Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Ny teknologi accelererer slambundfældningen seks gange

Som første danske anlæg anvender Viby Renseanlæg ny teknologi, som seksdobler bundfældningshastigheden i efterklaringerne, hvilket øger den samlede rensekapacitet markant uden udbygning af anlægget.

I 2028 er planen, at Aarhus Vand indvier verdens mest ressourceeffektive renseanlæg – Aarhus ReWater. Men indtil da skal de eksisterende fire anlæg i Marselisborg, Viby, Egå og Åby klare de øgede mængder spildevand.

»Vi står i dag med fire ældre renseanlæg, hvoraf Viby er udfordret på kapaciteten nu, og hvor der er behov for at finde en løsning, som kan sikre overholdelse af udlederkvaliteten helt frem til, at vi får etableret og idriftsat det kommende Aarhus ReWater-anlæg, som forventes at få en kapacitet på cirka 600.000 PE. I mellemtiden skal vi have opgraderet og levetidsforlænget vores fire nuværende anlæg, samtidig med at vi får lejlighed til at afprøve nye teknologier, som måske skal anvendes på ReWater-anlægget til sin tid. Nu får vi syv-otte år til at gøre os nogle erfaringer, som forhåbentlig kan være med til at sikre, at Aarhus ReWater bliver et state-of-the-art-anlæg, der vil vise vej til fremtidens spildevandsrensning samt ressourceudnyttelse,« siger Flemming B. Møller, projektleder hos Aarhus Vand.

En af fremtidens teknologier hos Aarhus Vand – og måske hos flere andre spildevandsselskaber – er en ny metode og proces, der anvendes i den biologiske proces; ved at tilsætte et særligt bæremedie til den biologiske proces sker der en langt hurtigere sedimentation af slammet.

»Med den nye teknologi har vi foreløbig øget anlæggets samlede kapacitet med cirka 33 procent – fra 90.000 til 120.000 PE – uden at støbe så meget som en kubikmeter ny beton,« siger driftsleder Flemming Husum, som har dagligt driftsansvar for de fire renseanlæg under Aarhus Vand.

Hurtigere slamudfældning
Hos Aarhus Vand har tre maskinmestre deltaget i projektet med den nye biologiske renseteknologi: Flemming B. Møller, Flemming Husum og John Gravgaard.

Processen bygger på en forbedret flokkulering af slammet og derved bakterierne, så de klumper sammen i større ”granuler”, som med deres større massefylde – sammenlignet med traditionel slambehandling – hurtigere sedimenterer. Faciliteringen af den hurtigere proces skyldes tilsætningen af et bæremedie, som får bakterierne til at finde sammen i større og tungere granuler.

»Hovedformålet med den nye løsning er at øge bundfældningshastigheden i vores sekundære klaringstanke. Det sker ved at ændre vores proces fra konventionelt flokkulært slam til granulært slam, da det granulære slam bundfælder meget hurtigere end det flokkulære slam,« siger driftsleder Flemming Husum, som har det daglige driftsansvar for Viby Renseanlæg.

De hidtidige erfaringer med en hurtigere bundfældningshastighed på Viby Renseanlæg viser, at bundfældningshastighed er accelereret med en faktor seks.

»Før skiftet af proces havde vi på en god dag en meters bundfældningshastighed på en time, men henover sommeren har vi konstateret seks meters bundfældningshastighed på en time, altså en seksdobling af hastigheden i efterklaringsprocessen. Hvilket ikke er lig med en seksdobling af den samlede rensekapacitet, men nok til at vi forventer langt færre situationer, hvor vi bliver udfordret på vores hydrauliske samt stofmæssige kapacitet,« siger Flemming Husum.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 09/2020.

fredag den 25. september

Relaterede artikler

 • Det digitale skib onsdag den 07. oktober

  I starten af ugen bød Maskinmestrenes Forening velkommen til et webinar i samarbejde med Skibsteknisk Selskab. 104 maskinmestre og skibsingeniører var samlet virtuelt for at høre om 'Det digitale skib’. 

  Læs artiklen
 • Maskinmester får nøglerolle i nyt klimapartnerskab tirsdag den 29. september

  Andreas Hestehauge Nielsen står i midten af et nyt samarbejde mellem Schneider Electric og sin arbejdsgiver LTECH. Sammen vil de to virksomheder udbrede førende klimateknologi ud fra en tankegang om, at klimakrisen kun kan løses via en fælles indsats.

  Læs artiklen
 • Remote-opgradering af kontrolsystem kom i mål før tid torsdag den 23. juli

  Under corona-pandemien og dens krav om personlig distance har Norfors foretaget en vellykket opgradering af System 800xA på distancen – med flere gevinster til følge.

  Læs artiklen
 • Den nyeste teknologi til fremtidens maskinmestre torsdag den 09. juli

  Sammen har Aarhus Maskinmesterskole og en række virksomheder skabt et CO2-køleanlæg, der skal indgå i undervisning og uddannelse af fremtidige maskinmesterstuderende i Aarhus.

  Læs artiklen
 • Bred klimaaftale bringer Danmark tilbage i den grønne førertrøje mandag den 22. juni

  Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en ambitiøs klimaaftale, der sikrer en helt grøn energisektor og vigtige skridt mod en grønnere industri. Aftalen viser resten af verden, at klimahandling og økonomisk genopretning går hånd i hånd. I alt medfører aftalen sammen med klimaaftalen for affald CO2e-reduktioner på 3,4 mio. tons i 2030.

  Læs artiklen