Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

5.600 kunder leverer data til optimering af fjernvarmenet

Maskinmester Kasper Neve, Aars Fjernvarme a.m.b.a., har deltaget i udviklingen af Heat Intelligence, som er et analyseværktøj, der hjælper fjernvarmeselskaber med at optimere distribution og ledningsnet.

Som daglig ansvarlig for ledningsnettet hos Aars Fjernvarme har maskinmester Kasper Neve en meget stor interesse i at kende sit ledningsnet så godt som muligt.

»80 procent af vores aktiver ligger under jorden i form af kilometervis af fjernvarmerør. Vi har et stort ønske om at kende vores ledningsnet så godt som overhovedet muligt for at kunne optimere vores distribution, produktion, drift og vedligehold. Derfor prøver vi hele tiden at få et bedre kendskab til tilstanden af vores ledningsnet ikke mindst for at identificere de steder, hvor der er problemer, som koster os unødigt varmetab,« siger Kasper Neve.

Han har de sidste par år, på vegne af Aars Fjernvarme, deltaget i et tæt samarbejde med målerproducenten Kamstrup. Resultatet af samarbejdet – som også omfatter en række andre fjernvarmeselskaber – har gjort det muligt for Kamstrup at udvikle løsningen Heat Intelligence, som er et analyseværktøj, der giver et langt bedre kendskab til lokale fjernvarmenet, herunder temperaturer for både frem- og returløb – foruden flowet i hele ledningsnettet.

»Vi har 5.600 kunder med målere fra Kamstrup, og med Heat Intelligence kan vi nu udnytte data fra alle vores kunder til at optimere vores distribution og planlægning af ledningsrenoveringer,« siger Kasper Neve.

Opfordring til udvikling
Samarbejdet med Kamstrup kom i stand, efter Kasper Neve selv havde prøvet at udvikle et værktøj, der kombinerede data i Excel- ark med Google Earth. Men resultatet var ikke tilfredsstillende.

»I stedet opfordrede jeg Kamstrup til at kigge på muligheden for, at vi kunne udnytte målerdata bedre. Indtil nu har vi primært brugt data til afregning, men det virkede oplagt, at man kunne bruge indsamlede data om frem- og returtemperaturer og flow til at sige noget mere om tilstanden af vores ledningsnet – helt ud til slutbrugerne,« siger Kasper Neve.
Kamstrup var på det tidspunkt allerede i gang med at udvikle Heat Intelligence, så der var et godt match med henvendelsen fra Aars Fjernvarme. Samarbejdet har nu ført til, at Heat Intelligence er blevet en kommercielt tilgængelig løsning, der har foreløbig cirka 20 danske fjernvarmeværker som kunder. Kamstrup ser også et potentiale på sine udenlandske markeder.

Temperaturer, flow og GIS
I Heat Intelligence kobles temperatur- og flowdata med GIS-data om ledningsnettet. GIS-data omfatter ledningslængder, ledningsdiametre, isoleringsgrad og alder på rør. Kasper Neve peger på den række af fordele, som Aars Fjernvarme har fået med Heat Intelligence:

»Vi har fået en helt ny indsigt i vores net. Vi kan følge temperaturerne frem til og retur fra hver eneste kunde og koble dette til flowet i hver stikledning – sammenholdt med rørenes længde, dimensioner, isolering og alder. Det er en meget værdifuld viden, når man skal følge tilstanden i nettet og planlægge renoveringer og udskiftninger. Vi kan langt hurtigere identificere problemer i form af uforholdsmæssigt store varmetab. Vi kan langt bedre vurdere, hvilke omløb vi kan undvære, og vi kan omvendt finde steder, hvor det måske midlertidig er nødvendigt at opsætte et omløb på grund af manglende efterspørgsel. Efterhånden som vi får optimeret nettet, kan vi sænke fremløbstemperaturen yderligere og dermed reducere ledningstabet. Vi arbejder løbende på at sænke forbrugernes returløbstemperatur, da det direkte reducerer varmetabet fra returledningerne og øger vores energiproduktion på affaldsenergianlægget, der omfatter røggaskondensering. Returløbstemperaturen er afgørende for røggaskondenseringens effektivitet, da vi kan udkondensere mere vanddamp fra røggassen, når returløbstemperaturen er lavere. Det påvirker direkte vores driftsøkonomi, når vi får mere energi ud af hvert ton brændsel, samtidig med at vi reducerer tabet undervejs til kunden. Jeg har ikke mødt andre værktøjer, der kan alle de ting, som Heat Intelligence kan,« siger Kasper Neve.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 6, 2020.

mandag den 29. juni

Relaterede artikler

 • Slut med kul i Københavns fjernvarme fredag den 30. oktober

  Amagerværket har netop indviet sin nye flisfyrede blok – AMV4. Dermed er hele værkets varme- og el-produktion baseret på bæredygtig biomasse – for at understøtte Københavns mål om at blive CO2-neutral i 2025.

  Læs artiklen
 • ”Trådløs” fjernvarme vinder Fjernvarmeprisen 2019 mandag den 04. november 2019

  Vinder af Fjernvarmeprisen 2019 er Trustrup-Lyngby varmeværk og vandværk.

  Læs artiklen
 • Fjernvarmens Landsmøde 2019 mandag den 28. oktober 2019

  Fjernvarmen spiller en stor rolle i regeringens ambitioner for den grønne omstilling.

  Læs artiklen
 • Nitrogengas forhindrer nedbrydning af olie tirsdag den 12. februar 2019

  Brønderslev Forsyning har etableret en nitrogengenerator til at eliminere ilt i olietank og dermed forhindre nedbrydning af olien. FLAIRMO har leveret en egenudviklet nitrogengenerator.

  Læs artiklen
 • Studstrupværket fylder 50 år tirsdag den 20. november 2018

  I 2016 blev et levetidsforlænget Studstrupværk sat i drift efter konvertering til en fremtid baseret på vedvarende energi. Nu leverer værket grøn fjernvarme til Aarhus, og fra 2023 er det helt slut med kul.

  Læs artiklen