Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Varsling af ferie?

Ferieloven giver dig som medarbejder ret til 5 ugers ferie om året. De 5 uger bliver opdelt i 3 ugers hovedferie og 2 ugers restferie. 

De fleste medarbejdere får i fællesskab med virksomhedens ledelse aftalt, hvordan ferien skal afvikles. Men hvis der ikke kan opnås enighed, er det i sidste ende ledelsen, der bestemmer, hvornår medarbejderne kan holde ferien - inden for ferielovens rammer.

Som udgangspunkt skal ledelsen varsle afholdelse af hovedferien med 3 måneder og restferie med 1 måned, men i særlige omstændigheder kan der være tale om et kortere varsel.

I forbindelse hermed blev det i 2015 slået fast af Højesteret, at en arbejdsgiver og en lønmodtager kan aftale andre varsler i ansættelseskontrakten. Det har betydet, at en række medarbejdere har accepteret de forkortede varslingsfrister.

Herefter er det vigtigt at være opmærksom på, at sådanne aftaler ikke længere er gyldige pr. 1. september 2020, eftersom der efter den nye ferielov (se fagmagasinet 'Maskinmesteren' i marts 2020, hvor den nye ferielov er beskrevet) ikke kan aftales et generelt forkortet varsel for hverken hoved- eller restferien. I stedet kan der indgås en aftale i en konkret og aktuel situation, hvor begge parter har interesse i at ferie placeres tidligere end inden for 3 måneder eller 1 måned.

Herudover har virksomhedens ledelse mulighed for at fravige ferielovens varslingsfrister, hvis der foreligger særlige omstændigheder. De særlige omstændigheder vil bero på en konkret vurdering, men det kan f.eks. være væsentlige, ekstraordinære og upåregnelige forhold af betydning for virksomhedens drift.

For de virksomheder, som uforudset og ekstraordinært blev ramt af COVID19-situationen, var det derfor muligt at fravige de sædvanlige varsler i ferieloven og i stedet varsle afholdelse af restferie straks.

I den forbindelse bemærker Maskinmestrenes Forening, at adgangen til at fravige de sædvanlige varslingsfrister ikke længere er til stede i samme omfang. Udgangspunktet er derfor, at varslingsfristerne skal iagttages. Der kan dog fortsat være konkrete situationer, hvor det kan være muligt at varsle afholdelse af ferie med henvisning til, at der fortsat er særlige omstændigheder gældende.

Ved spørgsmål til ovenstående eller til en konkret situation er du velkommen til at kontakte Arbejdsmarkedsafdelingen.

 

Skrevet af juridisk konsulent Patryk Juda-Jensen

tirsdag den 26. maj

Relaterede artikler

 • Ny bestyrelse i Maskinmestrenes Forening onsdag den 01. juli

  I dag – onsdag den 01. juli 2020 – starter det nye foreningsår og samtidig tiltræder bestyrelsen, som medlemmerne ved urafstemningen i foråret bestemte den sammensat.

  Læs artiklen
 • Energikonferencen 2020 – ses vi 24. august? onsdag den 24. juni

  Den nationale Energikonference 2020 afholdes for syvende gang i Esbjerg som dén årlige energikonference udenfor hovedstadsområdet, der tegner de energipolitiske tendenser og mål.

  Læs artiklen
 • Må medarbejdere trodse Udenrigsministeriets rejsevejledning? tirsdag den 23. juni

  Sommerferien står for døren, men muligheden for at komme væk og opleve andre kulturer og et andet klima er begrænset i forhold til, hvad vi er vant til. Nogle fristes måske til at tage en tur op i det svenske eller se, om der går en flyafgang uden for Europa – og dermed trodse det danske udenrigsministeriums anbefalinger. Dette skal man som medarbejder dog passe på med, da det kan få ansættelsesretlige konsekvenser.

  Læs artiklen
 • Arbejdsmiljøloven er ændret tirsdag den 09. juni

  I december 2019 blev ændring af arbejdsmiljøloven vedtaget i Folketinget. Lovændringen indebærer, at reglerne er blevet mere forståelige, og at en række sproglige og forståelsesmæssige vanskeligheder fjernes.

  Læs artiklen
 • Forbedret muligheder for erhvervsrejser tirsdag den 26. maj

  Udenrigsministeriet er netop kommet med råd om, hvordan 'nødvendige erhvervsrejser' kan gennemføres. Samtidig kan erhvervsrejsende blive testet for coronavirus før rejse og dermed dokumentere, at de ikke er smittet.

  Læs artiklen