Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Et maskinmesterjob med masser af kød på

Jan Nygaard er teknisk chef på Danish Crowns fabrik i Kina, som forædler dansk svinekød til det kinesiske marked. Fabrikken har fuld sporbarhed for alle produkter helt tilbage til de danske svineavlere.

Kineserne skal spise mere dansk svinekød. Det er målet for Danish Crown. Derfor har den danske fødevarekoncern etableret og idriftsat sin første fabrik i Kina – mere præcist i Pinghu cirka 75 kilometer sydvest for Shanghai.

Fabrikken på 17.000 kvadratmeter begyndte at producere forædlet kød i juni 2019 – efter cirka et års byggeri – og maskinmester Jan Nygaard har været med hele vejen fra planlægning over byggeri til i dag at være teknisk chef på fabrikken med ansvar for drift af alle tekniske anlæg.

»Vi har fulgt planen, overholdt fristerne og er vist også kommet i mål lidt under budget, så det er vist bestået. Men der er stadig hængepartier. Sådan er det altid ved så store projekter, og de hængepartier er vi nu i fuld gang med at få styr på. Det fylder en god del af mine daglige opgaver,« siger Jan Nygaard, som har været en del af projektet med den kinesiske fabrik siden december 2017, hvor han blev ansat hos Danish Crown for at være med til at sikre projektets gennemførelse.

Tidligere har han arbejdet for en række store, danske produktions- og industrivirksomheder: Aalborg Portland, Vestas, Shell, Arla Foods og Bang & Olufsen. For Vestas var han udstationeret i tre år i Kina fra 2009-2011.

»Jeg trækker meget på mine erfaringer og relevante systemer fra tidligere job med industrielle bygge- og idriftsættelsesprocesser. Efterhånden som projektorganisationen har afsluttet sine opgave, har fabrikschefen og jeg fået hele det overordnede daglige ansvar for fabrikken. Vi hører faktisk ikke så meget fra Danmark,« siger Jan Nygaard.

Kød fra danske svin
Kødet, som forædles på fabrikken i Kina, kommer fra danske svineavlere. Svinene slagtes på danske slagterier, hvor kødet forarbejdes til cirka 20 kilogram udskæringer, som fryses ned og sejles til Shanghai. Her kommer det på kølehus, hvor det ligger, indtil fabrikken i Pinghu kalder på det til sin produktion.

»Når vi modtager kødet, er det vigtigt, at vi holder temperaturen på minus 18 grader. Vi tør kødet op i mikrobølgeovne, som er indstillet til at tø op fra præcis den temperatur. Derfor skal vi have styr på temperaturerne i alle faser af produktionen,« siger Jan Nygaard.

Der er to produktionslinjer på fabrikken: En til fersk kød og en til forarbejdede produkter. De ferske kødprodukter er blandt andet fars og kødterninger, mens de forarbejdede produkter er til spareribs, pulled pork, pølser og bacon.

»Lige fra svinene bliver leveret fra producenten til slagterierne i Danmark, og til det forædlede kød havner i kølediskene i kinesiske supermarkeder, som blandt andet bacon og cocktailpølser, er der fuld sporbarhed. For hvert trin i processen bliver kødet scannet ind, så man i sidste ende kan spore det tilbage til det enkelte slagteri i Danmark og derfra til, om nødvendigt, hvilken besætning dyret er fra. På fabrikken scanner vi alle udskæringer, lige fra vi modtager dem, gennem forarbejdningen og til de forlader fabrikken. Det handler primært om fødevaresikkerhed og kvalitetssikring, men er selvfølgelig også en mulighed for at opdage svind ud over det normale. Groft sagt skal et ton kød, som vi modtager, gerne resultere i eksempelvis 980 kilogram forædlet kød, vi kan sende til kunderne. Hvis der mangler mere end 20 kilogram, som er normal spild ved forarbejdningen for et givet produkt, så har vi mulighed for at undersøge, hvor i processen svindet er opstået,« siger Jan Nygaard.

Mange ansvarsområder
Som teknisk chef er Jan Nygaard ansvarlig for en række funktioner og områder på fabrikken: Drift, service og vedligehold af alle tekniske anlæg. Facility Management, herunder vagt og adgangskontrol, kantine og rengøring. EHS (Environment Health Safety) svarende til arbejdsmiljø, miljø og sikkerhed. Desuden har han ansvaret for it-afdelingen – foruden implementering af et vedligeholdssystem.

»Vi er cirka 20 medarbejdere i teknisk afdeling. Hertil kommer 40 medarbejdere, som står for Facility-ydelser, der leveres af en ekstern partner, som jeg også er ansvarlig for. Fabrikschefen og jeg har været med til at ansætte stort set alle medarbejdere. Vi er de eneste danskere på fabrikken. Resten af organisationen er kinesere. Selvfølgelig kan der være kulturforskelle, men i det daglige handler det mest om, at man skal være klar til at følge op på opgaver, så man er helt sikker på, at de bliver udført som aftalt,« siger Jan Nygaard.

Fabrikkens døgnrytme er baseret på to produktionsskift, som begynder ved midnatstid og afsluttes cirka 14-16 timer senere, hvor rengøringen overtager.

»Vi kører et natskift og et dagskift. På den måde kan vi levere kød til kunderne fra klokken cirka 08 om morgenen og kan køre dagens sidste varer afsted til kunderne inden klokken 16. Herefter overtager rengøringsholdet, som først rengør hele fabrikken og derefter udtørrer den, så alle produktionsfaciliteter står klar, når første skift går i gang ved midnat,« fortæller Jan Nygaard.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 5, 2020.

mandag den 18. maj

Relaterede artikler

 • Ny teknologi accelererer slambundfældningen seks gange Ca. 1 timer siden

  Som første danske anlæg anvender Viby Renseanlæg ny teknologi, som seksdobler bundfældningshastigheden i efterklaringerne, hvilket øger den samlede rensekapacitet markant uden udbygning af anlægget.

  Læs artiklen
 • Remote-opgradering af kontrolsystem kom i mål før tid torsdag den 23. juli

  Under corona-pandemien og dens krav om personlig distance har Norfors foretaget en vellykket opgradering af System 800xA på distancen – med flere gevinster til følge.

  Læs artiklen
 • Den nyeste teknologi til fremtidens maskinmestre torsdag den 09. juli

  Sammen har Aarhus Maskinmesterskole og en række virksomheder skabt et CO2-køleanlæg, der skal indgå i undervisning og uddannelse af fremtidige maskinmesterstuderende i Aarhus.

  Læs artiklen
 • Bred klimaaftale bringer Danmark tilbage i den grønne førertrøje mandag den 22. juni

  Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en ambitiøs klimaaftale, der sikrer en helt grøn energisektor og vigtige skridt mod en grønnere industri. Aftalen viser resten af verden, at klimahandling og økonomisk genopretning går hånd i hånd. I alt medfører aftalen sammen med klimaaftalen for affald CO2e-reduktioner på 3,4 mio. tons i 2030.

  Læs artiklen
 • Danmarks største ATES-anlæg taget i brug mandag den 12. august 2019

  Kasper Allerup Petersen har ansvaret for Nyt Hospital Bispebjergs nye ATES-løsning. Teknologien er anvendt i over 20 år i Danmark, men er aldrig tidligere blevet udført i denne målestok.

  Læs artiklen