Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Ørum satser på synergi mellem sol og varmepumpe

Solvarme skal integreres med luft-til-vand varmepumpe hos Ørum Varmeværk for at optimere effektiviteten og skabe størst mulig synergi mellem de naturlige energikilder, luft og sol, i løbet af året.

Ørum Varmeværk blev etableret som oliefyret varmeværk i 1963 og har siden løbende udviklet sin drift for at kunne levere den mest effektive energiproduktion. I 1986 skiftede værket fra at fyre med olie til at anvende naturgas, mens man i 1995 overgik til kraftvarmeproduktion – med to 1 MW gasmotorer.

Energiproduktionen er for to år siden blevet optimeret yderligere og gjort mere bæredygtig med et solvarmeanlæg. Og nu er Ørum klar til næste kapitel i udviklingen af sin varmeproduktion – i form af en 2,5 MW varmepumpe, som integreres med solvarmeanlægget for øget effektivitet.

»Vi er, som mange andre varmeværker, udfordret af grundprisens bortfald, som nogle år har givet os op mod to millioner kroner i indtægt. Nu skal vi finde nye løsninger, som kan kompensere for det indtægtstab, samtidig med at vi ønsker mere grøn energi ind i vores forsyning. Vi har tidligere undersøgt muligheden for at udnytte overskudsvarme fra en af Energinets transformerstationer, men det blev af flere grunde ikke til noget. Vores bestyrelse har efterfølgende fravalgt biomasse og i stedet valgt varmepumper som den teknologi, vi skal bruge til at fortrænge naturgas fra vores produktion. Varmepumpen kan desuden integreres med vores eksisterende solvarmeanlæg, hvor der er nogle synergier, som kan udnyttes hen over året,« siger driftsleder og maskinmester Kren Hejlesen, som har været hos Ørum Varmeværk i otte år.

Satsning på solfangere og varmepumper
Udgangspunktet er, at Ørum Varmeværk, som alle andre værker, skal sikre forbrugerne en billig og stabil varmeforsyning. Indtil nu har varmeproduktion været baseret på naturgas suppleret med solvarme. I dag udgør solvarmen cirka 20 procent af varmeproduktionen, mens gaskedler og gasmotorer klarer resten. Men i fremtiden skal en 2,5 MW varmepumpe stå for 75-80 procent af den årlige varmeproduktion.

Det forventede driftsmønster betyder, at solvarmen dækker behovet 100 procent fra juni til august. I løbet af efteråret supplerer varmepumpen – hjulpet af lavtemperaturvarme fra solfangerne og varmeakkumuleringstanken. Om vinteren overtager varmepumpen størstedelen af varmeproduktion – i de koldeste perioder suppleret af gaskedler. Her bidrager solvarmeanlægget næsten ikke. I løbet af foråret begynder solfangere og varmelager at supplere varmepumpen mere og mere. Henover året produceres desuden varme og strøm på gasmotor, når el-prisen er gunstig (høj nok). Gasmotoren har desuden to varmelagre.

»Med varmepumpen kan vi sænke omkostningerne til naturgas, reducere vores CO2-udledning, og samtidig bliver vores produktion endnu mere fleksibel. Vi kan producere både el og varme på gas, når el-prisen er høj, og desuden tjene penge på at være med til at balancere el-nettet,« siger Kren Hejlesen.

Den ny varmepumpeløsning kommer fra Aalborg CSP, som vandt udbuddet på opgaven. Der bliver nu leveret et skræddersyet 2,5MW elektrisk luft-til-vand varmepumpeanlæg, der drives af ammoniak. Varmepumpeanlægget forventes på årsbasis at kunne producere cirka 10.000 MWh varme – ud af værkets samlede produktion på 13.500 MWh. Forventningen er, at solfangere og varmepumpe tilsammen vil dække cirka 93 procent af varmeforbruget hos værkets 696 kunder.

Energieffektiv løsning
Varmepumpens høje virkningsgrad er med til at sikre den billigst mulige varmeproduktionspris, målt per produceret MWh varme, og gør samtidig investeringen mindre sårbar over for stigende el-priser.

Teknisk er der tale om direkte fordampning med ammoniak, der er den mest energieffektive løsning.

»Med direkte fordampning får anlægget cirka fire grader celsius foræret, fordi man udnytter udeluften mere effektivt. Det kan omsættes direkte i en strømbesparelse, som er vigtig, når man ikke kender fremtidens el-pris. Men du ved, at dit anlæg med den teknologi bruger mindst mulig strøm. Varmepumpen er mest effektiv om sommeren, hvor den kan udnytte den varme luft, men i denne periode laves varmen på solfangere, som er den billigste energikilde. Så varmepumpen står stille cirka en fjerdedel af året, hvilket øger levetiden på grund af mindre slid,« siger Per Aasted, salgs- og projektingeniør hos Aalborg CSP.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 7, 2020.

tirsdag den 28. juli

Relaterede artikler