Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Fra venstre: Operatør Michael M. Andersen, maskinmester Steffen Langeskov Poulsen og maskinmester Kasper Steen Jacobsen ved SRO-anlægget, som styrer ethanol-produktionen på anlægget i Kalundborg.
Fra venstre: Operatør Michael M. Andersen, maskinmester Steffen Langeskov Poulsen og maskinmester Kasper Steen Jacobsen ved SRO-anlægget, som styrer ethanol-produktionen på anlægget i Kalundborg.

Håndsprit til Danmark

Maskinmester Kasper Steen Jacobsen har været med til at genstarte det tidligere Inbicon-anlæg for at lave ethanol, som under corona-krisen har været brugt til produktion af håndsprit og desinfektionsmidler.

Corona-krisen i foråret 2020 afstedkom en akut mangel på desinfektionsmidler, herunder håndsprit. Derfor blev der på initiativ af NOST – Den Nationale Operative Stab – igangsat en produktion af ethanol på det tidligere Inbicon-anlæg i Kalundborg, der ellers var lukket ned i 2014. Inbicon blev i sin tid etableret som et forsøgsanlæg til produktion af andengenrations-bioethanol og havde derfor alle de tekniske anlæg, der er nødvendige for ethanol-produktion.
For at genstarte anlægget, der havde ligget i mølpose i seks år, blev en af de tidligere medarbejdere tilkaldt – maskinmester Kasper Steen Jacobsen, som til daglig arbejder i driften på Avedøreværket. 

»Jeg blev spurgt af folkene fra NOST, hvor hurtigt vi kunne starte anlægget igen, og svarede, at hvis alt fungerede, som det skulle, og vi kunne få de gamle kolleger tilbage, skulle vi nok bruge to uger. De rystede bare på hovedet og sagde: ”Du har en uge”. Så vi fik travlt,« siger Kasper Steen Jacobsen. Opgaven var dobbelt: At samle et hold af gamle kolleger, der kendte anlæggene i Kalundborg, men nu var spredt på andre arbejdspladser, og derudover meget hurtigt at besigtige anlæggene for at vurdere deres tilstand; var de overhovedet klar til at genoptage en produktion med så kort varsel?

»De første par dage gik jeg alene rundt på anlægget og prøvede at få strøm, vand og damp på anlæggene. Det var helt basale opgaver med at tjekke, om motorer, pumper, slanger, pakdåser og ventiler virkede. Om tanke var blevet utætte. Kunne vi overhovedet komme i gang med at producere efter så mange år uden vedligehold? Den første tank, jeg testede, viste sig at være utæt. Så krydsede jeg fingre for, at bare én af tankene var tæt,« siger Kasper
Steen Jacobsen, som også tjekkede alle målere og andet nødvendigt hjælpeudstyr.

Hurtig genstart af produktion
Da to vigtige flowmålere til destillationsprocessen viste sig at være stået af, kontaktede man producenten Siemens i Tyskland for at høre, hvor hurtigt de kunne levere nye målere. Normalt er der otte ugers leveringstid på disse målere. 

»Vi fik fat i dem efter fyraften, men de kaldte et par folk på arbejde for at gøre målerne klar til os. De blev færdige i løbet af aftenen, og en af medarbejderne kørte derefter om natten fra Tyskland til Kalundborg med to nye målere, så vi havde dem næste dag. Den slags helt særligt engagement har der været meget af, og det har også været nødvendigt for at kunne starte anlægget igen på så kort tid,« siger Jesper Dohrup, kemiingeniør og konsulent på opgaven med at genstarte produktion af ethanol i Kalundborg. Han fremhæver også maskinmestrenes rolle i opgaven.

»Vi fik en uge til at genstarte ethanolproduktion på et anlæg, som har ligget stille i seks år. Selvom Ørsted har passet godt på anlægget, var det meget usikkert, om vi bare kunne gå i gang med så kort frist. Men her kommer maskinmestrenes kompetencer virkelig til deres ret. Vi har været helt afhængige af at have de nødvendige kvalifikationer til rådighed lige fra den indledende inspektion, tilstandsvurdering, planlægning og til selve produktionen. Det var derfor, vi tog fat i Kasper, da han havde flere års erfaring med drift af anlægget og vidste hvilke tidligere medarbejdere, vi skulle prøve at få med på opgaven, « siger Jesper Dohrup videre. Han fremhæver også samarbejdet mellem NOST, de to finansierende fonde, Carlsbergfondet og Novo Nordisk Fonden, den hidtidige ejer, Ørsted, Carlsberg, som har leveret alkobasen – og RE Energy, som netop har overtaget anlægget fra Ørsted og stillet det til rådighed for ethanol-produktionen. Desuden har man fået hjælp af en meget hurtig myndighedsbehandling, som omfattede både Arbejdstilsynet og de nødvendige miljøgodkendelser.

»Normalt ville myndighedsbehandling og tilladelser være en proces på flere måneder. Nu skete alt på en uge, og vi fik sågar en mundtlig tilladelse fra Arbejdstilsynet på stedet, så vi kunne gå i gang med det samme, lige efter at FORCE havde været ude og inspicere anlæggene. Der kan virkelig ske noget hurtigt, når man har NOST og Rigspolitiet som kunde,« siger Jesper Dohrup.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 7, 2020.

tirsdag den 14. juli