i den samlede køleproces.

Kølevandet fra køletårnene bliver ikke brugt direkte i eksperimenterne. Der foretages en primærkøling med køletårnene, og efter vekslerne sker en sekundærkøling med demineraliseret vand (blandt andet brugt til vandkølede kabler, power converters, varme magneter og radiofrekvensudstyr) via de særlige cryo-anlæg, som leverer den nødvendige temperatur tæt på det absolutte nulpunkt til de superledende magneter, fortæller Anders Andersen.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 4, 2020.

torsdag den 07. maj

Relaterede artikler

 • Kernekraft driver partikelforskning onsdag den 08. april

  Der er indbygget op til firedobbelt el-forsyningssikkerhed på CERN, som er verdens førende forskningscenter for partikelfysik. Strømmen leveres langt overvejende fra franske a-kraftværker.

  Læs artiklen
 • Partikler kolliderer på Big Bang-fabrikken onsdag den 19. februar

  CERN er verdens førende forskningscenter for partikelfysik, som udfører eksperimenter, der genskaber tilstanden lige efter Universets ”fødsel” ved Big Bang for 13,8 milliarder år siden.

  Læs artiklen
 • Det hele begynder med partikler mandag den 03. februar

  CERN er verdens førende forskningscenter for partikelfysik, men har derudover leveret flere banebrydende teknologier, heriblandt touchscreens, World Wide Web og medicinske scannere.

  Læs artiklen

OBS! MMF.dk benytter sig af cookies for at kunne virke optimalt. Klik "OK" for at acceptere.